Nieuws

Thema-avonden over christelijke mystiek

Weggeefwinkel in de Shalomkerk…

Paasmiddag voor ouderen (70+)

Hulpkosters gezocht voor Houthaghe…

Oproep vrijwilligers buurt- en kerkhuis Shalom

Inloopochtenden…

Vakantieweek voor ouderen

Van de kerkrentmeesters….

Oecumenische kalender voor de Paastijd 2019

Vorig jaar brachten we, rooms-katholieke en protestantse pastores van Den Haag-Zuidwest, een oecumenische kalender uit voor de periode tussen Pasen en Pinksteren. Dat was, zo hebben we gemerkt, een groot succes. We besloten om dit jaar opnieuw een dergelijke kalender te maken. Elke pastor is voor een week verantwoordelijk: met een meditatie, een beeld, een lied, een gedicht, een gebed en een bijbelverhaal. Vorig jaar was de uitgave gratis. Dit jaar vragen we om een kleine bijdrage: € 5. We vragen u, als u intekent op de uitgave, om de bijdrage direct te betalen.  Als het goed is, staat er iemand van de locatie bij de intekenlijst die het geld int.

Hulpkosters gezocht voor Houthaghe.

Het kostersteam van Woon en Zorgcentrum Houthaghe is op zoek naar twee hulpkosters. In Houthaghe is een aparte kerkzaal waar elke zondag om 10.00 uur kerkdiensten worden gehouden. De gemeenteleden komen vanuit Houthaghe en vanuit de wijk. Het is de bedoeling dat u op zondagmorgen om 9.00 uur aanwezig bent. U maakt de kerkzaal in orde voor de dienst. De stoelen worden door werknemers van Houthaghe op zaterdag klaargezet. U maakt de liturgische tafel gereed, plaatst de liederen op het liedbord, deelt de liedboeken en zondagsbrieven uit, helpt mensen waar nodig naar hun plaats, helpt bij de voorbereiding van het avondmaal enz. U bent gastvrouw/gastheer en ontvangt opgewekt de gemeenteleden de predikant en de organist. Tijdens de dienst wordt door u gecollecteerd. Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie in het restaurant. Daarna wordt de kerkzaal door u weer opgeruimd. Per dienst zijn twee kosters aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarie Talsma, tel. 070-3970459 of een e- mail sturen naar sarietalsma@hotmail.com 

25 maart: thema-avond over christelijke mystiek

Op de tweede avond op 25 maart om 20.00 uur zal de theoloog dr. Kick Bras - bekend van het boek  Oog in oog - een lezing houden, incl. beeldmateriaal. Voor die avond wordt een entree gevraagd van €5. We sluiten af op 1 april, weer om 20.00uur, met een lezing van Wim Davidse over “Moderne mystici over 'God en zo’”. Daarna vragen/discussie. Deze avond is weer gratis, incl. thee/koffie. U kunt de avonden eventueel los van elkaar bezoeken.

9 april: Paasmiddag voor ouderen (70+)

Op dinsdag 9 april zal weer de traditionele paasmiddag voor ouderen (70+) plaatsvinden in de Abdijkerk. De uitnodigingen worden vandaag uitgedeeld. Vergeet u niet uiterlijk 31 maart uw strookje in te leveren bij de koster. Mocht u iemand weten die ook graag wil komen, maar kan hij/zij momenteel niet in de Abdijkerk komen om de uitnodiging in ontvangst te nemen, zou u dan de uitnodiging aan hem / haar willen geven?! Weet dat u van harte welkom bent.

20-27 juli: Vakantieweek voor ouderen

De staf van de vakantieweek in Den Haag-Zuidwest heeft weer een week vastgelegd voor de ouderen van Zuidwest in een hotel. Als u als oudere met deze week mee wilt, moet u in principe zelfredzaam zijn. De week is van 20 juli – 27 juli 2019 in hotel ‘Hof van Putten’ in Putten: zaterdag heen en zaterdag terug. In het hotel hebben we een recreatiezaal en een zaal voor de maaltijden. Het hotel is op loopafstand van het dorp. De prijs is € 650, inclusief halen en brengen, volledig pension, koffie en thee, 3 halve dag uitstapjes, een programma voor iedere dag waaraan u kunt deelnemen, maar dat is niet verplicht. U kunt zich opgeven bij Betty Mol: b.mol12@kpnmail.nl

Van de kerkrentmeesters

Na de verrassende start van januari wordt het beeld is het logisch dat de maand februari weer wat nuance brengt. Per saldo toch 4% groei ten opzichte van 2018. Dat geeft goede moed. Benieuwd of we dit weten vast te houden? HEEFT U UW BRIEF VOOR DE ACTIE KERKBALANS AL GEPOST? Hans Bergwerff
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 24 maart 2019, 10.00 uur Ds N. Pronk

Zondagsbrief

17 maart 2019 24 maart 2019

Concerten

14 april 2019, 15.30 uur Joost Willemze, harp Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Thema-avonden over christelijke

mystiek

Weggeefwinkel in de Shalomkerk…

Paasmiddag voor ouderen (70+)

Hulpkosters gezocht voor

Houthaghe…

Oproep vrijwilligers buurt- en

kerkhuis Shalom

Inloopochtenden…

Vakantieweek voor ouderen

Van de kerkrentmeesters….

Oecumenische kalender voor de

Paastijd 2019

Vorig jaar brachten we, rooms-katholieke en protestantse pastores van Den Haag-Zuidwest, een oecumenische kalender uit voor de periode tussen Pasen en Pinksteren. Dat was, zo hebben we gemerkt, een groot succes. We besloten om dit jaar opnieuw een dergelijke kalender te maken. Elke pastor is voor een week verantwoordelijk: met een meditatie, een beeld, een lied, een gedicht, een gebed en een bijbelverhaal. Vorig jaar was de uitgave gratis. Dit jaar vragen we om een kleine bijdrage: € 5. We vragen u, als u intekent op de uitgave, om de bijdrage direct te betalen.  Als het goed is, staat er iemand van de locatie bij de intekenlijst die het geld int.

Hulpkosters gezocht voor Houthaghe.

Het kostersteam van Woon en Zorgcentrum Houthaghe is op zoek naar twee hulpkosters. In Houthaghe is een aparte kerkzaal waar elke zondag om 10.00 uur kerkdiensten worden gehouden. De gemeenteleden komen vanuit Houthaghe en vanuit de wijk. Het is de bedoeling dat u op zondagmorgen om 9.00 uur aanwezig bent. U maakt de kerkzaal in orde voor de dienst. De stoelen worden door werknemers van Houthaghe op zaterdag klaargezet. U maakt de liturgische tafel gereed, plaatst de liederen op het liedbord, deelt de liedboeken en zondagsbrieven uit, helpt mensen waar nodig naar hun plaats, helpt bij de voorbereiding van het avondmaal enz. U bent gastvrouw/gastheer en ontvangt opgewekt de gemeenteleden de predikant en de organist. Tijdens de dienst wordt door u gecollecteerd. Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie in het restaurant. Daarna wordt de kerkzaal door u weer opgeruimd. Per dienst zijn twee kosters aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarie Talsma, tel. 070-3970459 of een e-mail sturen naar sarietalsma@hotmail.com 

25 maart: thema-avond over

christelijke mystiek

Op de tweede avond op 25 maart om 20.00 uur zal de theoloog dr. Kick Bras - bekend van het boek  Oog in oog - een lezing houden, incl. beeldmateriaal. Voor die avond wordt een entree gevraagd van €5. We sluiten af op 1 april, weer om 20.00uur, met een lezing van Wim Davidse over “Moderne mystici over 'God en zo’”. Daarna vragen/discussie. Deze avond is weer gratis, incl. thee/koffie. U kunt de avonden eventueel los van elkaar bezoeken.

9 april: Paasmiddag voor ouderen

(70+)

Op dinsdag 9 april zal weer de traditionele paasmiddag voor ouderen (70+) plaatsvinden in de Abdijkerk. De uitnodigingen worden vandaag uitgedeeld. Vergeet u niet uiterlijk 31 maart uw strookje in te leveren bij de koster. Mocht u iemand weten die ook graag wil komen, maar kan hij/zij momenteel niet in de Abdijkerk komen om de uitnodiging in ontvangst te nemen, zou u dan de uitnodiging aan hem / haar willen geven?! Weet dat u van harte welkom bent.

20-27 juli: Vakantieweek voor

ouderen

De staf van de vakantieweek in Den Haag- Zuidwest heeft weer een week vastgelegd voor de ouderen van Zuidwest in een hotel. Als u als oudere met deze week mee wilt, moet u in principe zelfredzaam zijn. De week is van 20 juli – 27 juli 2019 in hotel ‘Hof van Putten’ in Putten: zaterdag heen en zaterdag terug. In het hotel hebben we een recreatiezaal en een zaal voor de maaltijden. Het hotel is op loopafstand van het dorp. De prijs is € 650, inclusief halen en brengen, volledig pension, koffie en thee, 3 halve dag uitstapjes, een programma voor iedere dag waaraan u kunt deelnemen, maar dat is niet verplicht. U kunt zich opgeven bij Betty Mol: b.mol12@kpnmail.nl

Van de kerkrentmeesters

Na de verrassende start van januari wordt het beeld is het logisch dat de maand februari weer wat nuance brengt. Per saldo toch 4% groei ten opzichte van 2018. Dat geeft goede moed. Benieuwd of we dit weten vast te houden? HEEFT U UW BRIEF VOOR DE ACTIE KERKBALANS AL GEPOST? Hans Bergwerff
PGG-ZW - Abdijkerk