PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME

Kerkdiensten

03 juli 2022 Ds W. Verkuyl

Zondagsbrief

26 juni 2022 03 juli 2022

Concerten

Juli en augustus, zondags 15.30 uur Orgelbespeling Meer info…
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Liturgische bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting bij dit thema op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.” De lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster en verbinden we voor deze symbolische bloemschiksuggestie aan ‘genade is de grondtoon’.
Liturgische schikking zondag 20 maart
3e zondag 20 maart 2022: Lucas 13: 1-9 In deze lezing gaat het over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag. Als het niet lukt om een tak met wintervruchten te vinden, is een alternatief idee om een vertakte tak te snoeien met groene knoppen waarop gedroogde vijgen bevestigd worden. Ook de vruchten van de kerstroos (helleborus) zijn te vinden op dit moment. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen. Goede God, U geeft vrucht. Ook als we het zelf misschien niet zien. Vandaag bidden we U om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Stroom met Uw Geest door ons. Amen. Liturgische schikking 1e zondag, 6 maart Liturgische schikking 2e zondag, 13 maart

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Liturgische

bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting bij dit thema op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.” De lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster en verbinden we voor deze symbolische bloemschiksuggestie aan ‘genade is de grondtoon’.
3e zondag 20 maart 2022: Lucas 13: 1-9 In deze lezing gaat het over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag. Als het niet lukt om een tak met wintervruchten te vinden, is een alternatief idee om een vertakte tak te snoeien met groene knoppen waarop gedroogde vijgen bevestigd worden. Ook de vruchten van de kerstroos (helleborus) zijn te vinden op dit moment. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen. Goede God, U geeft vrucht. Ook als we het zelf misschien niet zien. Vandaag bidden we U om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Stroom met Uw Geest door ons. Amen. Liturgische schikking 1e zondag, 6 maart Liturgische schikking 2e zondag, 13 maart