PGG-ZuidWest Abdijkerk

Kerkdiensten

05 december 2021, 10. 00 uur, 2e advent Ds. M.C. Aten

Zondagsbrief

28 november 2021 05 december 2021

Concerten

16 januari 2022, 15.30 uur Zondag matinee Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Eten & Lezen: voorbereiding van de kerkdienst

Op 7 december zullen we vanaf 12.00 uur bij elkaar komen in de Abdijkerk voor ‘Eten en lezen’. We lezen de teksten van zondag 12 december, met name Lucas 1: 39-56, de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth, beide zwanger. We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en ieder wordt verzocht iets te eten voor zichzelf mee te nemen. Van harte welkom!

Collecte opbrengsten oktober

Kerk-tv

Hoe kunt u de uitzending bekijken? Daarvoor klikt u op deze link: kerkdienstgemist.nl/stations/2469- Abdijkerk-Loosduinen. Dit adres is elke zondag hetzelfde. Vervolgens kunt u de dienst aanklikken. De uitzending begint standaard rond 9.50 uur met het inleidend orgelspel. U kunt de uitzending ook later nog terugkijken. Lukt het u niet de uitzending op uw PC, tablet of mobiel te krijgen, bel dan naar de help-desk: 06 27596564.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Eten & Lezen: voorbereiding van de

kerkdienst

Op 7 december zullen we vanaf 12.00 uur bij elkaar komen in de Abdijkerk voor ‘Eten en lezen’. We lezen de teksten van zondag 12 december, met name Lucas 1: 39- 56, de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth, beide zwanger. We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en ieder wordt verzocht iets te eten voor zichzelf mee te nemen. Van harte welkom!

Collecte opbrengsten oktober

Kerk-tv

Hoe kunt u de uitzending bekijken? Daarvoor klikt u op deze link: kerkdienstgemist.nl/stations/2469-Abdijkerk-Loosduinen. Dit adres is elke zondag hetzelfde. Vervolgens kunt u de dienst aanklikken. De uitzending begint standaard rond 9.50 uur met het inleidend orgelspel. U kunt de uitzending ook later nog terugkijken. Lukt het u niet de uitzending op uw PC, tablet of mobiel te krijgen, bel dan naar de help-desk: 06 27596564.