Diaconie - collecten

04 APRIL 1e Collecte. Paascollecte. Kerk in Actie. Werelddiaconaat. Zuid-Afrika Een toekomst voor kansarme kinderen. Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. Meer informatie: kerkinactie.nl/40dagentijd 11 APRIL 1e Collecte: Centrale Diaconie Zomer en Winterstek. Zomerstek en winterstek vormen een tweeluik van activiteiten van het diaconaal ouderenwerk, uitgevoerd door Stek ouderenwerk. Winterstek heeft zojuist haar vierde seizoen afgesloten, Zomerstek gaat haar veertiende seizoen in! In dit project wordt in de stille wintermaanden en zomermaanden een keur aan activiteiten aangeboden voor mensen die niet op vakantie kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk kunnen aansluiten bij het aanbod van welzijnswerk en buurtactiviteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig, vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse locaties in de stad. Van harte aanbevolen! Inlichtingen: Stek, tel. 0703181616

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten alleen online 18 april 2021, 10.00 uur, 3e zondag van Pasen Ds. W. Verkuyl

Zondagsbrief

11 april 2021 18 april 2021

Concerten

Geen concerten in het voorjaar Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

04 APRIL 1e Collecte. Paascollecte. Kerk in Actie. Werelddiaconaat. Zuid-Afrika Een toekomst voor kansarme kinderen. Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. Meer informatie: kerkinactie.nl/40dagentijd 11 APRIL 1e Collecte: Centrale Diaconie Zomer en Winterstek. Zomerstek en winterstek vormen een tweeluik van activiteiten van het diaconaal ouderenwerk, uitgevoerd door Stek ouderenwerk. Winterstek heeft zojuist haar vierde seizoen afgesloten, Zomerstek gaat haar veertiende seizoen in! In dit project wordt in de stille wintermaanden en zomermaanden een keur aan activiteiten aangeboden voor mensen die niet op vakantie kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk kunnen aansluiten bij het aanbod van welzijnswerk en buurtactiviteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig, vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse locaties in de stad. Van harte aanbevolen! Inlichtingen: Stek, tel. 0703181616

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk