PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Liturgische bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen De spiegel is het symbool van de werkelijkheid van de Eeuwige. Soms wordt er ook gesproken over de schepping als spiegel van Gods wezen. In de spiegel kunnen wij dus het mysterie van het Licht en de werking die daar vanuit gaat weerspiegeld zien. Wie in de spiegel van de verhalen en de daden van Jezus kijkt, ziet Gods werk weerspiegeld. Deze verhalen en daden van Jezus vragen erom om niet alleen in de weerspiegeling gezien te worden, maar ook dat zij gedaan worden door de ogen, de oren, de mond en de handen en voeten van mensen die nu leven. Kortom: de daden van Jezus vragen om navolging.
7 maart 2021 Derde zondag – Nieuwe bezems vegen schoon – Johannes 2, 13-22 Bij de lezing: Het eerste optreden van Jezus begint met een grote schoonmaak van het huis van zijn Vader, het spirituele centrum. Alles wat de Bron vervuilt, wordt van tafel geveegd, handelaars en geldwisselaars stuurt hij weg. De spiegel vertelt dat ook wij grote schoonmaak moeten houden om de Bron van waaruit wij leven schoon te houden. Johannes verhaalt hoe Jezus het plein voor de tempel, het spitituele centrum, schoonveegt om zo ruimte te scheppen voor waar het in dat centrum om gaat; aandacht voor de Eeuwige en niet voor handel, waren en geld. (Judas)penningen verwijzen naar de zilverstukken, het bloedgeld, dat Judas kreeg voor het aangeven van Jezus. Symbolen: bezem - (judas)penning - rommel Klik hier voor de schkking van 28 februari 2021 Klik hier voor de schkking van 21 februari 2021
Schoon schip maken, ruimte scheppen, voor dat wat werkelijk van waarde is en niet voor geld te koop. Ruimte voor het geheim van leven is ruimte voor groeikracht in je zelf, vanuit je zelf als groen dat het duister doorbreekt als leven dat opstaat uit dat wat benauwt en doodt: een nieuw begin.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Liturgische

bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen De spiegel is het symbool van de werkelijkheid van de Eeuwige. Soms wordt er ook gesproken over de schepping als spiegel van Gods wezen. In de spiegel kunnen wij dus het mysterie van het Licht en de werking die daar vanuit gaat weerspiegeld zien. Wie in de spiegel van de verhalen en de daden van Jezus kijkt, ziet Gods werk weerspiegeld. Deze verhalen en daden van Jezus vragen erom om niet alleen in de weerspiegeling gezien te worden, maar ook dat zij gedaan worden door de ogen, de oren, de mond en de handen en voeten van mensen die nu leven. Kortom: de daden van Jezus vragen om navolging.
7 maart 2021 Derde zondag – Nieuwe bezems vegen schoon – Johannes 2, 13-22 Bij de lezing: Het eerste optreden van Jezus begint met een grote schoonmaak van het huis van zijn Vader, het spirituele centrum. Alles wat de Bron vervuilt, wordt van tafel geveegd, handelaars en geldwisselaars stuurt hij weg. De spiegel vertelt dat ook wij grote schoonmaak moeten houden om de Bron van waaruit wij leven schoon te houden. Johannes verhaalt hoe Jezus het plein voor de tempel, het spitituele centrum, schoonveegt om zo ruimte te scheppen voor waar het in dat centrum om gaat; aandacht voor de Eeuwige en niet voor handel, waren en geld. (Judas)penningen verwijzen naar de zilverstukken, het bloedgeld, dat Judas kreeg voor het aangeven van Jezus. Symbolen: bezem - (judas)penning - rommel Klik hier voor de schkking van 28 februari 2021 Klik hier voor de schkking van 21 februari 2021