PGG-ZuidWest Abdijkerk
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Liturgische bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen De spiegel is het symbool van de werkelijkheid van de Eeuwige. Soms wordt er ook gesproken over de schepping als spiegel van Gods wezen. In de spiegel kunnen wij dus het mysterie van het Licht en de werking die daar vanuit gaat weerspiegeld zien. Wie in de spiegel van de verhalen en de daden van Jezus kijkt, ziet Gods werk weerspiegeld. Deze verhalen en daden van Jezus vragen erom om niet alleen in de weerspiegeling gezien te worden, maar ook dat zij gedaan worden door de ogen, de oren, de mond en de handen en voeten van mensen die nu leven. Kortom: de daden van Jezus vragen om navolging.
28 maart 2021 Zesde zondag Palmpasen Op weg – Marcus 11, 1-11 Jezus wordt als een koning Jeruzalem binnengehaald, maar de ezel waarop jij zit weerspiegelt het tegenovergestelde. Wie handelt en leeft vanuit de Bron toont geen machtsvertoon, maar weerspiegelt eenvoud en dienstbaarheid, Zo wordt helder vanuit welke Bron Jezus leeft en handelt. Het Marcusevangelie verhaalt hoe Jezus in alle eenvoud, niet hoog te paard, maar op een ezel Jeruzalem binnentrekt. Mensen verwelkomen hem met takken met bladeren, die ze in het veld afhakten. [Marcus 11:8]. Het Johannes evangelie noemt in het bijzonder palmtakken die gebruikt worden [Johannes 12:12-13]. De palm is een verwijzing naar de rechtvaardige [Psalm 92:13], omdat hij recht omhoog groeit en goede vruchten draagt. De kleur rood is een verwijzing naar de liefde, het hart, maar ook naar het lijden, het bloed. In het bloed is de levenskracht verscholen [Leviticus 17:11-14]. Rood is in de christelijke traditie de liturgische kleur van de Heilige Geest. In het verhaal van Marcus spreiden vele mensen hun mantels als een rode loper uit op de weg voor Jezus [Marcus 11:8] Symbolen: groene takken; rood Klik hier voor de schkking van 21 maart 2021 Klik hier voor de schkking van 14 maart 2021 Klik hier voor de schkking van 7 maart 2021 Klik hier voor de schkking van 28 februari 2021 Klik hier voor de schkking van 21 februari 2021
Op weg gaan in alle eenvoud niet hoog te paard maar op een ezel lastdier van de armen. Weet hebben van lijden, (geen rozen zonder doornen) de zwaarte van een last, angst, sterven, verdriet Maar ook het geheim van levenskracht verscholen in het groen.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Liturgische

bloemschikking

Voor de zes zondagen in de 40-dagen-tijd en het Paasfeest maken onze koster Astrid van Veen en Joke Voogel voor iedere zondag een bloemschikking. Op deze pagina vindt u iedere week een foto van de schikking en een uitleg hiervan.
Algemene uitleg bij alle schikkingen De spiegel is het symbool van de werkelijkheid van de Eeuwige. Soms wordt er ook gesproken over de schepping als spiegel van Gods wezen. In de spiegel kunnen wij dus het mysterie van het Licht en de werking die daar vanuit gaat weerspiegeld zien. Wie in de spiegel van de verhalen en de daden van Jezus kijkt, ziet Gods werk weerspiegeld. Deze verhalen en daden van Jezus vragen erom om niet alleen in de weerspiegeling gezien te worden, maar ook dat zij gedaan worden door de ogen, de oren, de mond en de handen en voeten van mensen die nu leven. Kortom: de daden van Jezus vragen om navolging.
28 maart 2021 Zesde zondag Palmpasen Op weg – Marcus 11, 1-11 Jezus wordt als een koning Jeruzalem binnengehaald, maar de ezel waarop jij zit weerspiegelt het tegenovergestelde. Wie handelt en leeft vanuit de Bron toont geen machtsvertoon, maar weerspiegelt eenvoud en dienstbaarheid, Zo wordt helder vanuit welke Bron Jezus leeft en handelt. Het Marcusevangelie verhaalt hoe Jezus in alle eenvoud, niet hoog te paard, maar op een ezel Jeruzalem binnentrekt. Mensen verwelkomen hem met takken met bladeren, die ze in het veld afhakten. [Marcus 11:8]. Het Johannes evangelie noemt in het bijzonder palmtakken die gebruikt worden [Johannes 12:12-13]. De palm is een verwijzing naar de rechtvaardige [Psalm 92:13], omdat hij recht omhoog groeit en goede vruchten draagt. De kleur rood is een verwijzing naar de liefde, het hart, maar ook naar het lijden, het bloed. In het bloed is de levenskracht verscholen [Leviticus 17:11-14]. Rood is in de christelijke traditie de liturgische kleur van de Heilige Geest. In het verhaal van Marcus spreiden vele mensen hun mantels als een rode loper uit op de weg voor Jezus [Marcus 11:8] Symbolen: groene takken; rood Klik hier voor de schkking van 21 maart 2021 Klik hier voor de schkking van 14 maart 2021 Klik hier voor de schkking van 7 maart 2021 Klik hier voor de schkking van 28 februari 2021 Klik hier voor de schkking van 21 februari 2021