Diaconie - collecten

5 AUGUSTUS JONGTransvaal Een plek waar je je als jongere thuis voelt, waar je geholpen wordt als je ergens  mee zit en waar je kunt werken aan je toekomst. Zo’n plek gun je natuurlijk iedereen. JONGTransvaal is actief in de Julianakerk  aan de Paardenberstraat 1  voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Transvaal en de Schilderswijk. Het project biedt vier dagen in de week een gastvrije ruimte voor een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en hulp van leraren bij hun huiswerk.  De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. We willen deze jongeren graag blijven ondersteunen en daarom graag uw bijdrage. 12 AUGUSTUS Zending in Kameroen In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de stad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. En voor oudere kinderen allerlei vakonderwijs.  Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun verstandelijk gehandicapte kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig gehandicapten kinderen passend onderwijs krijgen.         19 AUGUSTUIS Straatpastoraat Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan dak- en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang, Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Ook worden diverse activiteiten georganiseerd waaronder een wekelijkse maaltijd in het Stadsklooster op het Westeinde maar hiervoor zijn de gemeentelijke subsidie en bijdragen van kerkelijke instellingen ontoereikend. Daarom vragen we uw bijdrage. 26 AUGUSTUS Voedselbank en Sociale kruidenier Een initiatief van Voedselbank Haaglanden en Stek (Stad en Kerk).  De rijdende SRV-winkel staat op drie plaatsen in Den Haag Zuidwest. Bij de Shalomkerk, de Exoduskerk en het Bokkefortpark. Zij willen voedselbank-klanten zelf laten kiezen. Ook zij verdienen kwaliteit en keuzevrijheid bij het verkrijgen van de dagelijkse boodschappen, daar hebben ze recht op. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen de klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV-wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben. Mede met de gedachte: “Uit de armoede door zelf te kiezen”. Zij kunnen onze steun best gebruiken.   2 SEPTEMBER Collecte voor missionair werk en kerkgroei: ‘Help de nieuwe kerk in Hilversum’. Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen.  Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van nieuwe spirituelen.  Zo zijn er evenementen rond stilte, massage en gezond leven.  Het centrum voelt zich thuis bij de neo-monastieke beweging, waarin sociale gerechtigheid, stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden,  b.v. via stiltewandelingen. 9 SEPTEMBER 1e Collecte: Wijkdiaconie Bestemming: Straatpastoraat en Aandachtcentrum. Het Straatpastoraat voor dak en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang.  Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, dus onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e Collecte: Landelijk Jeugdwerk. Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl,  zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij  hun belangrijke taak in en buiten de kerk: Geloof, Hoop en Liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen. 16 SEPTEMBER 1e collecte: Wijkdiaconie. Bestemming: het zo zwaar getroffen Lombok, een Indonesisch eiland.  Door de aardbevingen begin augustus slapen de inwoners noodgedwongen buiten. Naar schatting zijn er 13.000 huizen en hutten zijn verwoest. Hulptroepen kunnen hen nauwelijks bereiken door de slechte wegen. De lokale bevolking is hard getroffen. Tot nu toe zijn er zo’n 500 doden gevallen, en doordat de reddingsacties moeizaam verlopen wordt verwacht dat dit getal hard zal stijgen er zijn zo'n 20.000 mensen in noodopvang en hebben nog vele duizenden mensen opvang nodig. Er is grote behoefte aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak.  Helpt u mee.?  De Haagse diaconie zal de opbrengst verdubbelen.  2e collecte: Vredesweek. “Werken aan vrede is urgenter dan ooit”. Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.  In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In deze Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.    

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME

Kerkdiensten

23 september 2018, 10.00 uur Ds Nicolle Pronk Meer info…

Zondagsbrief

16 september 2018 23 september 2018

Concerten

zondag 07 oktober 2018 Ton Koopman (Amsterdam) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182

Diaconie - collecten

5 AUGUSTUS JONGTransvaal Een plek waar je je als jongere thuis voelt, waar je geholpen wordt als je ergens  mee zit en waar je kunt werken aan je toekomst. Zo’n plek gun je natuurlijk iedereen. JONGTransvaal is actief in de Julianakerk  aan de Paardenberstraat 1  voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit Transvaal en de Schilderswijk. Het project biedt vier dagen in de week een gastvrije ruimte voor een kopje thee, een praatje, een rustige werkplek en hulp van leraren bij hun huiswerk.  De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. We willen deze jongeren graag blijven ondersteunen en daarom graag uw bijdrage. 12 AUGUSTUS Zending in Kameroen In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de stad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. En voor oudere kinderen allerlei vakonderwijs.  Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun verstandelijk gehandicapte kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig gehandicapten kinderen passend onderwijs krijgen.         19 AUGUSTUIS Straatpastoraat Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan dak- en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang, Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Ook worden diverse activiteiten georganiseerd waaronder een wekelijkse maaltijd in het Stadsklooster op het Westeinde maar hiervoor zijn de gemeentelijke subsidie en bijdragen van kerkelijke instellingen ontoereikend. Daarom vragen we uw bijdrage. 26 AUGUSTUS Voedselbank en Sociale kruidenier Een initiatief van Voedselbank Haaglanden en Stek (Stad en Kerk).  De rijdende SRV-winkel staat op drie plaatsen in Den Haag Zuidwest. Bij de Shalomkerk, de Exoduskerk en het Bokkefortpark. Zij willen voedselbank-klanten zelf laten kiezen. Ook zij verdienen kwaliteit en keuzevrijheid bij het verkrijgen van de dagelijkse boodschappen, daar hebben ze recht op. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen de klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV-wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben. Mede met de gedachte: “Uit de armoede door zelf te kiezen”. Zij kunnen onze steun best gebruiken.   2 SEPTEMBER Collecte voor missionair werk en kerkgroei: ‘Help de nieuwe kerk in Hilversum’. Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen.  Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van nieuwe spirituelen.  Zo zijn er evenementen rond stilte, massage en gezond leven.  Het centrum voelt zich thuis bij de neo-monastieke beweging, waarin sociale gerechtigheid, stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden,  b.v. via stiltewandelingen. 9 SEPTEMBER 1e Collecte: Wijkdiaconie Bestemming: Straatpastoraat en Aandachtcentrum. Het Straatpastoraat voor dak en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang.  Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezig houden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, dus onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e Collecte: Landelijk Jeugdwerk. Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl,  zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij  hun belangrijke taak in en buiten de kerk: Geloof, Hoop en Liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen. 16 SEPTEMBER 1e collecte: Wijkdiaconie. Bestemming: het zo zwaar getroffen Lombok, een Indonesisch eiland.  Door de aardbevingen begin augustus slapen de inwoners noodgedwongen buiten. Naar schatting zijn er 13.000 huizen en hutten zijn verwoest. Hulptroepen kunnen hen nauwelijks bereiken door de slechte wegen. De lokale bevolking is hard getroffen. Tot nu toe zijn er zo’n 500 doden gevallen, en doordat de reddingsacties moeizaam verlopen wordt verwacht dat dit getal hard zal stijgen er zijn zo'n 20.000 mensen in noodopvang en hebben nog vele duizenden mensen opvang nodig. Er is grote behoefte aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak.  Helpt u mee.?  De Haagse diaconie zal de opbrengst verdubbelen.  2e collecte: Vredesweek. “Werken aan vrede is urgenter dan ooit”. Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.  In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In deze Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.    

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU
PGG-ZW - Abdijkerk