Nieuws

Gedachtenis op 1 en 2 november…

Gebedskring…

Prachtige Bechstein vleugel voor de Abdijkerk…

Stem op Lichtdelen…

Gijsbert Kok nu eerste organist Abdijkerk…

Nieuwe ambtsdragers…

Van de kerkrentmeesters…

Bereikbaarheid predikanten…

Gedachtenis op 1 en 2 november

Op 1 november hopen we op zondagmiddag een extra kerkdienst te organiseren voor de nabestaanden van de mensen die vanuit onze gemeente zijn overleden in het afgelopen jaar. Om 10.00 uur hebben we een dienst voor de gemeenteleden en om 16.00 uur dezelfde dienst voor genodigden. Op maandag 2 november stellen we van 14.00 tot 16.00 uur de kerk open om daar in stilte een kaarsje aan te kunnen steken. Van deze gelegenheid zullen we ook de mensen op de hoogte stellen die hun overledenen hebben begraven op het Abdijkerkhof en geen lid zijn van onze gemeente. Ds Verkuyl zal aanwezig zijn als aanspreekpersoon.

Prachtige Bechstein vleugel voor de Abdijkerk!

De Abdijkerk is weer een muziekinstrument rijker: een prachtige, volledig gereviseerde Bechstein vleugel uit 1916. Deze vleugel gaat de huidige piano vervangen, die naar de ontmoetingszaal verhuist. Het harmonium heeft de kloostergang als nieuwe standplaats. Door een vorstelijke gift van een gemeentelid welke door de Arie Molenkamp Stichting is verdubbeld, durfden we het aan dit buitenkansje te verzilveren, want de vraagprijs was zeer schappelijk. Er resteert nog een bedrag van 1700 euro. Wij gaan proberen dat bedrag binnen te halen door u de mogelijkheid te geven één of meerdere van de 85 toetsen van het instrument te sponsoren à 20 euro per toets. Als u allen meedoet, hebben we dit bedrag zo binnen! U kunt de toetsen online sponsoren via de website: www.ticketkantoor.nl/shop/vleugel (snel te vinden met de QR-code hiernaast) of door een overschrijving van 20 euro (of een veelvoud daarvan) naar bankrekening NL87RABO0119625776 t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v. ‘vleugel’ en uw emailadres. Wilt u liever meedoen met contant geld? Dat kan bij Petra Oudshoorn, Hans Bergwerff of één van de organisten. We houden het aantal gesponsorde toetsen hier bij. Stand per 20 oktober 2020: na slechts één week hebben reeds 37 van 85 toetsen een sponsor gevonden!!! Hoe luidt het spreekwoord alweer: Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen…? Hartelijk dank voor uw steun!!

Stem op LichtDelen!

De gemeente Den Haag heeft een budget van 30.000 euro beschikbaar gesteld voor plannen die helpen doelen uit de wijkagenda Kom Loosduinen 2020-2024 te verwezenlijken. Buurtbewoners worden uitgenodigd een initiatief te ontwikkelen. Pioniersplek LichtDelen heeft ook een plan ingediend. Onder de naam ‘LichtPunt Loosduinen’ willen we een ontmoetingsplek creëren in Loosduinen, waar mensen (jong én oud) samen kunnen komen voor activiteiten, creativiteit en spiritualiteit. U kunt LichtDelen daarbij helpen! Tot en met 7 november kan er op de website (www.komloosduinenbegroot.nl) gestemd worden op de verschillende plannen. Dat is heel makkelijk. Hiervoor heeft u namelijk alleen een mailadres nodig. Dat voert u eenmalig in en dan krijgt u een link toegestuurd waarmee u binnen 48 uur kan inloggen. Als u ingelogd bent, kunt u stemmen op het plan van LichtDelen (klik daarvoor links bovenaan op ‘Plannen’, dan op het plan van LichtDelen (LichtPunt Loosduinen) en dan op het witte duimpje omhoog). Kunnen we ook op uw stem rekenen?

Gijsbert Kok nu eerste organist Abdijkerk

Vincent Hildebrandt is inmiddels ruim 50 jaar eerste organist van de Abdijkerk. Hij vond het tijd worden het stokje over te dragen aan zijn jongere collega Gijsbert Kok. Dat betekent niet dat hij nu stopt met spelen, voorlopig blijven Gijsbert en Vincent beiden twee diensten per maanden spelen, met Henk Lemckert als derde man voor de resterende zondagen en achterwacht in geval van vakantie, ziekte enz. Daarin verandert dus feitelijk niets, want zo was het altijd al de afgelopen jaren. Het was de bedoeling de benoeming van Gijsbert te vieren met een kort concert na afloop van deze dienst, maar door de Corona is ook dit plan uitgesteld. U houdt het tegoed!

