PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Liturgische bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen De spiegel is het symbool van de werkelijkheid van de Eeuwige. Soms wordt er ook gesproken over de schepping als spiegel van Gods wezen. In de spiegel kunnen wij dus het mysterie van het Licht en de werking die daar vanuit gaat weerspiegeld zien. Wie in de spiegel van de verhalen en de daden van Jezus kijkt, ziet Gods werk weerspiegeld. Deze verhalen en daden van Jezus vragen erom om niet alleen in de weerspiegeling gezien te worden, maar ook dat zij gedaan worden door de ogen, de oren, de mond en de handen en voeten van mensen die nu leven. Kortom: de daden van Jezus vragen om navolging.
21 februari 2021 Eerste zondag van de 40-dagen-tijd Bij de lezing uit Marcus 1, 12-15: Tot jezelf komen Jezus weet dat hij voor een opdracht staat om de werken van God aan het licht te brengen. Wat wij in dit verhaal en de spiegel zien is dat hij zich eerst in alle stilte terugtrekt om tot de kern van zijn opdracht en zichzelf te komen. Hij laat zich niet leiden door de waan van de dag, maar begint met nadenken, bezinnen en stilstaan bij wat echt belangrijk is. De spiegel vertelt ons. Bezint eer je begint. In Marcus staat dat Jezus nadat hij door Johannes gedoopt is, de woestijn intrekt om daar veertig dagen te verblijven. Hij zondert zich af, voor hij zijn openbare leven als geliefde Zoon tussen de mensen gestalte geeft. Inkeer gaat aan de daden vooraf. Symbolen: - bol; - spiegel; - zand.
Je afzonderen stilte zoeken ruimte, leegte - als in een woestijn – met niets dat afleidt om stil te worden tot inkeer te komen tot jezelf … Cirkelen om het geheim van leven in je verscholen buiten jou voelbaar, je spiegelen in het licht van de ruimte een bloem verscholen in het duister van een bol. Groeikracht, levenskracht komt in zicht.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Liturgische

bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen De spiegel is het symbool van de werkelijkheid van de Eeuwige. Soms wordt er ook gesproken over de schepping als spiegel van Gods wezen. In de spiegel kunnen wij dus het mysterie van het Licht en de werking die daar vanuit gaat weerspiegeld zien. Wie in de spiegel van de verhalen en de daden van Jezus kijkt, ziet Gods werk weerspiegeld. Deze verhalen en daden van Jezus vragen erom om niet alleen in de weerspiegeling gezien te worden, maar ook dat zij gedaan worden door de ogen, de oren, de mond en de handen en voeten van mensen die nu leven. Kortom: de daden van Jezus vragen om navolging.
21 februari 2021 Eerste zondag van de 40-dagen-tijd Bij de lezing uit Marcus 1, 12-15: Tot jezelf komen Jezus weet dat hij voor een opdracht staat om de werken van God aan het licht te brengen. Wat wij in dit verhaal en de spiegel zien is dat hij zich eerst in alle stilte terugtrekt om tot de kern van zijn opdracht en zichzelf te komen. Hij laat zich niet leiden door de waan van de dag, maar begint met nadenken, bezinnen en stilstaan bij wat echt belangrijk is. De spiegel vertelt ons. Bezint eer je begint. In Marcus staat dat Jezus nadat hij door Johannes gedoopt is, de woestijn intrekt om daar veertig dagen te verblijven. Hij zondert zich af, voor hij zijn openbare leven als geliefde Zoon tussen de mensen gestalte geeft. Inkeer gaat aan de daden vooraf. Symbolen: - bol; - spiegel; - zand.