Diaconie - klussendienst

Vanuit de diaconie wordt per 1 april 2018 een klussendienst opgezet. Vooralsnog gaat het om een proef van 9 maanden. Het gaat om die kleine dingen die op een gegeven moment tot ergernis leiden. Denk aan een kapotte stekker, internet functioneert niet goed e.d. Wanneer u echt met een probleem zit, stuur dan een mail naar het mailadres: diaconie-abdijkerk@denhaag-zuidwest.nl en er wordt contact met u opgenomen over de (mogelijke) uitvoering. SPELREGELS klusjes moeten klein en duidelijk zijn (dus niet: het schilderen van een huis) geen verplichtingen voor een langere periode er wordt geen financiele tegenprestatie gevraagd betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en afspraken adviezen worden gratis gegeven MEEHELPEN? Wilt u meedoen om de klussen te doen, meldt u zich dan aan via E diaconie- abdijkerk@denhaag-zuidwest.nl, met vermelding van uw interesse, ervaring. ENKELE VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK Internet en mobiele telefoon Vooral de ouderen hebben soms moeite met het gebruik van internet en de mobiele telefoon en dan doet de TV het ook niet meer. Twee weken geen televisie kunnen kijken, is geen pretje en wie moet je dan om een advies vragen? Boodschappen Je kunt de deur niet uit en vraagt om een pakketje op te halen.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Telefooncirkel….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten 20 juni 2021, 10.00 uur Ds. N.L. van Dorp

Zondagsbrief

(tijdelijk achter de Orde van Dienst) 13 juni 2021 20 juni 2021

Concerten

4 juli 2021, 15.30 uur Aarnoud de Groen, orgel Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie -

klussendienst

Vanuit de diaconie wordt per 1 april 2018 een klussendienst opgezet. Vooralsnog gaat het om een proef van 9 maanden. Het gaat om die kleine dingen die op een gegeven moment tot ergernis leiden. Denk aan een kapotte stekker, internet functioneert niet goed e.d. Wanneer u echt met een probleem zit, stuur dan een mail naar het mailadres: diaconie- abdijkerk@denhaag-zuidwest.nl en er wordt contact met u opgenomen over de (mogelijke) uitvoering. SPELREGELS klusjes moeten klein en duidelijk zijn (dus niet: het schilderen van een huis) geen verplichtingen voor een langere periode er wordt geen financiele tegenprestatie gevraagd betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en afspraken adviezen worden gratis gegeven MEEHELPEN? Wilt u meedoen om de klussen te doen, meldt u zich dan aan via E diaconie-abdijkerk@denhaag- zuidwest.nl, met vermelding van uw interesse, ervaring. ENKELE VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK Internet en mobiele telefoon Vooral de ouderen hebben soms moeite met het gebruik van internet en de mobiele telefoon en dan doet de TV het ook niet meer. Twee weken geen televisie kunnen kijken, is geen pretje en wie moet je dan om een advies vragen? Boodschappen Je kunt de deur niet uit en vraagt om een pakketje op te halen.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Telefooncirkel….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk