Activiteiten

Inloopochtenden

Kringwerk

Junioren

Senioren

Kunst en cultuur

Oecumene

Markten en Boekenhoek/Snuffelhoek…

Inloopochtenden

Iedere donderdag is er een inloopochtend in de Abdijkerk van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom om even binnen te lopen.

Kringwerk

Het kringwerk is wijkgemeente breed, klik hier voor een overzicht van de activiteiten. Klik hier voor de agenda van kerkelijk Den Haag.

Junioren….

Zie hiervoor de website van PGG-Zuidwest.

Senioren….

Twee maal per jaar is er een speciale ouderenmiddag t.g.v. Kerst resp. Pasen. De vaste gasten worden hiervoor uitgenodigd, maar als u belangstelling hebt kunt u zich melden bij de diaconie of de predikant. Ook wordt er elke twee maanden een middag georganiseerd voor alle 70+ -ers die jarig zijn geweest. Een middag waarin we gezellig bij elkaar komen, oude liedjes zingen, er is een korte quiz en vaak ook een presentatie van iemands hobby.

Kunst en cultuur….

Oecumene

De werkgroep Oecumene, met vertegenwoordigers van de Abdijkerk en de R.K.-kerk Maria Van Eik en Duinen (v.h. O.L.V. Hemelvaart), organiseert diverse gezamenlijke activiteiten, waaronder het oecumenisch leerhuis in januari/februari en gezamenlijke vieringen rond kerst, pasen, wereldgebedsdag etc. Klik hier voor het programma van het oecumenisch leerhuis 2023.

Markten en Boekenhoek/Snuffelhoek

Regelmatig worden er in de kerk markten georganiseerd waar van alles te koop is. Denk aan boeken-, verzamel- en kunstmarkten, maar ook rommelmarkten. De opbrengst komt ten goede aan de locatie Abdijkerk. Contactpersoon: Jantine Wignand E verkoop@boekenhoek-loosduinen.nl. Wij zijn altijd op zoek naar spullen voor de verkoop, zoals bijzondere boeken, verzamelingen, kunst en curiosa. U kunt dit afgeven bij de koster in de kerk. Graag dan erbij vermelden dat het voor de Boekenhoek is. Ook kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand mailadres. Heeft u de markt gemist? U kunt altijd terecht in onze webshops: www.boekenhoek-loosduinen.nl en www.snuffelhoek- loosduinen.nl. Daar verkopen wij (naast de georganiseerde markten) boeken en andere artikelen, zoals (vintage) speelgoed, curiosa en verzamelartikelen, via onze webshops. Kijk ook eens rond en als u iets leuk ziet kunt u het eenvoudig bestellen. U kunt kiezen voor postverzending of afhalen. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid. We zien u graag in onze webshops!
PGG-Zuidwest Abdijkerk

Kerkdiensten

29 januari 2023, 10.00 uur Ds W. Verkuyl, S&T

Zondagsbrief

22 januari 2023 29 januari 2023

Activiteiten januari 2023

Concerten

19 februari 2023, 15.30 uur Zondagmatinee Karin Kuijper & Janine de Leeuw, piano Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Activiteiten

Inloopochtenden

Kringwerk

Junioren

Senioren

Kunst en cultuur

Oecumene

Markten en Boekenhoek/Snuffelhoek…

Inloopochtenden

Iedere donderdag is er een inloopochtend in de Abdijkerk van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom om even binnen te lopen.

Kringwerk

Het kringwerk is wijkgemeente breed, klik hier voor een overzicht van de activiteiten. Klik hier voor de agenda van kerkelijk Den Haag.

Junioren….

Zie hiervoor de website van PGG-Zuidwest.

Senioren….

Twee maal per jaar is er een speciale ouderenmiddag t.g.v. Kerst resp. Pasen. De vaste gasten worden hiervoor uitgenodigd, maar als u belangstelling hebt kunt u zich melden bij de diaconie of de predikant. Ook wordt er elke twee maanden een middag georganiseerd voor alle 70+ -ers die jarig zijn geweest. Een middag waarin we gezellig bij elkaar komen, oude liedjes zingen, er is een korte quiz en vaak ook een presentatie van iemands hobby.

Kunst en cultuur….

Oecumene

De werkgroep Oecumene, met vertegenwoordigers van de Abdijkerk en de R.K.- kerk Maria Van Eik en Duinen (v.h. O.L.V. Hemelvaart), organiseert diverse gezamenlijke activiteiten, waaronder het oecumenisch leerhuis in januari/februari en gezamenlijke vieringen rond kerst, pasen, wereldgebedsdag etc. Klik hier voor het programma van het oecumenisch leerhuis 2023.

Markten en Boekenhoek/Snuffelhoek

Regelmatig worden er in de kerk markten georganiseerd waar van alles te koop is. Denk aan boeken-, verzamel- en kunstmarkten, maar ook rommelmarkten. De opbrengst komt ten goede aan de locatie Abdijkerk. Contactpersoon: Jantine Wignand E verkoop@boekenhoek-loosduinen.nl. Wij zijn altijd op zoek naar spullen voor de verkoop, zoals bijzondere boeken, verzamelingen, kunst en curiosa. U kunt dit afgeven bij de koster in de kerk. Graag dan erbij vermelden dat het voor de Boekenhoek is. Ook kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand mailadres. Heeft u de markt gemist? U kunt altijd terecht in onze webshops: www.boekenhoek-loosduinen.nl en www.snuffelhoek-loosduinen.nl. Daar verkopen wij (naast de georganiseerde markten) boeken en andere artikelen, zoals (vintage) speelgoed, curiosa en verzamelartikelen, via onze webshops. Kijk ook eens rond en als u iets leuk ziet kunt u het eenvoudig bestellen. U kunt kiezen voor postverzending of afhalen. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid. We zien u graag in onze webshops!
PGG-ZW - Abdijkerk