Diaconie - collecten

03 JANUARI 1e Collecte: Maatjesproject 2GO 2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. Zij ondernemen ontspannende activiteiten, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken en kennis maken met de Nederlandse samenleving. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem of haar. Doel is om mensen te helpen uit een spiraal van negatieve gevoelens en demotivatie te komen en dat mensen dankzij hun maatje opknappen en het leven beter aan kunnen. Helpt u de Haagse Diaconie om dit project financieel te ondersteunen? 10 JANUARI 2e Collecte: “Haastu” Haags studenten Pastoraat. Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staat vermeld https://www.haastu.nu/ 17 JANUARI 1e Collecte: Aandachtcentrum. Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e Collecte: Ondersteuning gemeenten - “Goed toegerust aan de slag in de kerk “. In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag. 24 JANUARI 1e Collecte: Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg De Paardenberg is een buurt-en-kerkhuis in Transvaal, een wijk waar heel de wereld woont. De Paardenberg is gevestigd in de Julianakerk. Het buurt-en-kerkhuis bestaat al meer dan 25 jaar en is niet meer weg te denken uit de wijk. In de Paardenberg staat de omgang met elkaar centraal. Je vindt er allerlei soorten activiteiten die mensen met elkaar in contact brengen. Drie vaste krachten en meer dan 70 vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen die behoefte heeft aan een van de activiteiten er ook daadwerkelijk terecht kan. Er is drie keer per week een inloopspreekuur waar mensen hun problemen kunnen delen met getrainde vrijwilligers. Elke donderdag is de Paardenberg uitdeelpunt van de Voedselbank. Elke eerste zondag van de maand wordt in De Paardenberg ook een viering gehouden. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Met uw gift kunnen ze in de Paardenberg dit belangrijke werk blijven doen. 2e Collecte: Protestantse Kerk - Missionair Werk. “Een kerk van betekenis”. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten alleen online 31 januari 2021, 10.00 uur Ds. W. Verkuyl, Schrift & Tafel

Zondagsbrief

17 januari 2021 24 januari 2021 31 januari 2021

Concerten

Geen concerten in de winter Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

03 JANUARI 1e Collecte: Maatjesproject 2GO 2GO is een maatjesproject dat zich inzet voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of van huiselijk geweld. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, die samen met hem of haar leuke activiteiten gaat ondernemen en helpt bij het opbouwen van een netwerk. Zij ondernemen ontspannende activiteiten, zoals wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan of koken en kennis maken met de Nederlandse samenleving. Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem of haar. Doel is om mensen te helpen uit een spiraal van negatieve gevoelens en demotivatie te komen en dat mensen dankzij hun maatje opknappen en het leven beter aan kunnen. Helpt u de Haagse Diaconie om dit project financieel te ondersteunen? 10 JANUARI 2e Collecte: “Haastu” Haags studenten Pastoraat. Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staat vermeld https://www.haastu.nu/ 17 JANUARI 1e Collecte: Aandachtcentrum. Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. 2e Collecte: Ondersteuning gemeenten - “Goed toegerust aan de slag in de kerk “. In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag. 24 JANUARI 1e Collecte: Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg De Paardenberg is een buurt-en-kerkhuis in Transvaal, een wijk waar heel de wereld woont. De Paardenberg is gevestigd in de Julianakerk. Het buurt-en-kerkhuis bestaat al meer dan 25 jaar en is niet meer weg te denken uit de wijk. In de Paardenberg staat de omgang met elkaar centraal. Je vindt er allerlei soorten activiteiten die mensen met elkaar in contact brengen. Drie vaste krachten en meer dan 70 vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen die behoefte heeft aan een van de activiteiten er ook daadwerkelijk terecht kan. Er is drie keer per week een inloopspreekuur waar mensen hun problemen kunnen delen met getrainde vrijwilligers. Elke donderdag is de Paardenberg uitdeelpunt van de Voedselbank. Elke eerste zondag van de maand wordt in De Paardenberg ook een viering gehouden. De Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Met uw gift kunnen ze in de Paardenberg dit belangrijke werk blijven doen. 2e Collecte: Protestantse Kerk - Missionair Werk. “Een kerk van betekenis”. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk