Diaconie - collecten

14 NOVEMBER 1e Collecte: SIV (Samenwerkingensverband Invalide Vakantieweken) Stichting SIV organiseert vakantieweken voor mensen uit onze regio met een (ernstige) lichamelijke beperking. Daar werd meer dan 55 jaar geleden het startsein voor gegeven door de protestantse diaconieën van Den Haag en omgeving. Juist deze mensen, die door hun handicap afhankelijk zijn van anderen en in veel gevallen hebben moeten verhuizen naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum, willen we een weekje in de watten leggen. Een week op een mooie locatie in de natuur, met leuke activiteiten. Een week waarin er ’s ochtends niet gehaast hoeft te worden bij het wassen en aankleden. Een week waarin veel gelachen wordt en over van alles gepraat kan worden. Tijdens de vakantie worden zij verzorgd door trouwe en enthousiaste vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen. Dankzij uw gift kunnen zij deze mensen een week vol goede zorg en warme aandacht geven. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Meer informatie: www.stichting-siv.nl 21 NOVEMBER 1e collecte 21 november– Vluchtelingenkinderen Griekenland De situatie van de kwetsbare vluchtelingenkinderen in Griekenland is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eilanden of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Daarom wordt in de week van 22 tot 27 november door Kerk in Actie een landelijke actie gehouden waarin huis aan huis zal worden gecollecteerd. Om deze actie te ondersteunen collecteren wij in de drie locaties van Den Haag Zuidwest op 21 november voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. De Diaconie Den Haag heeft toegezegd de opbrengst te zullen verdubbelen. Elke euro die u geeft is dus twee euro waard! 28 NOVEMBER 1e Collecte: Kerk in actie/Werelddiaconaat -Moldavië. Kerken geven kinderen een toekomst. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar kunt omgaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Meer lezen… 5 DECEMBER 1e Collecte: De Kinderwinkel Een project van de protestantse wijkgemeente van de Marcuskerk en van de Haagse diaconie. De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. In de Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten. De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten zoals: kinderinloop, tienerinloop en het bekende tienerrestaurant, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties. De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een woelige buurt. 2e Collecte: Kerk in Actie - Zending Colombia Jeannet Bierman is op uitnodiging van de Protestantse Universiteit in Cali op oriëntatiereis naar Colombia om te onderzoeken of het mogelijk is om daar vanaf het voorjaar aan de slag te gaan. De rector van de universiteit en ook andere partnerorganisaties van Kerk in Actie willen haar laten zien wat op het ogenblik de mogelijkheden zijn om les te geven, studenten te begeleiden op hun stageplekken en te reizen naar gemeentes voor o.a. Bijbelstudie. De samenleving snakt naar gerechtigheid en vrede. De vredesakkoorden worden niet nageleefd door de huidige regering. Met veel groepen, o.a. oecumenische vrouwen- en vredesgroepen, heeft Kerk in Aktie al jarenlang contact en ook de Universiteit is betrokken bij veel van deze initiatieven. Zodra Jeannet terug is zal ze graag verslag doen.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk

Kerkdiensten

05 december 2021, 10. 00 uur, 2e advent Ds. M.C. Aten

Zondagsbrief

28 november 2021 05 december 2021

Concerten

16 januari 2022, 15.30 uur Zondag matinee Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

14 NOVEMBER 1e Collecte: SIV (Samenwerkingensverband Invalide Vakantieweken) Stichting SIV organiseert vakantieweken voor mensen uit onze regio met een (ernstige) lichamelijke beperking. Daar werd meer dan 55 jaar geleden het startsein voor gegeven door de protestantse diaconieën van Den Haag en omgeving. Juist deze mensen, die door hun handicap afhankelijk zijn van anderen en in veel gevallen hebben moeten verhuizen naar een verpleeghuis of woonzorgcentrum, willen we een weekje in de watten leggen. Een week op een mooie locatie in de natuur, met leuke activiteiten. Een week waarin er ’s ochtends niet gehaast hoeft te worden bij het wassen en aankleden. Een week waarin veel gelachen wordt en over van alles gepraat kan worden. Tijdens de vakantie worden zij verzorgd door trouwe en enthousiaste vrijwilligers, onder wie verpleegkundigen. Dankzij uw gift kunnen zij deze mensen een week vol goede zorg en warme aandacht geven. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Meer informatie: www.stichting-siv.nl 21 NOVEMBER 1e collecte 21 november– Vluchtelingenkinderen Griekenland De situatie van de kwetsbare vluchtelingenkinderen in Griekenland is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eilanden of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Daarom wordt in de week van 22 tot 27 november door Kerk in Actie een landelijke actie gehouden waarin huis aan huis zal worden gecollecteerd. Om deze actie te ondersteunen collecteren wij in de drie locaties van Den Haag Zuidwest op 21 november voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. De Diaconie Den Haag heeft toegezegd de opbrengst te zullen verdubbelen. Elke euro die u geeft is dus twee euro waard! 28 NOVEMBER 1e Collecte: Kerk in actie/Werelddiaconaat - Moldavië. Kerken geven kinderen een toekomst. In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar kunt omgaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Meer lezen… 5 DECEMBER 1e Collecte: De Kinderwinkel Een project van de protestantse wijkgemeente van de Marcuskerk en van de Haagse diaconie. De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. In de Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten. De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten zoals: kinderinloop, tienerinloop en het bekende tienerrestaurant, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties. De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een woelige buurt. 2e Collecte: Kerk in Actie - Zending Colombia Jeannet Bierman is op uitnodiging van de Protestantse Universiteit in Cali op oriëntatiereis naar Colombia om te onderzoeken of het mogelijk is om daar vanaf het voorjaar aan de slag te gaan. De rector van de universiteit en ook andere partnerorganisaties van Kerk in Actie willen haar laten zien wat op het ogenblik de mogelijkheden zijn om les te geven, studenten te begeleiden op hun stageplekken en te reizen naar gemeentes voor o.a. Bijbelstudie. De samenleving snakt naar gerechtigheid en vrede. De vredesakkoorden worden niet nageleefd door de huidige regering. Met veel groepen, o.a. oecumenische vrouwen- en vredesgroepen, heeft Kerk in Aktie al jarenlang contact en ook de Universiteit is betrokken bij veel van deze initiatieven. Zodra Jeannet terug is zal ze graag verslag doen.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk