Diaconie - telefooncirkel

Ruim 2 jaar geleden zijn we in de Abdijkerk begonnen met een, uit wat ik verneem, goed werkende telefooncirkel met gemeenteleden van de Abdijkerk. De cirkel is drie dagen in de week actief: op maandag, woensdag en vrijdag.  Starttijd: ca. 9.15u ’s morgens.  Eventueel kan men ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Gemeentelid/vrijwilliger Jan Heidema opent de cirkel waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer belt Jan om de cirkel weer te sluiten. Een binnenkort op te starten 2e cirkel, heeft plaats voor nieuwe belangstellenden. Wilt u hieraan meedoen, neem dan contact op met diaken Nico Tetteroo E nicotetteroo@kpnmail.nl. 

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk                                      wm.pgg.lc@gmail.com                                                                                                     HOME
Kerkdiensten 20 januari 2019, 10.00 uur Ds N.A. Riemersma

Zondagsbrief

13 januari 2019 20 januari 2019

Concerten

20 januari 2019, 15.30 uur Karin Kuijper & Janine de Leeuw (vierhandig piano) Meer info…

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T  070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - telefooncirkel

Ruim 2 jaar geleden zijn we in de Abdijkerk begonnen met een, uit wat ik verneem, goed werkende telefooncirkel met gemeenteleden van de Abdijkerk. De cirkel is drie dagen in de week actief: op maandag, woensdag en vrijdag.  Starttijd: ca. 9.15u ’s morgens.  Eventueel kan men ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Gemeentelid/vrijwilliger Jan Heidema opent de cirkel waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer belt Jan om de cirkel weer te sluiten. Een binnenkort op te starten 2e cirkel, heeft plaats voor nieuwe belangstellenden. Wilt u hieraan meedoen, neem dan contact op met diaken Nico Tetteroo E nicotetteroo@kpnmail.nl. 

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk