Diaconie - collecten

      COLLECTES TIJDENS DE KERSTDIENSTEN “Kinderen in de knel” Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.  Doe daarom mee met deze collecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor de kinderprojecten!        “Kinderwinkel in de Haagse Moerwijk” Een veilige en gezellige plek voor kinderen en tieners in een wijk die kinderen weinig te bieden heeft, een plek voor kinderen om te spelen, te leren, zich te ontwikkelen en om op te groeien tot sociale en zelfbewuste mensen. Het biedt allerlei activiteiten: huiswerkclub, kinderinloop, jongensclub, meidenclub, ouder-kind-ochtenden, muzieklessen en tienerrestaurant.  Men organiseert in de zomervakantie allerlei uitstapjes en een zomerkamp voor kinderen uit de buurt met alle culturele en religieuze achtergronden. Men werkt met 2 beroepskrachten en 40 vrijwilligers uit wijk en kerk en ontvangt 50 kinderen en 30 tieners per week.  Een project van de protestantse Marcuskerk en Stek (Stichting voor Stad en Kerk) en enkele fondsen.  Van harte aanbevolen!   “Kies! Sociale Supermarkt” Mensen in armoede verdienen kwaliteit en keuzevrijheid bij het verkrijgen van hun dagelijkse boodschappen. Daar hebben zij recht op als zelfstandig en weerbaar burger. Daarom zijn Stek, Stichting voor Stad en Kerk en Voedselbank Haaglanden de pilot Kies! Sociale supermarkt begonnen, een rijdende winkelwagen in de buurten van Den Haag-Zuidwest met zowel pakketten van de voedselbank als (op den duur) aanvullende producten. De uitdeelpunten van de voedselbank in de wijken Bouwlust, Vrederust en Loosduinen worden hierbij betrokken. Behalve dat klanten zelf hun boodschappen kunnen kiezen, ontvangen vrijwilligers ze met een kopje koffie en een gesprek waarin klanten ondersteund worden hun dromen achterna te gaan. Daarbij gaat het over wat kan en wat positief is, niet over wat niet kan. Er wordt naar de mogelijkheden gekeken, zodat ze uiteindelijk uit de armoede komen en een beter leven krijgen. COLLECTE 13 JANUARI Deze is voor het Oecumenisch Aandachtcentrum. Dit is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. COLLECTEN 20 JANUARI 1e Collecte: “Paardenberg”. De Paardenberg is ons buurt-en-kerkhuis in de wijk Transvaal. Een wijk waar heel de wereld woont en is gevestigd in de Julianakerk. En bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar en is niet meer weg te denken uit de wijk. O.a. Het Wereldhuis, een uitdeelpunt Voedselbank en het juridisch spreekuur zijn daar te vinden. In de Paardenberg staat de omgang met elkaar centraal.  Drie vaste krachten en meer dan 70 vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen die behoefte heeft aan een van de vele activiteiten, er ook daadwerkelijk terecht kan. Elke eerste zondag van de maand wordt in De Paardenberg ook een viering gehouden. De Diaconie ondersteunt de “Paardenberg”. 2e Collecte:  Zondag voor de eenheid: Migratie verbindt kerken wereldwijd. Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe kerken en geloofsgemeenschappen. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving.       Diaconie.    

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 20 januari 2019, 10.00 uur Ds N.A. Riemersma

Zondagsbrief

13 januari 2019 20 januari 2019

Concerten

20 januari 2019, 15.30 uur Karin Kuijper & Janine de Leeuw (vierhandig piano) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

      COLLECTES TIJDENS DE KERSTDIENSTEN “Kinderen in de knel” Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.  Doe daarom mee met deze collecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor de kinderprojecten!        “Kinderwinkel in de Haagse Moerwijk” Een veilige en gezellige plek voor kinderen en tieners in een wijk die kinderen weinig te bieden heeft, een plek voor kinderen om te spelen, te leren, zich te ontwikkelen en om op te groeien tot sociale en zelfbewuste mensen. Het biedt allerlei activiteiten: huiswerkclub, kinderinloop, jongensclub, meidenclub, ouder-kind-ochtenden, muzieklessen en tienerrestaurant.  Men organiseert in de zomervakantie allerlei uitstapjes en een zomerkamp voor kinderen uit de buurt met alle culturele en religieuze achtergronden. Men werkt met 2 beroepskrachten en 40 vrijwilligers uit wijk en kerk en ontvangt 50 kinderen en 30 tieners per week.  Een project van de protestantse Marcuskerk en Stek (Stichting voor Stad en Kerk) en enkele fondsen.  Van harte aanbevolen!   “Kies! Sociale Supermarkt” Mensen in armoede verdienen kwaliteit en keuzevrijheid bij het verkrijgen van hun dagelijkse boodschappen. Daar hebben zij recht op als zelfstandig en weerbaar burger. Daarom zijn Stek, Stichting voor Stad en Kerk en Voedselbank Haaglanden de pilot Kies! Sociale supermarkt begonnen, een rijdende winkelwagen in de buurten van Den Haag-Zuidwest met zowel pakketten van de voedselbank als (op den duur) aanvullende producten. De uitdeelpunten van de voedselbank in de wijken Bouwlust, Vrederust en Loosduinen worden hierbij betrokken. Behalve dat klanten zelf hun boodschappen kunnen kiezen, ontvangen vrijwilligers ze met een kopje koffie en een gesprek waarin klanten ondersteund worden hun dromen achterna te gaan. Daarbij gaat het over wat kan en wat positief is, niet over wat niet kan. Er wordt naar de mogelijkheden gekeken, zodat ze uiteindelijk uit de armoede komen en een beter leven krijgen. COLLECTE 13 JANUARI Deze is voor het Oecumenisch Aandachtcentrum. Dit is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. COLLECTEN 20 JANUARI 1e Collecte: “Paardenberg”. De Paardenberg is ons buurt-en-kerkhuis in de wijk Transvaal. Een wijk waar heel de wereld woont en is gevestigd in de Julianakerk. En bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar en is niet meer weg te denken uit de wijk. O.a. Het Wereldhuis, een uitdeelpunt Voedselbank en het juridisch spreekuur zijn daar te vinden. In de Paardenberg staat de omgang met elkaar centraal.  Drie vaste krachten en meer dan 70 vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen die behoefte heeft aan een van de vele activiteiten, er ook daadwerkelijk terecht kan. Elke eerste zondag van de maand wordt in De Paardenberg ook een viering gehouden. De Diaconie ondersteunt de “Paardenberg”. 2e Collecte:  Zondag voor de eenheid: Migratie verbindt kerken wereldwijd. Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe kerken en geloofsgemeenschappen. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken. Met de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving.       Diaconie.    

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk