Diaconie - actueel

Update project Columbia…

Nieuws…

Digitale collecte…

Collecte ontvangsten mei/juni 2022…

KidsCare Kenia…

Oekraïne…

De diaconie helpt…

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

Update project Columbia

Zondag 14 augustus wordt er weer gecollecteerd voor ‘ons’ project in Colombia en voor Jeannet Bierman. Recente informatie over hoe het met haar en het project gaat is te vinden op Een bijzonder weekend | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

Nieuws

De diaconie is verheugd met de versterking van het team met de Thea Wignand – Matsinger en Maureen Palyama. U denkt misschien: bestaat de diaconie nog? Vroeger ging het toch om het brengen van maaltijden bij arme mensen. Anno 2022 wordt een beleidsplan gemaakt - steun aan de mensen in nood dichtbij en verweg - en momenteel wordt aan een website gewerkt. Wij steunen de stichting Kids Care in Kenia – doelstelling is in 2 jaar een bedrag in te zamelen van 20.000,00 Euro (stand van de donatiemeter is 1250 Euro en er is een gift ontvangen van 4500 Euro). De diaconie steunt de Voedselbank. In de mand in de kloostergang kunt u ook uw bijdrage in natura geven. De producten worden in KIES! Voedselbankwinkel in de Buurt- en Kerkhuis Shalom uitgedeeld aan de bezoekers. En wat denkt u van het geven van een bijdrage met gebruikmaking van de QR code? Diaconie is en blijft altijd een van de kerntaken van de christelijke gemeente. Uw bijdragen blijven altijd welkom. De Diaconie is dus ‘springlevend’.

Digitale collecte

U kunt tegenwoordig op twee manier digitaal deelnemen aan de collectes in de erediensten. Ten eerste met de QR code die u op de Orde van Dienst vindt. Door met uw smartphone deze code te scannen, wordt uw bijdrage direct op de rekening van de diaconie gestort. Komt u niet in de kerk dan kunt u thuis met uw smartphone ook de code scannen (met de camera van uw smartphone of een QR-scanapp) en uw bijdrage geven. Ten tweede kunt u gebruik maken van de app GIVT. Hierover leest u hier meer. Daarnaast blijft het natuurlijk gewoon mogelijk om met contant geld mee te doen aan de collecte.

KidsCare Kenia

Deze stichting werd ruim 10 jaar geleden opgericht door Lisette en Gerard Geenen en heeft als centraal thema ‘Thuiszorg voor gezinnen met wees-, hulpbehoevende en gehandicapte kinderen’. In het zuidoosten van Kenia helpen zij jaarlijks ruim 2000 kinderen om op te groeien in een veilig en liefdevol gezin. Wij als diakenen zijn inmiddels meer dan enthousiast over dit mooie werk en hopen de komende twee jaar meerdere acties te kunnen houden voor dit prachtige doel. Meer info…

Oekraïne

Hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne Ook uw diaconie is geschokt door wat zich afspeelt in Oekraïne als gevolg van de inval door Rusland. Met elkaar hebben wij nagedacht over wat wij hierin kunnen betekenen. Als oplossing hebben wij besloten om op zaterdagen de Bosbeskapel open te houden voor vluchtelingengezinnen en hier activiteiten aan te bieden waar behoefte aan is. Hiermee hopen wij de opvang-adressen voor één dag te ontlasten en onderlinge ontmoetingen tussen vluchtelingen te stimuleren. Ons aanbod staat sinds deze week op www.denhaagdoet.nl/oekraine . Een ongewis avontuur, waarbij het kan zijn dat ook uw hulp hard nodig is. U hoort dan zeker van ons.

De diaconie helpt

De diaconie staat de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij in deze voor velen moeilijke tijd. U kunt nu op ons rekenen! Wij zijn er voor elkaar en moeten ook een beetje omzien naar elkaar. U kunt u hulpvraag het beste per mail sturen aan: E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490

Inzamelen voor Kerk in Actie

Postzegels, Munten, Kaarten e.d. en een tweede leven voor uw oude mobieltje, Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, ansicht/ gewone en geboortekaarten, postzegels en oud Nederlands en Buitenlands muntgeld en briefgeld in te leveren in de kerk. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. Knip postzegels ruim van de envelop. Maar knip geen postzegels van ansichtkaarten. Kijkt u ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. De landelijke opbrengst in 2018 was € 28.969. De verzamelmand staat in de kloostergang! Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk

Kerkdiensten

14 augustus 2022, 10.00 uur Ds N.L. van Dorp

Zondagsbrief

07 augustus 2022 14 augustus 2020

Concerten

Juli en augustus, zondags 15.30 uur Orgelbespeling Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - actueel

Update project Columbia…

Nieuws…

Digitale collecte…

Collecte ontvangsten mei/juni 2022…

KidsCare Kenia…

Oekraïne…

De diaconie helpt…

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

Update project Columbia

Zondag 14 augustus wordt er weer gecollecteerd voor ‘ons’ project in Colombia en voor Jeannet Bierman. Recente informatie over hoe het met haar en het project gaat is te vinden op Een bijzonder weekend | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

Nieuws

De diaconie is verheugd met de versterking van het team met de Thea Wignand – Matsinger en Maureen Palyama. U denkt misschien: bestaat de diaconie nog? Vroeger ging het toch om het brengen van maaltijden bij arme mensen. Anno 2022 wordt een beleidsplan gemaakt - steun aan de mensen in nood dichtbij en verweg - en momenteel wordt aan een website gewerkt. Wij steunen de stichting Kids Care in Kenia – doelstelling is in 2 jaar een bedrag in te zamelen van 20.000,00 Euro (stand van de donatiemeter is 1250 Euro en er is een gift ontvangen van 4500 Euro). De diaconie steunt de Voedselbank. In de mand in de kloostergang kunt u ook uw bijdrage in natura geven. De producten worden in KIES! Voedselbankwinkel in de Buurt- en Kerkhuis Shalom uitgedeeld aan de bezoekers. En wat denkt u van het geven van een bijdrage met gebruikmaking van de QR code? Diaconie is en blijft altijd een van de kerntaken van de christelijke gemeente. Uw bijdragen blijven altijd welkom. De Diaconie is dus ‘springlevend’.

Digitale collecte

U kunt tegenwoordig op twee manier digitaal deelnemen aan de collectes in de erediensten. Ten eerste met de QR code die u op de Orde van Dienst vindt. Door met uw smartphone deze code te scannen, wordt uw bijdrage direct op de rekening van de diaconie gestort. Komt u niet in de kerk dan kunt u thuis met uw smartphone ook de code scannen (met de camera van uw smartphone of een QR-scanapp) en uw bijdrage geven. Ten tweede kunt u gebruik maken van de app GIVT. Hierover leest u hier meer. Daarnaast blijft het natuurlijk gewoon mogelijk om met contant geld mee te doen aan de collecte.

KidsCare Kenia

Deze stichting werd ruim 10 jaar geleden opgericht door Lisette en Gerard Geenen en heeft als centraal thema ‘Thuiszorg voor gezinnen met wees-, hulpbehoevende en gehandicapte kinderen’. In het zuidoosten van Kenia helpen zij jaarlijks ruim 2000 kinderen om op te groeien in een veilig en liefdevol gezin. Wij als diakenen zijn inmiddels meer dan enthousiast over dit mooie werk en hopen de komende twee jaar meerdere acties te kunnen houden voor dit prachtige doel. Meer info…

Oekraïne

Hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne Ook uw diaconie is geschokt door wat zich afspeelt in Oekraïne als gevolg van de inval door Rusland. Met elkaar hebben wij nagedacht over wat wij hierin kunnen betekenen. Als oplossing hebben wij besloten om op zaterdagen de Bosbeskapel open te houden voor vluchtelingengezinnen en hier activiteiten aan te bieden waar behoefte aan is. Hiermee hopen wij de opvang-adressen voor één dag te ontlasten en onderlinge ontmoetingen tussen vluchtelingen te stimuleren. Ons aanbod staat sinds deze week op www.denhaagdoet.nl/oekraine . Een ongewis avontuur, waarbij het kan zijn dat ook uw hulp hard nodig is. U hoort dan zeker van ons.

De diaconie helpt

De diaconie staat de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij in deze voor velen moeilijke tijd. U kunt nu op ons rekenen! Wij zijn er voor elkaar en moeten ook een beetje omzien naar elkaar. U kunt u hulpvraag het beste per mail sturen aan: E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490

Inzamelen voor Kerk in Actie

Postzegels, Munten, Kaarten e.d. en een tweede leven voor uw oude mobieltje, Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, ansicht/ gewone en geboortekaarten, postzegels en oud Nederlands en Buitenlands muntgeld en briefgeld in te leveren in de kerk. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. Knip postzegels ruim van de envelop. Maar knip geen postzegels van ansichtkaarten. Kijkt u ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. De landelijke opbrengst in 2018 was € 28.969. De verzamelmand staat in de kloostergang! Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk