Diaconie - collecten

8 AUGUSTUS 1e collecte - Diaconale collecte: BabyBullenBank Jonge moeders in Den Haag blijken soms grote behoefte te hebben aan babyspullen, zowel vóór als na de bevalling: babykleertjes, een slaapzakje, een draagzak, een badje, een babybox, een kinderwagen of buggy, luiers, kraampakketten. Er zijn jonge moeders die de middelen hiervoor eenvoudigweg niet hebben of een sociaal netwerk missen. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de BabyBullenBank. Het project wordt gerund door Stekvrijwilligers. In zes jaar tijd hebben al meer dan 1000 (aanstaande) moeders de weg naar de BabyBullenBank gevonden! De BabyBullenBank is altijd op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming verdienen. Heeft u iets over dat u wilt doneren? Neem dan contact op met Stek. Tel 3181616. Maar ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom. 15 AUGUSTUS 2e Collecte: Kerk in actie - Columbia Jeannet Bierman-Theologisch opbouwwerk in Cali, Colombia. Een land waarvan de recente geschiedenis wordt gedomineerd door onrust en conflict, is de Fundación Universitaria Bautista in Cali een belangrijke plek om via de studenten te werken aan vrede en perspectief voor de kerk en de samenleving van Colombia. Jeannet hoopt daar vanaf juli 2021, anderhalf jaar later dan gedacht, een bijdrage aan te leveren door docent praktische theologie te worden. Deze theologische universiteit fungeert als opleidingsinstituut voor de breedte van de protestantse denominaties in Colombia. Ze zorgt ervoor dat de studenten niet alleen hun neus in de boeken steken, maar ook te leren bij projecten die betrokken zijn bij de nood in het land. Juist op dat snijvlak hoop Jeannet haar bijdrage te leveren aan de studenten. Met haar theologische achtergrond en de waardevolle plek die ze in Den Haag bij STEK heeft gehad, hoopt ze namens de Protestantse kerken in Nederland - via Kerk in Actie - haar steentje te kunnen bijdragen.' 22 AUGUSTUS 1e Collecte: Jongerenwerk - School van Barmhartigheid De School van Barmhartigheid is een nieuw project. In dit project zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’. Scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet altijd tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn. De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar ‘barmhartigheid wordt gedaan’. In het contact tussen scholieren en de doelgroepen is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, actie, verdieping en reflectie. Voor jongeren is deze vorm van onderdompeling in een voor hen vreemde situatie een belangrijke en vormende ervaring. De Protestantse Diaconie Den Haag ondersteunt het graag. 29 AUGUSTUS 2e Collecte: “HaastU” - Haags studenten pastoraat Soms is het prettig als er iemand is die de tijd heeft en naar je luistert. Als je behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. Dat wat tussen jullie gezegd is, blijft tussen jullie. De studentenpastor is niet verbonden aan je opleiding en beoordeelt je dus niet. Je bent altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloofsovertuiging. 05 SEPTEMBER 1e Collecte Werelddiaconaat Ghana. Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hun kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op. Meer lezen… 12 SEPTEMBER 2e Collecte: Protestantse kerk “Missionairwerk.” Jong en oud ontdekken de kliederkerk. De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk

Kerkdiensten

19 september 2021, 10. 00 uur Ds. M.C. Aten & W. Verkuyl, startzondag

Zondagsbrief

12 september 2021 19 september 2021

Concerten

26 september 2021, 15.30 uur Inwijdingsconcert vleugel Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

8 AUGUSTUS 1e collecte - Diaconale collecte: BabyBullenBank Jonge moeders in Den Haag blijken soms grote behoefte te hebben aan babyspullen, zowel vóór als na de bevalling: babykleertjes, een slaapzakje, een draagzak, een badje, een babybox, een kinderwagen of buggy, luiers, kraampakketten. Er zijn jonge moeders die de middelen hiervoor eenvoudigweg niet hebben of een sociaal netwerk missen. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de BabyBullenBank. Het project wordt gerund door Stekvrijwilligers. In zes jaar tijd hebben al meer dan 1000 (aanstaande) moeders de weg naar de BabyBullenBank gevonden! De BabyBullenBank is altijd op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming verdienen. Heeft u iets over dat u wilt doneren? Neem dan contact op met Stek. Tel 3181616. Maar ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom. 15 AUGUSTUS 2e Collecte: Kerk in actie - Columbia Jeannet Bierman-Theologisch opbouwwerk in Cali, Colombia. Een land waarvan de recente geschiedenis wordt gedomineerd door onrust en conflict, is de Fundación Universitaria Bautista in Cali een belangrijke plek om via de studenten te werken aan vrede en perspectief voor de kerk en de samenleving van Colombia. Jeannet hoopt daar vanaf juli 2021, anderhalf jaar later dan gedacht, een bijdrage aan te leveren door docent praktische theologie te worden. Deze theologische universiteit fungeert als opleidingsinstituut voor de breedte van de protestantse denominaties in Colombia. Ze zorgt ervoor dat de studenten niet alleen hun neus in de boeken steken, maar ook te leren bij projecten die betrokken zijn bij de nood in het land. Juist op dat snijvlak hoop Jeannet haar bijdrage te leveren aan de studenten. Met haar theologische achtergrond en de waardevolle plek die ze in Den Haag bij STEK heeft gehad, hoopt ze namens de Protestantse kerken in Nederland - via Kerk in Actie - haar steentje te kunnen bijdragen.' 22 AUGUSTUS 1e Collecte: Jongerenwerk - School van Barmhartigheid De School van Barmhartigheid is een nieuw project. In dit project zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’. Scholieren worden in contact gebracht met mensen die zij in het dagelijks leven niet altijd tegenkomen, zoals dak- en thuislozen, gevangenen of ongedocumenteerden, en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn. De School van Barmhartigheid bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen scholieren lessen aangeboden over achtergronden van barmhartigheid in de maatschappij, religie, kunst, filosofie en cultuur en welke rol dit speelt in de hedendaagse samenleving. Daarna is er een werkbezoek aan een maatschappelijke organisatie waar ‘barmhartigheid wordt gedaan’. In het contact tussen scholieren en de doelgroepen is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, actie, verdieping en reflectie. Voor jongeren is deze vorm van onderdompeling in een voor hen vreemde situatie een belangrijke en vormende ervaring. De Protestantse Diaconie Den Haag ondersteunt het graag. 29 AUGUSTUS 2e Collecte: “HaastU” - Haags studenten pastoraat Soms is het prettig als er iemand is die de tijd heeft en naar je luistert. Als je behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. Dat wat tussen jullie gezegd is, blijft tussen jullie. De studentenpastor is niet verbonden aan je opleiding en beoordeelt je dus niet. Je bent altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloofsovertuiging. 05 SEPTEMBER 1e Collecte Werelddiaconaat Ghana. Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hun kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op. Meer lezen… 12 SEPTEMBER 2e Collecte: Protestantse kerk “Missionairwerk.” Jong en oud ontdekken de kliederkerk. De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk