PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME

Kerkdiensten

05 december 2021, 10. 00 uur, 2e advent Ds. M.C. Aten

Zondagsbrief

28 november 2021 05 december 2021

Concerten

16 januari 2022, 15.30 uur Zondag matinee Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Liturgische bloemschikking

Voor de vier zondagen van advent en kerst maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.

In een ander licht

Kom tot ons de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht, licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’s kind. Lied 433: 1 ‘In een ander licht’ is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. De lezingen die we gebruiken komen uit het evangelie van Lucas. Symboliek ‘Licht’ staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan. In de bloem-schikking maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.

Symbolisch Schikking

5 december 2021, 2e Advent

Vandaag, de tweede adventzondag, horen wij over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria. Hij voorspelt aan haar, en ook aan ons, de toekomst van het kind. Jezus zal hij heten. Zijn naam herinnert ons aan Jozua, die het volk voorging naar het beloofde land. Jezus zal ons voorgaan naar een nieuw land, een land van licht. Maria kan het maar moeilijk geloven, al vertelt de engel dat wat hij vertelt, toch echt zal gaan gebeuren. Bij God is immers niets onmogelijk. Waar het duister lijkt, zal toch licht schijnen. ‘Jezus, U bent het licht in ons leven, Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons leven, Open mij voor Uw liefde, o Heer’. (Tekst: Taizé)

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Liturgische

bloemschikking

Voor de vier zondagen van advent en kerst maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.

In een ander licht

Kom tot ons de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht, licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’s kind. Lied 433: 1 ‘In een ander licht’ is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. De lezingen die we gebruiken komen uit het evangelie van Lucas. Symboliek ‘Licht’ staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan. In de bloem-schikking maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.

Symbolisch Schikking

5 december 2021, 2e Advent

Vandaag, de tweede adventzondag, horen wij over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria. Hij voorspelt aan haar, en ook aan ons, de toekomst van het kind. Jezus zal hij heten. Zijn naam herinnert ons aan Jozua, die het volk voorging naar het beloofde land. Jezus zal ons voorgaan naar een nieuw land, een land van licht. Maria kan het maar moeilijk geloven, al vertelt de engel dat wat hij vertelt, toch echt zal gaan gebeuren. Bij God is immers niets onmogelijk. Waar het duister lijkt, zal toch licht schijnen. ‘Jezus, U bent het licht in ons leven, Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons leven, Open mij voor Uw liefde, o Heer’. (Tekst: Taizé)