PGG-ZuidWest Abdijkerk

Kerkdiensten

26 mei, 10.00 uur, Hemelvaartsdag Ochtendgebed 29 mei 2022, 10.00 uur Ds. C.W. van der Meij

Zondagsbrief

22 mei 2022 29 mei 2022

Concerten

19 juni 2022, 15.30 uur Vocaal Ensemble Multiple Voice Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME

Contact

Webmaster: E wm.pgg.lc@gmail.com

Abdijkerk

Adres: Willem III-straat 40, 2552 BS Den Haag, T 070-3974182 De Abdijkerk (zowel de ontmoetingszaal als de kerkzaal zelf) is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook is er een aangepast toilet aanwezig. De kerk is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanaf Station Den Haag Centraal: Randstadrail 2 en 3 (beiden uitstappen op eindpunt). Het is dan nog 5 minuten wandelen naar de kerk. Per auto neemt u de afslag Den Haag Zuid, Lozerlaan, Escamplaan en dan eerste afslag links: Margaretha van Hennebergweg. Net na de brug gaat u linksaf en direct rechts. U bent dan gearriveerd op het kerkplein.

Koster

Mevrouw Astrid van Veen T 0650891847 E kosterabdijkerk@ziggo.nl Van dinsdag t/m vrijdag is er van 09.00 tot 12.00 uur gelegenheid om in overleg met de koster de kerkzaal van de Abdijkerk te gebruiken als meditatieruimte.

Locatiecommissie

De locatiecommissie gaat over het beleid en de dagelijkse praktijk binnen de locatie Abdijkerk. Daaronder zijn diverse Werkgroepen actief om het beleid vorm te geven en uit te voeren. Voorzitter: Petra Oudshoorn E pboudshoorn@xs4all.nl Secretariaat (scribaat): Henk Oosten, T 06-30984979 E oostenhenk@gmail.com. Dit is het adres voor attestaties, trouw-, geboorte- en overlijdenskaarten. Ledenadministratie: Mevr. T.M. Wignand-Matsinger E p.wignand@wxs.nl. Dit is het adres voor adreswijzingen e.d.

Predikanten

Ds. Wietske Verkuyl, Mandarijnstraat 32, 2564 SX Den Haag, T 06-38267000 E w.verkuyl@xs4all.nl Vacature

Organisten

Gijsbert Kok (titulair) E g.kok22@ziggo.nl Vincent Hildebrandt (co-titulair) E hildebrandtvh@gmail.com Henk Lemckert (adjoint) E henk.lemckert.hl@gmail.com Meer info…

Kerkbeheer

Het beheer van de Abdijkerk is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur op doordeweekse dagen kunt u in eerste instantie bij onze koster terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de heer Hans Bergwerff, kerkrentmeester E jbergwerff@bergwerfftencate.nl. Meer info…

Verhuur

Het is mogelijk ons kerkgebouw te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, lezingen, concerten, feestjes en rouw- en trouwplechtigheden. Informatie over mogelijkheden en voorwaarden bij de koster.

Begraafplaats

Voor het aanvragen van een begrafenis kunt u contact opnemen met de koster. Begraafplaats Abdijkerkhof, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag. Beheerder: mevrouw S. de Vreede-Smid E abdijkerkhof@pkn- denhaag.nl. Meer info…

PGG ZuidWest

Klik hier voor informatie over de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest (bestaande uit de vierplekken Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk).

Kerkelijk bureau PGG

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage (onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland PKN) voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Adres: Parkstraat 32 - 2514 JK Den Haag T 070 3858707 E info@pkn-denhaag.nl.
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
Wijkgids Onze wijkgids kunt u in de kerk gratis meenemen. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding zijn er in deze informatiegids van de Abdijkerk (november 2019) toch enkele vervelende fouten geslopen. Op pag. 3 is een paragraaf 'kerkenraad' opgenomen. De bijbehorende tekst blijkt niet geheel volledig te zijn. Hieronder vindt u de juiste omschrijving van de kerkenraad, zoals die in Den Haag Zuidwest functioneert.  ' De voltallige kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen) van de drie locaties Abdijkerk, Shalomkerk en Bosbeskapel. Zij komt in deze samenstelling bij elkaar indien nodig (bijv. bij benoeming van een predikant). De reguliere kerkenraad (‘kerkenraad’) bestuurt in feite de wijkgemeente en bestaat uit 11 ambtsdragers uit alle drie de locaties, die ongeveer tien keer per jaar bijeen komt. De locatiecommissie voert het beleid van de reguliere kerkenraad uit en bestaat uit ambtsdragers en taakdragers (zie pag. 4). Zij komt elke twee maanden bij elkaar.' Het juiste emailadres van Henk Lemckert is henk.lemckert.hl@gmail.com. Het juiste emailadres van Gijsbert Kok is g.kok22@ziggo.nl.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Contact

