Diaconie - collecten

COLLECTE 6 SEPTEMBER 1e Collecte Zending: Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam zo graag leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden.” Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen? COLLECTE 13 SEPTEMBER Collecte Protestantse kerk JOP. Jeugdwerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen. Van harte aanbevolen. COLLECTEN 20 SEPTEMBER 1e Collecte Buurt-en-kerkhuis Shalom. Een jaar geleden opende buurt-en-kerkhuis Shalom zijn deuren in de Shalomkerk van Den Haag Zuidwest. Het heeft zich ontwikkeld tot een plek om het leven te delen en te vieren, met een aanbod voor kansarm en kansrijk, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waar ze hun passies en dromen kunnen delen en successen kunnen vieren. In het buurt-en-kerkhuis zijn twee keer per week vrijwilligers van het inloopspreekuur aanwezig om mensen te helpen bij vragen over bijvoorbeeld een moeilijke brief, formulieren en problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding mogelijk te maken. Sinds vorig jaar is er de Weggeefwinkel, waar mensen met een Ooievaarspas en klanten van Kies, kleding en schoenen kunnen uitzoeken. Verder zijn er naailessen en een kapper en de Sociale supermarkt de rijdende Voedselbank. Dit wordt door de diaconie ondersteund. 2e Collecte Zending. Syrie. De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! 27 SEPTEMBER 2e collecte: vredeswerk De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredes- initiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender- gerelateerd geweld tegen vrouwen. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Helpt u mee? Hartelijk dank!

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten 27 september 2020, 10.00 uur Ds W. Verkuyl, Schrift & Tafel

Zondagsbrief

20 september 2020 27 september 2020

Concerten

Geen concerten in najaar Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - collecten

COLLECTE 6 SEPTEMBER 1e Collecte Zending: Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam zo graag leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden.” Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen? COLLECTE 13 SEPTEMBER Collecte Protestantse kerk JOP. Jeugdwerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen. Van harte aanbevolen. COLLECTEN 20 SEPTEMBER 1e Collecte Buurt-en-kerkhuis Shalom. Een jaar geleden opende buurt-en-kerkhuis Shalom zijn deuren in de Shalomkerk van Den Haag Zuidwest. Het heeft zich ontwikkeld tot een plek om het leven te delen en te vieren, met een aanbod voor kansarm en kansrijk, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en waar ze hun passies en dromen kunnen delen en successen kunnen vieren. In het buurt-en-kerkhuis zijn twee keer per week vrijwilligers van het inloopspreekuur aanwezig om mensen te helpen bij vragen over bijvoorbeeld een moeilijke brief, formulieren en problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding mogelijk te maken. Sinds vorig jaar is er de Weggeefwinkel, waar mensen met een Ooievaarspas en klanten van Kies, kleding en schoenen kunnen uitzoeken. Verder zijn er naailessen en een kapper en de Sociale supermarkt de rijdende Voedselbank. Dit wordt door de diaconie ondersteund. 2e Collecte Zending. Syrie. De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! 27 SEPTEMBER 2e collecte: vredeswerk De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredes-initiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender- gerelateerd geweld tegen vrouwen. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Helpt u mee? Hartelijk dank!

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk