Diaconie - collecten

      SPAARDOOSJES 40-DAGENTIJD “Alle Kinderen zijn onze kinderen” .  zei Nelson Mandela. Kinderfonds Mamma’s is in 1999 opgericht op persoonlijk verzoek van Nelson Mandela toen hij president werd van Zuid-Afrika en zag hij hoe de kinderen in zijn land leden onder de armoede. Het was Mandela’s grote ambitie een Zuid-Afrika te creëren met gelijke kansen voor alle kinderen. Nu blijkt hoezeer Nelson Mandela gelijk had. Voor veel kinderen gaan de veranderingen in Zuid-Afrika te langzaam. Want ook vandaag leven miljoenen kinderen daar nog steeds in zeer ernstige armoede. Gelukkig zijn er de MAMMA’S: zij nemen verantwoordelijkheid en staan op voor de kinderen in armoede. Zij hebben het fonds met trots naar hem genoemd. De wijkdiaconie heeft ervoor gekozen om in deze  40 dagentijd te gaan sparen voor deze MAMMA’S d.m.v de bekende spaardoosjes welke afgelopen zondag zijn uitgereikt. Heeft u deze gemist, in de kerk zijn ze, vraag het even aan de koster of aan de diakenen.  COLLECTE 3 MAART Bij de 2e collecte. Protestantse kerk Nederland.   “Missionairwerk” De Bijbel dichterbij.   Het lezen van de Bijbel is in de seculiere Nederlandse context niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbel lezen bevorderen en mensen enthousiast maken voor de Bijbel. Samen met lokale gemeenten wordt in beeld gebracht hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken. De voorbeelden worden zo breed mogelijk gedeeld, zodat gemeenten kunnen leren van elkaars ervaringen. Met uw bijdrage steunt u initiatieven die het bijbel lezen bevorderen. COLECTE 10 MAART 1e Collecte: Zendingscollecte  voor Cuba. ‘De kerk bloeit op’ Jarenlang lijdt de Cubaanse kerk onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving Kerken groeien, maar door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Cubaanse kerken waren lange tijd naar binnen gekeerd, doordat hun vrijheid werd ingeperkt door de overheid. Nu bloeien ze weer op. Ze stellen zich open, bieden hulp, hoop en solidariteit. Sinds de kerken zich naar buiten richten, groeien ze weer. Jonge gemeenteleden bezoeken eenzame ouderen. Kerk in actie helpt de kerken in Cuba, de diaconale activiteiten weer op te zetten.                 COLLECTE 17 MAART 1e collecte. 40 dagentijd-Kerk in Actie-Binnenlands Diaconaat. - Verlaat de gevangenis … en dan? Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers, begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie. COLLECTE 24 MAART 1e Collecte is voor Kerk in Actie. “Stop kinderarbeid in India” In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector een sterk uitbreidende bedrijfstak. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee? 2e Collecte is voor “Haastu”: Het Haagse studenten Pastoraat. Als student heb je soms behoefte aan een gesprek over hoe het met je gaat of over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. De studentenpastor is niet verbonden aan de opleiding en beoordeelt niet. Je bent daar altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloof. Waar studenten thuis kunnen zijn.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 24 maart 2019, 10.00 uur Ds N. Pronk

Zondagsbrief

17 maart 2019 24 maart 2019

Concerten

14 april 2019, 15.30 uur Joost Willemze, harp Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

      SPAARDOOSJES 40-DAGENTIJD “Alle Kinderen zijn onze kinderen” .  zei Nelson Mandela. Kinderfonds Mamma’s is in 1999 opgericht op persoonlijk verzoek van Nelson Mandela toen hij president werd van Zuid-Afrika en zag hij hoe de kinderen in zijn land leden onder de armoede. Het was Mandela’s grote ambitie een Zuid-Afrika te creëren met gelijke kansen voor alle kinderen. Nu blijkt hoezeer Nelson Mandela gelijk had. Voor veel kinderen gaan de veranderingen in Zuid- Afrika te langzaam. Want ook vandaag leven miljoenen kinderen daar nog steeds in zeer ernstige armoede. Gelukkig zijn er de MAMMA’S: zij nemen verantwoordelijkheid en staan op voor de kinderen in armoede. Zij hebben het fonds met trots naar hem genoemd. De wijkdiaconie heeft ervoor gekozen om in deze  40 dagentijd te gaan sparen voor deze MAMMA’S d.m.v de bekende spaardoosjes welke afgelopen zondag zijn uitgereikt. Heeft u deze gemist, in de kerk zijn ze, vraag het even aan de koster of aan de diakenen.  COLLECTE 3 MAART Bij de 2e collecte. Protestantse kerk Nederland.   “Missionairwerk” De Bijbel dichterbij.   Het lezen van de Bijbel is in de seculiere Nederlandse context niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbel lezen bevorderen en mensen enthousiast maken voor de Bijbel. Samen met lokale gemeenten wordt in beeld gebracht hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken. De voorbeelden worden zo breed mogelijk gedeeld, zodat gemeenten kunnen leren van elkaars ervaringen. Met uw bijdrage steunt u initiatieven die het bijbel lezen bevorderen. COLECTE 10 MAART 1e Collecte: Zendingscollecte  voor Cuba. ‘De kerk bloeit op’ Jarenlang lijdt de Cubaanse kerk onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving Kerken groeien, maar door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Cubaanse kerken waren lange tijd naar binnen gekeerd, doordat hun vrijheid werd ingeperkt door de overheid. Nu bloeien ze weer op. Ze stellen zich open, bieden hulp, hoop en solidariteit. Sinds de kerken zich naar buiten richten, groeien ze weer. Jonge gemeenteleden bezoeken eenzame ouderen. Kerk in actie helpt de kerken in Cuba, de diaconale activiteiten weer op te zetten.                 COLLECTE 17 MAART 1e collecte. 40 dagentijd-Kerk in Actie- Binnenlands Diaconaat. - Verlaat de gevangenis … en dan? Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers, begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie. COLLECTE 24 MAART 1e Collecte is voor Kerk in Actie. “Stop kinderarbeid in India” In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector een sterk uitbreidende bedrijfstak. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee? 2e Collecte is voor “Haastu”: Het Haagse studenten Pastoraat. Als student heb je soms behoefte aan een gesprek over hoe het met je gaat of over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. De studentenpastor is niet verbonden aan de opleiding en beoordeelt niet. Je bent daar altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloof. Waar studenten thuis kunnen zijn.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk