Nieuws

Overzicht collecteopbrengsten januari

Bereikbaarheid predikanten…

Overzicht collecteopbrengsten januari

PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten alleen online 28 februari 2021, 10.00 uur 2e zondag van de 40 dagen Ds. B. Kuipers (geen S&T)

Zondagsbrief

21 februari 2021 28 februari 2021

Concerten

Geen concerten in de winter Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk