Diaconie - collecten

4 OKTOBER Bij de 2e Collecte: Kerk en Israel De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. B.v. met ontmoetingsprogramma’s voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende antisemitisme, b.v. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk. Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël, Onderweg. Vandaag, Israëlzondag, Helpt u mee ? 11 OKTOBER 1e Collecte: Werelddiaconaat Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. 18 OKTOBER 1e ( Diaconale) Collecte “Baby Bullen Bank Jonge moeders in Den Haag blijken soms grote behoefte te hebben aan babyspullen, zowel vóór als na de bevalling: babykleertjes, een slaapzakje, een draagzak, een badje, een babybox, een kinderwagen of buggy, luiers, kraampakketten. Er zijn jonge moeders die de middelen hiervoor eenvoudigweg niet hebben. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de BabyBullenBank. Het project wordt gerund door Stekvrijwilligers die het soms knap druk hebben. In zes jaar tijd hebben al meer dan 1000 (aanstaande) moeders de weg naar de BabyBullenBank gevonden! De BabyBullenBank is altijd op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming verdienen. Heeft u iets over dat u wilt doneren? Neem dan contact op met Stek. (070) 3181616. Maar ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom. 2e Collecte: “Haastu”. Het Haagse studenten Pastoraat. Als studenten behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. De studentenpastor is niet verbonden aan de opleiding en beoordeelt niet. Je bent daar altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloof. Zie ook www.haastu.nu 25 OKTOBER 1e Collecte “Inloopspreekuren, diaconale locaties”. In opdracht van de Haagse Diaconie verricht Stek individuele financiële hulp aan mensen die nergens anders terecht kunnen en die naar de Parkstraat verwezen worden door instanties én door de gemeente Den Haag. Het gaat vrijwel altijd om noodhulp en broodhulp en de Diaconie heeft er veel geld voor over. Bijna duizend cliënten vinden jaarlijks de weg naar Stek. Niet alleen vanuit het centrale kantoor wordt financiële hulp verstrekt. Dat gebeurt ook vanuit wijkkerken en verschillende diaconale locaties, zoals de Paardenberg, de Oase, Buurt & Lukaskerk en Kariboe Bibi, want daar zijn ook getrainde vrijwilligers beschikbaar om mensen op allerlei manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld door hen wegwijs te maken in de Haagse lokettendoolhof, hen te helpen met het invullen van formulieren. De Diaconie ondersteunt van harte dit werk.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten 01 november 2020, 10.00/16.00 uur Ds M.C. Aten & Ds W. Verkuyl, gedachtenis

Zondagsbrief

18 oktober 2020 25 oktober 2020

Concerten

Geen concerten in najaar Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

4 OKTOBER Bij de 2e Collecte: Kerk en Israel De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. B.v. met ontmoetingsprogramma’s voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende antisemitisme, b.v. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk. Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël, Onderweg. Vandaag, Israëlzondag, Helpt u mee ? 11 OKTOBER 1e Collecte: Werelddiaconaat Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. 18 OKTOBER 1e ( Diaconale) Collecte “Baby Bullen Bank Jonge moeders in Den Haag blijken soms grote behoefte te hebben aan babyspullen, zowel vóór als na de bevalling: babykleertjes, een slaapzakje, een draagzak, een badje, een babybox, een kinderwagen of buggy, luiers, kraampakketten. Er zijn jonge moeders die de middelen hiervoor eenvoudigweg niet hebben. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de BabyBullenBank. Het project wordt gerund door Stekvrijwilligers die het soms knap druk hebben. In zes jaar tijd hebben al meer dan 1000 (aanstaande) moeders de weg naar de BabyBullenBank gevonden! De BabyBullenBank is altijd op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming verdienen. Heeft u iets over dat u wilt doneren? Neem dan contact op met Stek. (070) 3181616. Maar ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom. 2e Collecte: “Haastu”. Het Haagse studenten Pastoraat. Als studenten behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. De studentenpastor is niet verbonden aan de opleiding en beoordeelt niet. Je bent daar altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloof. Zie ook www.haastu.nu 25 OKTOBER 1e Collecte “Inloopspreekuren, diaconale locaties”. In opdracht van de Haagse Diaconie verricht Stek individuele financiële hulp aan mensen die nergens anders terecht kunnen en die naar de Parkstraat verwezen worden door instanties én door de gemeente Den Haag. Het gaat vrijwel altijd om noodhulp en broodhulp en de Diaconie heeft er veel geld voor over. Bijna duizend cliënten vinden jaarlijks de weg naar Stek. Niet alleen vanuit het centrale kantoor wordt financiële hulp verstrekt. Dat gebeurt ook vanuit wijkkerken en verschillende diaconale locaties, zoals de Paardenberg, de Oase, Buurt & Lukaskerk en Kariboe Bibi, want daar zijn ook getrainde vrijwilligers beschikbaar om mensen op allerlei manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld door hen wegwijs te maken in de Haagse lokettendoolhof, hen te helpen met het invullen van formulieren. De Diaconie ondersteunt van harte dit werk.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk