Diaconie - actueel

Project 'Schapen in Armenië'…

De diaconie helpt…

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

Project 'Schapen in Armenië'

In het kader van de veertigdagentijd en Pasen is met spaardoosjes en collectes geld ingezameld voor het project 'Schapen in Armenië van de Stichting Mensenkinderen. Ondanks de Coronacrisis bedraagt de voorlopige opbrengst van deze actie voor heel Zuidwest € 2.670. We hadden voordat we deze actie startten (voor Corona dus) als diaconie een ambitie van € 4.000. Dan mogen we spreken van een geweldig resultaat waarvoor wij en de Stichting Mensenkinderen heel dankbaar zijn We kunnen daar 19 schapen van kopen en ruim 6 gezinnen blij maken. En daar heeft de Abdij een fors aandeel in. Mocht u nog willen bijdragen of heeft u nog een spaardoosje staan dan kunt u dit bedrag nog overmaken naar de rekening van de diaconie van Zuidwest, NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie Den Haag Zuidwest, onder vermelding van 'Schapen in Armenië'. Heel erg bedankt! De diaconie.

De diaconie helpt

De diaconie heeft besloten om de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij te staan in de komende tijd. De gevolgen van de corona-crisis zijn op straat merkbaar. De winkels zijn nog wel open. Wij willen u onze hulp aanbieden. Zeker voor de ouderen is het wellicht al moeilijk om boodschappen te doen. U kunt nu op ons rekenen. Wij zijn er voor elkaar en moeten ook een beetje omzien naar elkaar.U kunt u hulpvraag het beste per mail sturen aan: E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490

Inzamelen voor Kerk in Actie

Postzegels, Munten, Kaarten e.d. en een tweede leven voor uw oude mobieltje, Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, ansicht/ gewone en geboortekaarten, postzegels en oud Nederlands en Buitenlands muntgeld en briefgeld in te leveren in de kerk. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. Knip postzegels ruim van de envelop. Maar knip geen postzegels van ansichtkaarten. Kijkt u ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. De landelijke opbrengst in 2018 was € 28.969. De verzamelmand staat in de kloostergang !
PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten (via internet) 31 mei 2020, 10.00 uur, Pinksteren Ds M.C. Aten, dienst van S&T Dienst via internet

Zondagsbrief

tijdelijk achter de liturgie! 24 mei 2020 31 mei 2020

Concerten

Geen concerten in voorjaar en zomer Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - actueel

Project 'Schapen in Armenië'…

De diaconie helpt…

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Telefooncirkel….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

Project 'Schapen in Armenië'

In het kader van de veertigdagentijd en Pasen is met spaardoosjes en collectes geld ingezameld voor het project 'Schapen in Armenië van de Stichting Mensenkinderen. Ondanks de Coronacrisis bedraagt de voorlopige opbrengst van deze actie voor heel Zuidwest € 2.670. We hadden voordat we deze actie startten (voor Corona dus) als diaconie een ambitie van € 4.000. Dan mogen we spreken van een geweldig resultaat waarvoor wij en de Stichting Mensenkinderen heel dankbaar zijn We kunnen daar 19 schapen van kopen en ruim 6 gezinnen blij maken. En daar heeft de Abdij een fors aandeel in. Mocht u nog willen bijdragen of heeft u nog een spaardoosje staan dan kunt u dit bedrag nog overmaken naar de rekening van de diaconie van Zuidwest, NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie Den Haag Zuidwest, onder vermelding van 'Schapen in Armenië'. Heel erg bedankt! De diaconie.

De diaconie helpt

De diaconie heeft besloten om de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij te staan in de komende tijd. De gevolgen van de corona-crisis zijn op straat merkbaar. De winkels zijn nog wel open. Wij willen u onze hulp aanbieden. Zeker voor de ouderen is het wellicht al moeilijk om boodschappen te doen. U kunt nu op ons rekenen. Wij zijn er voor elkaar en moeten ook een beetje omzien naar elkaar.U kunt u hulpvraag het beste per mail sturen aan: E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490

Inzamelen voor Kerk in Actie

Postzegels, Munten, Kaarten e.d. en een tweede leven voor uw oude mobieltje, Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, ansicht/ gewone en geboortekaarten, postzegels en oud Nederlands en Buitenlands muntgeld en briefgeld in te leveren in de kerk. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. Knip postzegels ruim van de envelop. Maar knip geen postzegels van ansichtkaarten. Kijkt u ook eens op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. De landelijke opbrengst in 2018 was € 28.969. De verzamelmand staat in de kloostergang !
PGG-ZW - Abdijkerk