Diaconie - collecten

Voor informatie over de digitale collectes: klik hier! 03 JULI 2022 India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Meer lezen… 10 JULI 2022 India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Meer lezen… 17 JULI 2022 Het Oecumenisch Aandachtcentrum Dit is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 24 JULI 2022 Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) Dit is sinds 30 mei 2013 een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP is voor deze kerken een ‘hulpdienst’. In deze ‘hulpdienst’ werken deze kerken er samen aan dat dove mensen optimaal kunnen deelhebben aan (hun) kerkelijke gemeenten. Landelijk en regionaal zetten teams van dove en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers. 31 JULI 2022 Het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ Dit is een samenwerking tussen Stek en Cardia en bestaat sinds 2015. In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende een jaar geregeld bezoekt om te praten over levensvragen. Als je ouder wordt, komen bepaalde vragen en gedachten vaker naar voren. Zoals vragen naar de zin van het bestaan, gedachten over gemaakte keuzen, verdriet, vreugde en verlangen, je moed en je moeite. Het doet mensen goed om deze met een betrokken gesprekspartner te delen. Juist in deze tijd van afgenomen zorg is dit erg belangrijk, daarom vragen wij u dit project te steunen door middel van een financiële bijdrage. Bekijk hier een filmpje met een voorbeeld van een koppeling: Eerste Hulp bij Eenzaamheid. 7 AUGUSTUS 2022 De BabyBullenBank Deze is er voor jonge moeders in Den Haag die babyspullen nodig hebben, maar die niet zelf aan kunnen schaffen: babykleertjes, een slaapzakje, een draagzak, een badje, een babybox, een kinderwagen of buggy, luiers, kraampakketten. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de BabyBullenBank. Het project wordt gerund door Stekvrijwilligers die het soms knap druk hebben. In zes jaar tijd hebben al meer dan 1000 (aanstaande) moeders de weg naar de BabyBullenBank gevonden. De BabyBullenBank is altijd op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming verdienen. Heeft u iets over dat u wilt doneren? Neem dan contact op met Stek. Maar ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom. U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Meer informatie over datum en tijd op de website. 14 AUGUSTUS 2022 Colombia: theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in Cali. We steunen een bijzonder project van Kerk in Actie - Theologisch opbouwwerk in Cali, Colombia. Voormalig pastor van buurt-en-kerkhuis De Paardenberg, Jeannet Bierman, staat in de startblokken om als docent praktische theologie aan de Universitaria Bautista aan de slag te gaan. Deze theologische hogeschool in Cali is een belangrijke plek om via de studenten te werken aan vrede en perspectief voor de kerk en de samenleving van Colombia. Ook al kan Jeannet door de pandemie nog steeds niet naar Colombia vertrekken, financiële steun voor dit project van Kerk in Actie is hard nodig. Recente informatie over hoe het met haar en het project gaat is te vinden op Een bijzonder weekend | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 21 AUGUSTUS 2022 In de School van Barmhartigheid zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’. Scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet snel spontaan tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn. De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar ‘barmhartigheid in de praktijk wordt gebracht’. In het contact tussen scholieren en de doelgroepen is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, actie, verdieping en reflectie. Voor jongeren is deze vorm van onderdompeling in een voor hen vreemde situatie een belangrijke en vormende ervaring. De Protestantse Diaconie Den Haag ondersteunt deze ontmoetingen graag. 28 AUGUSTUS 2022 Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk

Kerkdiensten

14 augustus 2022, 10.00 uur Ds N.L. van Dorp

Zondagsbrief

07 augustus 2022 14 augustus 2020

Concerten

Juli en augustus, zondags 15.30 uur Orgelbespeling Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

Voor informatie over de digitale collectes: klik hier! 03 JULI 2022 India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst In India worden duizenden kasteloze Dalit- kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Meer lezen… 10 JULI 2022 India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst In India worden duizenden kasteloze Dalit- kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Meer lezen… 17 JULI 2022 Het Oecumenisch Aandachtcentrum Dit is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 24 JULI 2022 Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) Dit is sinds 30 mei 2013 een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het IDP is voor deze kerken een ‘hulpdienst’. In deze ‘hulpdienst’ werken deze kerken er samen aan dat dove mensen optimaal kunnen deelhebben aan (hun) kerkelijke gemeenten. Landelijk en regionaal zetten teams van dove en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers. 31 JULI 2022 Het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ Dit is een samenwerking tussen Stek en Cardia en bestaat sinds 2015. In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende een jaar geregeld bezoekt om te praten over levensvragen. Als je ouder wordt, komen bepaalde vragen en gedachten vaker naar voren. Zoals vragen naar de zin van het bestaan, gedachten over gemaakte keuzen, verdriet, vreugde en verlangen, je moed en je moeite. Het doet mensen goed om deze met een betrokken gesprekspartner te delen. Juist in deze tijd van afgenomen zorg is dit erg belangrijk, daarom vragen wij u dit project te steunen door middel van een financiële bijdrage. Bekijk hier een filmpje met een voorbeeld van een koppeling: Eerste Hulp bij Eenzaamheid. 7 AUGUSTUS 2022 De BabyBullenBank Deze is er voor jonge moeders in Den Haag die babyspullen nodig hebben, maar die niet zelf aan kunnen schaffen: babykleertjes, een slaapzakje, een draagzak, een badje, een babybox, een kinderwagen of buggy, luiers, kraampakketten. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de BabyBullenBank. Het project wordt gerund door Stekvrijwilligers die het soms knap druk hebben. In zes jaar tijd hebben al meer dan 1000 (aanstaande) moeders de weg naar de BabyBullenBank gevonden. De BabyBullenBank is altijd op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming verdienen. Heeft u iets over dat u wilt doneren? Neem dan contact op met Stek. Maar ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom. U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Meer informatie over datum en tijd op de website. 14 AUGUSTUS 2022 Colombia: theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in Cali. We steunen een bijzonder project van Kerk in Actie - Theologisch opbouwwerk in Cali, Colombia. Voormalig pastor van buurt-en-kerkhuis De Paardenberg, Jeannet Bierman, staat in de startblokken om als docent praktische theologie aan de Universitaria Bautista aan de slag te gaan. Deze theologische hogeschool in Cali is een belangrijke plek om via de studenten te werken aan vrede en perspectief voor de kerk en de samenleving van Colombia. Ook al kan Jeannet door de pandemie nog steeds niet naar Colombia vertrekken, financiële steun voor dit project van Kerk in Actie is hard nodig. Recente informatie over hoe het met haar en het project gaat is te vinden op Een bijzonder weekend | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 21 AUGUSTUS 2022 In de School van Barmhartigheid zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’. Scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet snel spontaan tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn. De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar ‘barmhartigheid in de praktijk wordt gebracht’. In het contact tussen scholieren en de doelgroepen is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, actie, verdieping en reflectie. Voor jongeren is deze vorm van onderdompeling in een voor hen vreemde situatie een belangrijke en vormende ervaring. De Protestantse Diaconie Den Haag ondersteunt deze ontmoetingen graag. 28 AUGUSTUS 2022 Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk