Diaconie - sociale supermarkt

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR SOCIALE SUPERMARKT Wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken? Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag Zuid-West. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider. Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbankklanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben. Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken. De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij de Bokkefort in Loosduinen van 11.45 – 14.30. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open. Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank. Of bel of mail projectleider Kees Buist, kbuist@stekdenhaag.nl Giften zijn ook welkom, zie: www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt Volg de sociale supermarkt op: www.facebook.com/kiessocialesupermarkt Wethouder Baldewsingh (Sociale Zaken, Den Haag) opende op 12 december 2017 officieel ‘KIES de Sociale Supermarkt’ bij de voormalige Exoduskerk aan de Beresteinlaan in Den Haag-Zuidwest. Dit is de eerste van de drie locaties waar Stek Den Haag en de wijkdiaconie Zuidwest samen met de Voedselbank Haaglanden klanten van de Voedselbank meer keuze gaat bieden: eerst in het aanbod aan levensmiddelen die zij, met begeleiding, nu zelf uitkiezen in de rijdende winkel, en binnenkort, zo is de bedoeling, in gesprekken van speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers met klanten om met hen te werken aan hun dromen (opleiding, vrijwilligerswerk, een baan). Naar verwachting gaat de rijdende winkel dit voorjaar ook de uitdeelpost Bokkefort van de Voedselbank in Houtwijk bedienen, en medio zomer bij een nieuwe, derde locatie, de Shalomkerk. Het team medewerkers (met als projectleider Kees Buist van Stek Den Haag) werkt sinds eind november 2017 enthousiast aan het doel ‘kiezen’; de klanten zijn in het algemeen tevreden over de bredere keuzemogelijkheid en het ruimere aanbod aan (levens)middelen. Geleidelijk komen zij, zo merkt het team, nu ook meer gespreid naar ‘KIES de Sociale Supermarkt’ in de in totaal vier uur (13.00-17.00u) waarin de winkel open is, met een positieve invloed op de wachttijd in het eerste uur. De ervaringen die zijn opgedaan in de eerste maanden met de rijdende winkel, en goede communicatie tussen ’oude’ en nieuwe vrijwilligers zal zo wordt verwacht de inzet bij Bokkefort snel tot eenzelfde succes maken. De - gelukkig regelmatig aangevulde - donaties in de rieten mand in de kloostergang van de kerk voor de Voedselbank neemt diaken Nico Tetteroo - vrijwilliger bij de uitdeelpost Exoduskerk van ‘KIES de Sociale Supermarkt’ - sinds begin 2018 rechtstreeks mee naar de rijdende winkel. Het is een prima gebaar van de gemeenteleden richting de klanten van de Voedselbank - voortzetting en toename hiervan, als blijk van meeleven met hen, wordt enorm op prijs gesteld en gewaardeerd! Foto: Nico Tettero zorgt ervoor dat de administratie wordt gedaan.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 18 november 2018, 10.00 uur Ds M. Koster Meer info…

Zondagsbrief

04 november 2018 11 november 2018

Concerten

zaterdag 17 november 2018, 15.30 uur James O’Donnell (London) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182

Diaconie - sociale

supermarkt

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR SOCIALE SUPERMARKT Wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken? Voedselbankklanten worden gesteund door de diaconieën van Den Haag Zuid-West. Elke week staat de winkelwagen van Kies! Sociale Supermarkt bij de Exoduskerk aan de Beresteinlaan 263. Kerkgangers die praktisch aan de slag willen kunnen daarbij helpen. Het project kan nog vrijwilligers gebruiken. Je kunt een bijdrage leveren als gastvrouw/gastheer, winkelhelper en begeleider. Kies! Sociale supermarkt is een initiatief van STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbankklanten zelf laten kiezen. In plaats van een krat met inhoud in ontvangst te nemen kunnen klanten van de voedselbank in deze vernieuwde SRV wagen zelf de producten kiezen die ze nodig hebben. Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken. De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdagen staat hij bij de Bokkefort in Loosduinen van 11.45 – 14.30. Op 24 mei gaat de vestiging bij de Shalomkerk open. Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank. Of bel of mail projectleider Kees Buist, kbuist@stekdenhaag.nl Giften zijn ook welkom, zie: www.stekdenhaag.nl/kiessocialesupermarkt Volg de sociale supermarkt op: www.facebook.com/kiessocialesupermarkt Wethouder Baldewsingh (Sociale Zaken, Den Haag) opende op 12 december 2017 officieel ‘KIES de Sociale Supermarkt’ bij de voormalige Exoduskerk aan de Beresteinlaan in Den Haag- Zuidwest. Dit is de eerste van de drie locaties waar Stek Den Haag en de wijkdiaconie Zuidwest samen met de Voedselbank Haaglanden klanten van de Voedselbank meer keuze gaat bieden: eerst in het aanbod aan levensmiddelen die zij, met begeleiding, nu zelf uitkiezen in de rijdende winkel, en binnenkort, zo is de bedoeling, in gesprekken van speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers met klanten om met hen te werken aan hun dromen (opleiding, vrijwilligerswerk, een baan). Naar verwachting gaat de rijdende winkel dit voorjaar ook de uitdeelpost Bokkefort van de Voedselbank in Houtwijk bedienen, en medio zomer bij een nieuwe, derde locatie, de Shalomkerk. Het team medewerkers (met als projectleider Kees Buist van Stek Den Haag) werkt sinds eind november 2017 enthousiast aan het doel ‘kiezen’; de klanten zijn in het algemeen tevreden over de bredere keuzemogelijkheid en het ruimere aanbod aan (levens)middelen. Geleidelijk komen zij, zo merkt het team, nu ook meer gespreid naar ‘KIES de Sociale Supermarkt’ in de in totaal vier uur (13.00-17.00u) waarin de winkel open is, met een positieve invloed op de wachttijd in het eerste uur. De ervaringen die zijn opgedaan in de eerste maanden met de rijdende winkel, en goede communicatie tussen ’oude’ en nieuwe vrijwilligers zal zo wordt verwacht de inzet bij Bokkefort snel tot eenzelfde succes maken. De - gelukkig regelmatig aangevulde - donaties in de rieten mand in de kloostergang van de kerk voor de Voedselbank neemt diaken Nico Tetteroo - vrijwilliger bij de uitdeelpost Exoduskerk van ‘KIES de Sociale Supermarkt’ - sinds begin 2018 rechtstreeks mee naar de rijdende winkel. Het is een prima gebaar van de gemeenteleden richting de klanten van de Voedselbank - voortzetting en toename hiervan, als blijk van meeleven met hen, wordt enorm op prijs gesteld en gewaardeerd! Foto: Nico Tettero zorgt ervoor dat de administratie wordt gedaan.
PGG ZuidWest - Abdijkerk                                                       MENU
PGG-ZW - Abdijkerk