Kerkbeheer

Plaatselijke Regeling Zuidwest

Kerkelijk bureau pgg….

Beheer/verhuur kerkgebouwen….

Begraafplaats Abdijkerkhof…

Kerkbalans….

Schenkingen en legaten.…

Bankrekeningnummers….

Kerkelijk bureau pgg

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, telefoon: 070 3858707, email: info@pkn-denhaag.nl.

Beheer kerkgebouwen

Het beheer van de drie kerkgebouwen is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur van de gebouwen kunt u in eerste instantie bij de koster terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de kerkrentmeesters van de betreffende wijkgemeente.

Kerkbalans

Graag willen wij de actie Kerkbalans onder uw aandacht brengen. Dit betreft uw jaarlijkse bijdrage voor onze wijkgemeente. Wij vragen u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te blijven maken. Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie, ontmoeting en omzien naar elkaar. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons dat deden. In de kerk gaat het niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is van blijvende waarde. Uw bijdrage is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Helpt u mee dit mogelijk te maken? De kerkelijke bijdrage is geheel bestemd voor onze wijkgemeente. De Protestantse Gemeente is erkend als 'ANBI'. Uw bijdrage komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek, als gift voor het kerkenwerk. Leden kunnen hun kerkelijke bijdrage(n) overmaken op NL38 RABO 03737 20777 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te 's- Gravenhage met de vermelding 'kerkbalans wijkgemeente Abdijkerk '. Ook niet-leden kunnen bijdragen. U neemt wellicht deel aan de activiteiten van onze wijkgemeente en u hebt daar een financiële bijdrage voor over. Dan is het mogelijk uw bijdrage over te maken op NL38 RABO 03737 20777 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage met de vermelding van 'kerkbalans wijkgemeente Abdijkerk’. Wij zijn u dankbaar voor elke bijdrage.

Schenkingen en legaten

Wist u dat vele gemeenteleden niet alleen in het verleden maar ook in de afgelopen maanden iets hebben nagelaten aan hun wijkkerk? Met uw kerkelijke bijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw wijkkerk. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw wijkkerk. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt. Voor het opmaken van schenkingsakten en/of het legateren van gelden ten gunste van uw wijkkerk kunt u zonder kosten gebruikmaken van de centrale regeling van de Protestantse Gemeente Den Haag. Het College van Kerkrentmeesters neemt de notariskosten voor zijn rekening. Een gift doen aan kerkbalans kan op verschillende manieren, zoals via een overschrijving, een betaling via internet en een automatische overmaking. Al deze giften aan de Protestantse kerk Den Haag kunnen uw inkomen verlagen bij de aangifte inkomstenbelasting. Het bijzondere van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar van de belasting; er is dus geen drempel.

Bankrekeningnummers

Voor Kerkbalans (kerkelijke bijdage): College van Kerkrentmeesters PGG NL38 RABO 03737 20777. Voor Collectebonnen: Protestantse Diaconie Den Haag NL46INGB0000076792 De bonnen hebben per stuk een waarde van € 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden. Maak een bedrag in hele euro's over. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden. U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag. Wijkgemeente Zuidwest: Wijkraad van Kerkrentmeesters Den Haag-Zuidwest: NL87RABO0145590607 Diaconie Den Haag-Zuidwest: NL59INGB0007862554 ZWO Diaconie Den Haag-Zuidwest: NL52INGB0000092495 Locatie Abdijkerk: PGG-Abdijkerk: NL33INGB0000479964 Wijkraad Diaconie Loosduinen-Centrum: NL39INGB0003275105 Bijdragen/giften aan het Wijkblad "Samenklank" IBAN NL 28 INGB 0003 7162 65 t.n.v. Penningmeester Samenklank te Den Haag.
PGG-Zuidwest Abdijkerk

Kerkdiensten

29 januari 2023, 10.00 uur Ds W. Verkuyl, S&T

Zondagsbrief

22 januari 2023 29 januari 2023

Activiteiten januari 2023

Concerten

19 februari 2023, 15.30 uur Zondagmatinee Karin Kuijper & Janine de Leeuw, piano Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Kerkbeheer

Plaatselijke Regeling Zuidwest

Kerkelijk bureau pgg….

Beheer/verhuur kerkgebouwen….

Begraafplaats Abdijkerkhof…

Kerkbalans….

Schenkingen en legaten.…

Bankrekeningnummers….

Kerkelijk bureau pgg

Het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's Gravenhage voert het secretariaat van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, telefoon: 070 3858707, email: info@pkn-denhaag.nl.

Beheer kerkgebouwen

Het beheer van de drie kerkgebouwen is in handen van de kerkrentmeesters. Voor gebruik en verhuur van de gebouwen kunt u in eerste instantie bij de koster terecht. Voor vragen op het gebied van financiële zaken kunt u terecht bij de kerkrentmeesters van de betreffende wijkgemeente.

Kerkbalans

Graag willen wij de actie Kerkbalans onder uw aandacht brengen. Dit betreft uw jaarlijkse bijdrage voor onze wijkgemeente. Wij vragen u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te blijven maken. Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie, ontmoeting en omzien naar elkaar. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons dat deden. In de kerk gaat het niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is van blijvende waarde. Uw bijdrage is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Helpt u mee dit mogelijk te maken? De kerkelijke bijdrage is geheel bestemd voor onze wijkgemeente. De Protestantse Gemeente is erkend als 'ANBI'. Uw bijdrage komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek, als gift voor het kerkenwerk. Leden kunnen hun kerkelijke bijdrage(n) overmaken op NL38 RABO 03737 20777 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage met de vermelding 'kerkbalans wijkgemeente Abdijkerk '. Ook niet-leden kunnen bijdragen. U neemt wellicht deel aan de activiteiten van onze wijkgemeente en u hebt daar een financiële bijdrage voor over. Dan is het mogelijk uw bijdrage over te maken op NL38 RABO 03737 20777 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te 's- Gravenhage met de vermelding van 'kerkbalans wijkgemeente Abdijkerk’. Wij zijn u dankbaar voor elke bijdrage.

Schenkingen en legaten

Wist u dat vele gemeenteleden niet alleen in het verleden maar ook in de afgelopen maanden iets hebben nagelaten aan hun wijkkerk? Met uw kerkelijke bijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw wijkkerk. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw wijkkerk. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt. Voor het opmaken van schenkingsakten en/of het legateren van gelden ten gunste van uw wijkkerk kunt u zonder kosten gebruikmaken van de centrale regeling van de Protestantse Gemeente Den Haag. Het College van Kerkrentmeesters neemt de notariskosten voor zijn rekening. Een gift doen aan kerkbalans kan op verschillende manieren, zoals via een overschrijving, een betaling via internet en een automatische overmaking. Al deze giften aan de Protestantse kerk Den Haag kunnen uw inkomen verlagen bij de aangifte inkomstenbelasting. Het bijzondere van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar van de belasting; er is dus geen drempel.

Bankrekeningnummers

Voor Kerkbalans (kerkelijke bijdage): College van Kerkrentmeesters PGG NL38 RABO 03737 20777. Voor Collectebonnen: Protestantse Diaconie Den Haag NL46INGB0000076792 De bonnen hebben per stuk een waarde van € 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden. Maak een bedrag in hele euro's over. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden. U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag. Wijkgemeente Zuidwest: Wijkraad van Kerkrentmeesters Den Haag- Zuidwest: NL87RABO0145590607 Diaconie Den Haag-Zuidwest: NL59INGB0007862554 ZWO Diaconie Den Haag-Zuidwest: NL52INGB0000092495 Locatie Abdijkerk: PGG-Abdijkerk: NL33INGB0000479964 Wijkraad Diaconie Loosduinen-Centrum: NL39INGB0003275105 Bijdragen/giften aan het Wijkblad "Samenklank" IBAN NL 28 INGB 0003 7162 65 t.n.v. Penningmeester Samenklank te Den Haag.
PGG-ZW - Abdijkerk