Nieuws

Kliederkerk: Hulp gevraagd

Bijeenkomst over het verlies van een broer of zus

Jeugddienst

Sociale supermarkt….

Van de kerkrentmeesters….

Korte berichten….

Kliederkerk: Hulp gevraagd

De volgende Kliederkerk op 20 juni. Voor verschillende aspecten van deze Kliederkerk zoeken wij hulp. Ten eerste zoeken wij mensen die voor ons buffet een gerecht zouden willen bereiden (denk bijvoorbeeld aan een salade, wraps, quiche, cake etc.) en dat op 20 juni om 17:00 bij de Kliederkerk zouden willen brengen (Luxemburgstraat 7). Daarnaast zoeken wij materiaal: - Lappen stof van minimaal 1,00 x 1,00 meter - Oude lakens, doeken, dekens etc. - (Oude) koffers Als u ons met een van deze dingen zou kunnen en willen helpen, dan kunt u zich melden bij Jantine Wignand,  kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of  070-3972495. Alvast bedankt! Het Kliederkerk-team. Meer info…

Bijeenkomst over het verlies van een broer of zus

Op dinsdagavond 3 juli om half acht is er in de Bosbeskapel een avond voor ieder die in kleine kring met anderen over het verlies van een broer of zus zou willen praten. Ieder die gevoelens, gedachten en ervaringen wil delen over wat hem of haar erg bezig heeft gehouden of nog altijd bezighoudt na het verlies van een zus of broer, ook al is het overlijden al lang geleden, is hartelijk welkom. Leiding: Martin Koster en Wil Groeneveld. Graag aanmelden via m.koster@kpnplanet.nl.

Jeugddienst

Op 8 juli vindt in de Abdijkerk een jeugddienst plaats. Deze dienst zal een wat anders en moderner karakter hebben dan overige kerkdiensten in de Abdijkerk. Zo zal er een mime- voorstelling opgevoerd worden door een aantal jongeren. Ook is er muziek van onder andere Kinderopwekking, Alles wordt nieuw, Taizé en Iona. Iedereen is van harte welkom!

Sociale supermarkt

Vrijwilligers gezocht: wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken? Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag-Zuidwest. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider. Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbank-klanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV-wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben. Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken. De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij Bokkefort in Loosduinen van 11.45 tot 14.30 uur. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open. Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel of mail naar projectleider Kees Buist kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt en volg de sociale supermarkt op  www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Van de kerkrentmeesters

De opbrengsten Kerkbalans blijven dit jaar helaas nog steeds achter ten opzichte van het vorige jaar.

Korte berichten

Ds. Michiel Aten is op vakantie t.m. 1 juli. U kunt in voorkomende gevallen contact opnemen met ds. Wietske Verkuyl 06 - 382 67 000 of Joost de Bruijn 06 - 536 79 264 Dringende oproep. De redactie van Samenklank is op zoek naar een redactielid uit de Abdijkerk. Tot op heden heeft niemand zich nog aangemeld. Wilt u zo vriendelijk zijn met ons mee te denken? U kunt zich melden bij één van de ambtsdragers of bij de predikanten.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME

Kerkdiensten

24 juni 2018, 10.00 uur Ds Wietske Verkuyl Dienst van Schrift & Tafel Meer info…

Zondagsbrief

17 juni 2018 24 juni 2018

Concerten

Iedere zondag juli en augustus 2018, 15.30 uur Orgelbespeling, toegang gratis Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182

Nieuws

Kliederkerk: Hulp gevraagd

Bijeenkomst over het verlies van een

broer of zus

Jeugddienst

Sociale supermarkt….

Van de kerkrentmeesters….

Korte berichten….

Kliederkerk: Hulp gevraagd

De volgende Kliederkerk op 20 juni. Voor verschillende aspecten van deze Kliederkerk zoeken wij hulp. Ten eerste zoeken wij mensen die voor ons buffet een gerecht zouden willen bereiden (denk bijvoorbeeld aan een salade, wraps, quiche, cake etc.) en dat op 20 juni om 17:00 bij de Kliederkerk zouden willen brengen (Luxemburgstraat 7). Daarnaast zoeken wij materiaal: - Lappen stof van minimaal 1,00 x 1,00 meter - Oude lakens, doeken, dekens etc. - (Oude) koffers Als u ons met een van deze dingen zou kunnen en willen helpen, dan kunt u zich melden bij Jantine Wignand,  kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of  070- 3972495. Alvast bedankt! Het Kliederkerk-team. Meer info…

Bijeenkomst over het verlies van een

broer of zus

Op dinsdagavond 3 juli om half acht is er in de Bosbeskapel een avond voor ieder die in kleine kring met anderen over het verlies van een broer of zus zou willen praten. Ieder die gevoelens, gedachten en ervaringen wil delen over wat hem of haar erg bezig heeft gehouden of nog altijd bezighoudt na het verlies van een zus of broer, ook al is het overlijden al lang geleden, is hartelijk welkom. Leiding: Martin Koster en Wil Groeneveld. Graag aanmelden via m.koster@kpnplanet.nl.

Jeugddienst

Op 8 juli vindt in de Abdijkerk een jeugddienst plaats. Deze dienst zal een wat anders en moderner karakter hebben dan overige kerkdiensten in de Abdijkerk. Zo zal er een mime-voorstelling opgevoerd worden door een aantal jongeren. Ook is er muziek van onder andere Kinderopwekking, Alles wordt nieuw, Taizé en Iona. Iedereen is van harte welkom!

Sociale supermarkt

Vrijwilligers gezocht: wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken? Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag-Zuidwest. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider. Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbank- klanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV-wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben. Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken. De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij Bokkefort in Loosduinen van 11.45 tot 14.30 uur. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open. Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel of mail naar projectleider Kees Buist kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt en volg de sociale supermarkt op  www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Van de kerkrentmeesters

De opbrengsten Kerkbalans blijven dit jaar helaas nog steeds achter ten opzichte van het vorige jaar.

Korte berichten

Ds. Michiel Aten is op vakantie t.m. 1 juli. U kunt in voorkomende gevallen contact opnemen met ds. Wietske Verkuyl 06 - 382 67 000 of Joost de Bruijn 06 - 536 79 264 Dringende oproep. De redactie van Samenklank is op zoek naar een redactielid uit de Abdijkerk. Tot op heden heeft niemand zich nog aangemeld. Wilt u zo vriendelijk zijn met ons mee te denken? U kunt zich melden bij één van de ambtsdragers of bij de predikanten.
PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU
PGG-ZW - Abdijkerk