Diaconie - collecten

      07 OKTOBER 1e collecte: Straatpastoraat en Aandachtcentrum Het Straatpastoraat voor dak- en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezighouden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e collecte: ‘Kerk en Israël - Het gesprek houdt nooit op’ Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake.  Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk, opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.                                                                                                                                                14 OKTOBER 1e Collecte: Wereldvoedseldag De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt  en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij  het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij  stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!      2e Collecte: Haagse studenten Pastoraat. Als studenten behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. De studentenpastor is niet verbonden aan de opleiding en beoordeelt  niet. Je bent daar altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloof.  Waar studenten thuis kunnen zijn.   Diaconie 21 OKTOBER 1e Collecte: Hulp aan Sulawesi Enkele week gelden werd Sulawesi hard en getroffen door een tsunami en aardbevingen. Kerk in Actie is coördinator van de landelijke noodhulpactie en roept kerken op om in actie te komen. Duizenden doden, tienduizenden gewonden en honderdduizenden getroffenen geteld. Omdat vanuit een groot deel van het rampgebied gebrekkige informatie beschikbaar is, wordt verwacht dat het aantal slachtoffers uiteindelijk nog veel groter zal zijn. Scriba ds. René de Reuver: “Als Protestantse Kerk zijn we al tientallen jaren lang betrokken bij bewoners en kerken op Sulawesi. De ramp die hen treft, treft ons daarom ook. Vandaar mijn oproep aan u om zondag te bidden en te geven voor alle getroffenen van Sulawesi.”  De Haagse Diaconie zal de opbrengst verdubbelen. 28 OKTOBER 1e Collecte voor de  Haagse Diaconie: “Wereldhuis”. Een Juridisch advies, een goed gesprek, een lekkere lunch en interessante activiteiten, kortom een plek om op adem te komen. Het Wereldhuis, in de Julianakerk in Transvaal, is een ontmoetingsplek waar ongedocumenteerden zich welkom mogen voelen. Naast het directe werk dat een groep van 25 vrijwilligers voor deze mensen doet, probeert het Wereldhuis ook het maatschappelijke draagvlak ten aanzien van ongedocumenteerden in Den Haag te vergroten. Daarbij wordt samengewerkt met andere organisaties en is er overleg met de politiek. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Daarom vragen wij u het Wereldhuis te helpen door middel van een financiële bijdrage. 2e Collecte voor Kerk in Actie: Hervormingsdag “ De kerk als goede buur”. In Oekraïne heerst grote armoede, Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien.  LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.    4 NOVEMBER 2e collecte: Kerk in Actie, Zending Brazilië: “Meer kansen voor inheemse bevolking” Theologe Nienke Pruiksma is werkzaam in Brazilië en is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet- inheemse bevolkingsgroepen.  Brazilië telt vele inheemse volken en er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. Nienke wil een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke verzorgt lessen en cursussen binnen deze groepen.                                                                                           11 NOVEMBER 1e Collecte: Binnenlands Diaconaat: Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij  een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij  daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Helpt u mee, om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?    

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 18 november 2018, 10.00 uur Ds M. Koster Meer info…

Zondagsbrief

04 november 2018 11 november 2018

Concerten

zaterdag 17 november 2018, 15.30 uur James O’Donnell (London) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182

Diaconie - collecten

      07 OKTOBER 1e collecte: Straatpastoraat en Aandachtcentrum Het Straatpastoraat voor dak- en thuislozen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het biedt ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezighouden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om ‘hogere’ of diepere vragen van geloof en leven, met respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn. Het Oecumenisch Aandachtscentrum, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander kan delen. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e collecte: ‘Kerk en Israël - Het gesprek houdt nooit op’ Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake.  Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk, opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.                                                                                                                                                14 OKTOBER 1e Collecte: Wereldvoedseldag De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt  en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij  het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij  stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!      2e Collecte: Haagse studenten Pastoraat. Als studenten behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. De studentenpastor is niet verbonden aan de opleiding en beoordeelt  niet. Je bent daar altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloof.  Waar studenten thuis kunnen zijn.   Diaconie 21 OKTOBER 1e Collecte: Hulp aan Sulawesi Enkele week gelden werd Sulawesi hard en getroffen door een tsunami en aardbevingen. Kerk in Actie is coördinator van de landelijke noodhulpactie en roept kerken op om in actie te komen. Duizenden doden, tienduizenden gewonden en honderdduizenden getroffenen geteld. Omdat vanuit een groot deel van het rampgebied gebrekkige informatie beschikbaar is, wordt verwacht dat het aantal slachtoffers uiteindelijk nog veel groter zal zijn. Scriba ds. René de Reuver: “Als Protestantse Kerk zijn we al tientallen jaren lang betrokken bij bewoners en kerken op Sulawesi. De ramp die hen treft, treft ons daarom ook. Vandaar mijn oproep aan u om zondag te bidden en te geven voor alle getroffenen van Sulawesi.”  De Haagse Diaconie zal de opbrengst verdubbelen. 28 OKTOBER 1e Collecte voor de  Haagse Diaconie: “Wereldhuis”. Een Juridisch advies, een goed gesprek, een lekkere lunch en interessante activiteiten, kortom een plek om op adem te komen. Het Wereldhuis, in de Julianakerk in Transvaal, is een ontmoetingsplek waar ongedocumenteerden zich welkom mogen voelen. Naast het directe werk dat een groep van 25 vrijwilligers voor deze mensen doet, probeert het Wereldhuis ook het maatschappelijke draagvlak ten aanzien van ongedocumenteerden in Den Haag te vergroten. Daarbij wordt samengewerkt met andere organisaties en is er overleg met de politiek. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Daarom vragen wij u het Wereldhuis te helpen door middel van een financiële bijdrage. 2e Collecte voor Kerk in Actie: Hervormingsdag “ De kerk als goede buur”. In Oekraïne heerst grote armoede, Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien.  LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.    4 NOVEMBER 2e collecte: Kerk in Actie, Zending Brazilië: “Meer kansen voor inheemse bevolking” Theologe Nienke Pruiksma is werkzaam in Brazilië en is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet- inheemse bevolkingsgroepen.  Brazilië telt vele inheemse volken en er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. Nienke wil een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke verzorgt lessen en cursussen binnen deze groepen.                                                                                           11 NOVEMBER 1e Collecte: Binnenlands Diaconaat: Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex- gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij  een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij  daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Helpt u mee, om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?    

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU
PGG-ZW - Abdijkerk