PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Liturgische bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen De spiegel is het symbool van de werkelijkheid van de Eeuwige. Soms wordt er ook gesproken over de schepping als spiegel van Gods wezen. In de spiegel kunnen wij dus het mysterie van het Licht en de werking die daar vanuit gaat weerspiegeld zien. Wie in de spiegel van de verhalen en de daden van Jezus kijkt, ziet Gods werk weerspiegeld. Deze verhalen en daden van Jezus vragen erom om niet alleen in de weerspiegeling gezien te worden, maar ook dat zij gedaan worden door de ogen, de oren, de mond en de handen en voeten van mensen die nu leven. Kortom: de daden van Jezus vragen om navolging.
21 maart 2021 Vijfde zondag Trouw blijven – Johannes 12, 20-33 Na de grote schoonmaak van Jezus in de tempel vertelt hij het verhaal van de graankorrel, dat wie kiest voor de weg van het Licht honderdvoudig vrucht zal dragen. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen, dat is een weg van geduld en dingen in jezelf laten afsterven die je belemmeren om vrucht te dragen. De graankorrel leert ons dat je alleen via die weg honderdvoudig vrucht kunt dragen. Jezus zegt: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht´. De aarde is in het vrucht dravgen onmisbaar: alleen in verbondenheid met de aarde en vanuit de aarde kan de graankorrel zich “ontledigen” zodat de kiem kan groeien en uit de donkere diepte, de zwarte aarde, het licht zoeken. Vanuit dat zonlicht gevoed door water en aarde kan de kiem een halm worden met veel graankorrels en zo meel voor brood. Dit sterven en loslaten, schept ruimte voor nieuw leven en groeikacht, maar gaar niet zonder pijn: de kruisiging wacht Jezus. De pijnpunten illustreren dat. Symbolen: graankorrels, pijnpunten, aarde Klik hier voor de schkking van 14 maart 2021 Klik hier voor de schkking van 7 maart 2021 Klik hier voor de schkking van 28 februari 2021 Klik hier voor de schkking van 21 februari 2021
Als een graankorrel afdalen in de duisternis van de zwarte aarde. Je toevertrouwen aan dat wat je breekt, zodat kiemkracht ruimte krijgt. Vertrouwen op levenskracht die doorbreekt uit het duister naar het licht, vruchtbaar leven wordt, opnieuw. Brood voor velen.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Liturgische

bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen De spiegel is het symbool van de werkelijkheid van de Eeuwige. Soms wordt er ook gesproken over de schepping als spiegel van Gods wezen. In de spiegel kunnen wij dus het mysterie van het Licht en de werking die daar vanuit gaat weerspiegeld zien. Wie in de spiegel van de verhalen en de daden van Jezus kijkt, ziet Gods werk weerspiegeld. Deze verhalen en daden van Jezus vragen erom om niet alleen in de weerspiegeling gezien te worden, maar ook dat zij gedaan worden door de ogen, de oren, de mond en de handen en voeten van mensen die nu leven. Kortom: de daden van Jezus vragen om navolging.
21 maart 2021 Vijfde zondag Trouw blijven – Johannes 12, 20-33 Na de grote schoonmaak van Jezus in de tempel vertelt hij het verhaal van de graankorrel, dat wie kiest voor de weg van het Licht honderdvoudig vrucht zal dragen. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen, dat is een weg van geduld en dingen in jezelf laten afsterven die je belemmeren om vrucht te dragen. De graankorrel leert ons dat je alleen via die weg honderdvoudig vrucht kunt dragen. Jezus zegt: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht´. De aarde is in het vrucht dravgen onmisbaar: alleen in verbondenheid met de aarde en vanuit de aarde kan de graankorrel zich “ontledigen” zodat de kiem kan groeien en uit de donkere diepte, de zwarte aarde, het licht zoeken. Vanuit dat zonlicht gevoed door water en aarde kan de kiem een halm worden met veel graankorrels en zo meel voor brood. Dit sterven en loslaten, schept ruimte voor nieuw leven en groeikacht, maar gaar niet zonder pijn: de kruisiging wacht Jezus. De pijnpunten illustreren dat. Symbolen: graankorrels, pijnpunten, aarde Klik hier voor de schkking van 14 maart 2021 Klik hier voor de schkking van 7 maart 2021 Klik hier voor de schkking van 28 februari 2021 Klik hier voor de schkking van 21 februari 2021