PGG-Zuidwest Abdijkerk

Kerkdiensten

29 januari 2023, 10.00 uur Ds W. Verkuyl, S&T

Zondagsbrief

22 januari 2023 29 januari 2023

Activiteiten januari 2023

Concerten

19 februari 2023, 15.30 uur Zondagmatinee Karin Kuijper & Janine de Leeuw, piano Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME

Contact

Webmaster: E wm.pgg.lc@gmail.com

Abdijkerk

Adres: Willem III-straat 40, 2552 BS Den Haag, T 070-3974182 De Abdijkerk (zowel de ontmoetingszaal als de kerkzaal zelf) is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook is er een aangepast toilet aanwezig. De kerk is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanaf Station Den Haag Centraal: Randstadrail 2 en 3 (beiden uitstappen op eindpunt). Het is dan nog 5 minuten wandelen naar de kerk. Per auto neemt u de afslag Den Haag Zuid, Lozerlaan, Escamplaan en dan eerste afslag links: Margaretha van Hennebergweg. Net na de brug gaat u linksaf en direct rechts. U bent dan gearriveerd op het kerkplein.

Koster

Bep Bos (tijdelijk) en Fred Hoenderdos (hulpkoster) T 06-26414234 E kosterabdijkerk@kpnmail.nl

Locatiecommissie

De locatiecommissie gaat over het beleid en de dagelijkse praktijk binnen de locatie Abdijkerk. Daaronder zijn diverse Werkgroepen actief om het beleid vorm te geven en uit te voeren. Voorzitter: Petra Oudshoorn E pboudshoorn@xs4all.nl Secretariaat (scribaat): Henk Oosten, T 06-30984979 E oostenhenk@gmail.com. Dit is het adres voor attestaties, trouw-, geboorte- en overlijdenskaarten. Ledenadministratie: Mevr. T.M. Wignand-Matsinger E p.wignand@wxs.nl. Dit is het adres voor adreswijzingen e.d.

Predikanten

Organisten

Gijsbert Kok (titulair) E g.kok22@ziggo.nl Vincent Hildebrandt (co-titulair) E hildebrandtvh@gmail.com Henk Lemckert (adjoint) E henk.lemckert.hl@gmail.com Meer info…

Kerkbeheer

Het beheer van de Abdijkerk is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur op doordeweekse dagen kunt u in eerste instantie bij onze koster terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de heer Hans Bergwerff, kerkrentmeester E jbergwerff@bergwerfftencate.nl. Meer info…

Verhuur

Het is mogelijk ons kerkgebouw te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, lezingen, concerten, feestjes en rouw- en trouwplechtigheden. Informatie over mogelijkheden en voorwaarden bij de koster.

Begraafplaats

Voor het aanvragen van een begrafenis kunt u contact opnemen met de koster. Begraafplaats Abdijkerkhof, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag. Beheerder: mevrouw S. de Vreede-Smid E abdijkerkhof@pkn- denhaag.nl. Meer info…

PGG ZuidWest

Klik hier voor informatie over de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest (bestaande uit de vierplekken Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk).

Adressen Zuidwest

Kerkelijk bureau PGG

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage (onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland PKN) voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Adres: Parkstraat 32 - 2514 JK Den Haag T 070 3858707 E info@pkn-denhaag.nl.
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
Wijkgids Onze wijkgids kunt u in de kerk gratis meenemen. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding zijn er in deze informatiegids van de Abdijkerk (november 2019) toch enkele foutjes geslopen.  Het juiste emailadres van Henk Lemckert is henk.lemckert.hl@gmail.com. Het juiste emailadres van Gijsbert Kok is g.kok22@ziggo.nl.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Contact

Webmaster E wm.pgg.lc@gmail.com Abdijkerk Adres: Willem III-straat 40, 2552 BS Den Haag, T 070-3974182 De Abdijkerk (zowel de ontmoetingszaal als de kerkzaal zelf) is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook is er een aangepast toilet aanwezig. Koster Mevrouw Bep Bos (tijdelijk) T 06-27451948 E kosterabdijkerk@kpnmail.nl Locatiecommissie De locatiecommissie gaat over het beleid en de dagelijkse praktijk binnen de locatie Abdijkerk. Daaronder zijn diverse Werkgroepen actief om het beleid vorm te geven en uit te voeren. Voorzitter: Petra Oudshoorn E pboudshoorn@xs4all.nl Secretariaat (scribaat): Henk Oosten, T 06-30984979 E oostenhenk@gmail.com Dit is het adres voor attestaties, trouw-, geboorte- en overlijdenskaarten. Ledenadministratie: Mevr. T.M. Wignand-Matsinger E p.wignand@wxs.nl. Dit is het adres voor adreswijzingen e.d. Predikanten Organisten Gijsbert Kok (titulair) E g.kok22@ziggo.nl Vincent Hildebrandt (co-titulair) E hildebrandtvh@gmail.com Henk Lemckert (adjoint) E henk.lemckert.hl@gmail.com Meer info… Kerkbeheer Het beheer van de Abdijkerk is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur op doordeweekse dagen kunt u in eerste instantie bij onze koster terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de heer Hans Bergwerff, kerkrentmeester E jbergwerff@bergwerfftencate.nl. Verhuur Het is mogelijk ons kerkgebouw te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, lezingen, concerten, feestjes en rouw- en trouwplechtigheden. Informatie over mogelijkheden en voorwaarden bij de koster. Begraafplaats Voor het aanvragen van een begrafenis kunt u contact opnemen met de koster. Begraafplaats Abdijkerk, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag. Beheerder: mevrouw S. de Vreede-Smid E abdijkerkhof@pkn-denhaag.nl; informatie: kerkelijk bureau PGG (zie hieronder). PGG ZuidWest Klik hier voor informatie over de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest (bestaande uit de vierplekken Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk).

Adressen Zuidwest

Kerkelijk bureau PGG Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage (onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland PKN) voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Parkstraat 32 - 2514 JK Den Haag T 070 3858707 E info@pkn-denhaag.nl.
PGG-ZW - Abdijkerk

Wijkgids

Onze wijkgids kunt u in de kerk gratis meenemen. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding zijn er in deze informatiegids van de Abdijkerk (november 2019) toch enkele foutjes geslopen. Het juiste emailadres van Henk Lemckert is henk.lemckert.hl@gmail.com. Het juiste emailadres van Gijsbert Kok is g.kok22@ziggo.nl.