Webmaster E wm.pgg.lc@gmail.com Abdijkerk Adres: Willem III-straat 40, 2552 BS Den Haag, T 070-3974182 De Abdijkerk (zowel de ontmoetingszaal als de kerkzaal zelf) is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook is er een aangepast toilet aanwezig. Koster Mevrouw Astrid van Veen T 0650891847 E kosterabdijkerk@ziggo.nl . Van dinsdag t/m vrijdag is er van 09.00 tot 12.00 uur gelegenheid om in overleg met de koster de kerkzaal van de Abdijkerk te gebruiken als meditatieruimte. Locatiecommissie De locatiecommissie gaat over het beleid en de dagelijkse praktijk binnen de locatie Abdijkerk. Daaronder zijn diverse Werkgroepen actief om het beleid vorm te geven en uit te voeren. Voorzitter: Petra Oudshoorn E pboudshoorn@xs4all.nl Secretariaat (scribaat): Henk Oosten, T 06-30984979 E oostenhenk@gmail.com Dit is het adres voor attestaties, trouw-, geboorte- en overlijdenskaarten. Ledenadministratie: Mevr. T.M. Wignand-Matsinger E p.wignand@wxs.nl. Dit is het adres voor adreswijzingen e.d. Predikanten Ds. Wietske Verkuyl, Mandarijnstraat 32, 2564 SX Den Haag, T 06-38267000 E w.verkuyl@xs4all.nl Ds. Michiel Aten, Karperdaal 23, 2553 PA Den Haag E m.c.aten@hotmail.com T 06 - 108 114 30 (liefst tussen 17 en 18 uur) Organisten Gijsbert Kok (titulair) E g.kok22@ziggo.nl Vincent Hildebrandt (co-titulair) E hildebrandtvh@gmail.com Henk Lemckert (adjoint) E henk.lemckert.hl@gmail.com Meer info… Kerkbeheer Het beheer van de Abdijkerk is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur op doordeweekse dagen kunt u in eerste instantie bij onze koster terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de heer Hans Bergwerff, kerkrentmeester E jbergwerff@bergwerfftencate.nl. Verhuur Het is mogelijk ons kerkgebouw te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen, lezingen, concerten, feestjes en rouw- en trouwplechtigheden. Informatie over mogelijkheden en voorwaarden bij de koster. Begraafplaats Voor het aanvragen van een begrafenis kunt u contact opnemen met de koster. Begraafplaats Abdijkerk, Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag. Beheerder: mevrouw S. de Vreede-Smid E abdijkerkhof@pkn-denhaag.nl; informatie: kerkelijk bureau PGG (zie hieronder).

PGG ZuidWest

Klik hier voor informatie over de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest (bestaande uit de vierplekken Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk). Kerkelijk bureau PGG Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage (onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland PKN) voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Parkstraat 32 - 2514 JK Den Haag T 070 3858707 E info@pkn-denhaag.nl.
PGG-ZW - Abdijkerk

Wijkgids

Onze wijkgids kunt u in de kerk gratis meenemen. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding zijn er in deze informatiegids van de Abdijkerk (november 2019) toch enkele vervelende fouten geslopen. Op pag. 3 is een paragraaf 'kerkenraad' opgenomen. De bijbehorende tekst blijkt niet geheel volledig te zijn. Hieronder vindt u de juiste omschrijving van de kerkenraad, zoals die in Den Haag Zuidwest functioneert. ' De voltallige kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen) van de drie locaties Abdijkerk, Shalomkerk en Bosbeskapel. Zij komt in deze samenstelling bij elkaar indien nodig (bijv. bij benoeming van een predikant). De reguliere kerkenraad (‘kerkenraad’) bestuurt in feite de wijkgemeente en bestaat uit 11 ambtsdragers uit alle drie de locaties, die ongeveer tien keer per jaar bijeen komt. De locatiecommissie voert het beleid van de reguliere kerkenraad uit en bestaat uit ambtsdragers en taakdragers (zie pag. 4). Zij komt elke twee maanden bij elkaar.' Het juiste emailadres van Henk Lemckert is henk.lemckert.hl@gmail.com. Het juiste emailadres van Gijsbert Kok is g.kok22@ziggo.nl.