PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Liturgische bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen De spiegel is het symbool van de werkelijkheid van de Eeuwige. Soms wordt er ook gesproken over de schepping als spiegel van Gods wezen. In de spiegel kunnen wij dus het mysterie van het Licht en de werking die daar vanuit gaat weerspiegeld zien. Wie in de spiegel van de verhalen en de daden van Jezus kijkt, ziet Gods werk weerspiegeld. Deze verhalen en daden van Jezus vragen erom om niet alleen in de weerspiegeling gezien te worden, maar ook dat zij gedaan worden door de ogen, de oren, de mond en de handen en voeten van mensen die nu leven. Kortom: de daden van Jezus vragen om navolging.
28 februari 2021 Tweede zondag Zwijgen is goud - Marcus 9, 2-10 Voordat Jezus concreet aan zijn opdracht begint wordt op de berg allereerst de verbinding gelegd met het licht van de Eeuwige. De boodschap is: Waar ik ook zal gaan en staan, alles wat ik doe zal in verbinding staan en weerspiegeling zijn van het eeuwige licht, dit is de bron van waaruit alles voortkomt en van waaruit ik mijn werk zal doen. Marcus verhaalt hoe Jezus samen met drie leerlingen op een hoge berg van gedaante verandert en zijn kleren helder wilt glanzen. Hij vraagt hen te zwijgen over wat zij zagen. Symbolen: stenen; wit; goud. Stenen: als verwijzing naar de berg waar een ontmoeting met het geheim van God zich openbaart. Wit: als het kleed van Jezus dat helder wit glanst – zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen – tijdens zijn bevestiging op de berg als geliefde Zoon van God. Goud: door de zeldzaamheid en duurzaamheid van goud als materiaal en zijn bijzondere glas is goud zonlicht … in dat licht mogen we zien, soms even. Spreken is zilver, zwijgen is goud … God ervaren is als goudstof in de ziel. De ervaring kan niet verwoord worden maar glanst in daden die dit licht weerspiegelen. Klik hier voor de schkking van 21 februari 2021
Op de berg: - onuitspreekbaar geheim - zien, soms even, glanzend licht van God, goudstof in de ziel, dat je verlicht uit het duister trekt sprakeloos maakt: zwijgen is goud. In daden wordt leven in het licht van God zichtbaar En straalt.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Liturgische

bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen De spiegel is het symbool van de werkelijkheid van de Eeuwige. Soms wordt er ook gesproken over de schepping als spiegel van Gods wezen. In de spiegel kunnen wij dus het mysterie van het Licht en de werking die daar vanuit gaat weerspiegeld zien. Wie in de spiegel van de verhalen en de daden van Jezus kijkt, ziet Gods werk weerspiegeld. Deze verhalen en daden van Jezus vragen erom om niet alleen in de weerspiegeling gezien te worden, maar ook dat zij gedaan worden door de ogen, de oren, de mond en de handen en voeten van mensen die nu leven. Kortom: de daden van Jezus vragen om navolging.
28 februari 2021 Tweede zondag Zwijgen is goud - Marcus 9, 2-10 Voordat Jezus concreet aan zijn opdracht begint wordt op de berg allereerst de verbinding gelegd met het licht van de Eeuwige. De boodschap is: Waar ik ook zal gaan en staan, alles wat ik doe zal in verbinding staan en weerspiegeling zijn van het eeuwige licht, dit is de bron van waaruit alles voortkomt en van waaruit ik mijn werk zal doen. Marcus verhaalt hoe Jezus samen met drie leerlingen op een hoge berg van gedaante verandert en zijn kleren helder wilt glanzen. Hij vraagt hen te zwijgen over wat zij zagen. Symbolen: stenen; wit; goud. Stenen: als verwijzing naar de berg waar een ontmoeting met het geheim van God zich openbaart. Wit: als het kleed van Jezus dat helder wit glanst – zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen – tijdens zijn bevestiging op de berg als geliefde Zoon van God. Goud: door de zeldzaamheid en duurzaamheid van goud als materiaal en zijn bijzondere glas is goud zonlicht … in dat licht mogen we zien, soms even. Spreken is zilver, zwijgen is goud … God ervaren is als goudstof in de ziel. De ervaring kan niet verwoord worden maar glanst in daden die dit licht weerspiegelen. Klik hier voor de schkking van 21 februari 2021