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad Zuidwest heeft in de vergaderingen van juni en september 2020 de volgende ambtsdragers benoemd: voor de locatie Abdijkerk: mw Louise Moerbeke- Petri als ouderling-kerkrentmeester. voor de locatie Bosbeskapel: de heer Gerard de Goeij als pastoraal ouderling en de heer David Renkema als ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter Algemene Kerkenraad).

Kerkelijke inkomsten t/m september

Wanneer u dit leest hebben we nog twee maanden te gaan. Voor zover u uw bijdrage voor dit jaar nog niet (volledig) heeft voldaan: we kijken uit naar uw bijdragen. Door het coronabeleid van onze regering blijven de huuropbrengsten over het algemeen achter bij voorgaande jaren. Ook de collecteopbrengsten voor de wijkgemeenten brengen beduidend minder op. Uw extra gift voor het wijkwerk wordt dan ook op hoge prijs gesteld. Het is fijn dat bijzondere inzamelingen voor afzonderlijke doelen ruim door u worden bedacht. Dat tekent het warme enthousiasme van al die meelevende leden in onze wijk. Hoe bijzonder zou het zijn als het ons samen ook zou lukken de achterstand van dit jaar weg te werken.

Gebruiksplan vieringen Abdijkerk

Dit gebruiksplan kunt u hier inkijken/downloaden.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten 01 november 2020, 10.00/16.00 uur Ds M.C. Aten & Ds W. Verkuyl, gedachtenis

Zondagsbrief

18 oktober 2020 25 oktober 2020

Concerten

Geen concerten in najaar Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Gedachtenis op 1 en 2 november…

Gebedskring…

Prachtige Bechstein vleugel voor de

Abdijkerk…

Stem op Lichtdelen…

Gijsbert Kok nu eerste organist

Abdijkerk…

Nieuwe ambtsdragers…

Van de kerkrentmeesters…

Bereikbaarheid predikanten…

Gedachtenis op 1 en 2 november

Op 1 november hopen we op zondagmiddag een extra kerkdienst te organiseren voor de nabestaanden van de mensen die vanuit onze gemeente zijn overleden in het afgelopen jaar. Om 10.00 uur hebben we een dienst voor de gemeenteleden en om 16.00 uur dezelfde dienst voor genodigden. Op maandag 2 november stellen we van 14.00 tot 16.00 uur de kerk open om daar in stilte een kaarsje aan te kunnen steken. Van deze gelegenheid zullen we ook de mensen op de hoogte stellen die hun overledenen hebben begraven op het Abdijkerkhof en geen lid zijn van onze gemeente. Ds Verkuyl zal aanwezig zijn als aanspreekpersoon.

Prachtige Bechstein vleugel voor de

Abdijkerk!

De Abdijkerk is weer een muziekinstrument rijker: een prachtige, volledig gereviseerde Bechstein vleugel uit 1916. Deze vleugel gaat de huidige piano vervangen, die naar de ontmoetingszaal verhuist. Het harmonium heeft de kloostergang als nieuwe standplaats. Door een vorstelijke gift van een gemeentelid welke door de Arie Molenkamp Stichting is verdubbeld, durfden we het aan dit buitenkansje te verzilveren, want de vraagprijs was zeer schappelijk. Er resteert nog een bedrag van 1700 euro. Wij gaan proberen dat bedrag binnen te halen door u de mogelijkheid te geven één of meerdere van de 85 toetsen van het instrument te sponsoren à 20 euro per toets. Als u allen meedoet, hebben we dit bedrag zo binnen! U kunt de toetsen online sponsoren via de website: www.ticketkantoor.nl/shop/vleugel (snel te vinden met de QR-code hiernaast) of door een overschrijving van 20 euro (of een veelvoud daarvan) naar bankrekening NL87RABO0119625776 t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v. ‘vleugel’ en uw emailadres. Wilt u liever meedoen met contant geld? Dat kan bij Petra Oudshoorn, Hans Bergwerff of één van de organisten. We houden het aantal gesponsorde toetsen hier bij. Stand per 20 oktober 2020: na slechts één week hebben reeds 37 van 85 toetsen een sponsor gevonden!!! Hoe luidt het spreekwoord alweer: Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen…? Hartelijk dank voor uw steun!!

Stem op LichtDelen!

De gemeente Den Haag heeft een budget van 30.000 euro beschikbaar gesteld voor plannen die helpen doelen uit de wijkagenda Kom Loosduinen 2020-2024 te verwezenlijken. Buurtbewoners worden uitgenodigd een initiatief te ontwikkelen. Pioniersplek LichtDelen heeft ook een plan ingediend. Onder de naam ‘LichtPunt Loosduinen’ willen we een ontmoetingsplek creëren in Loosduinen, waar mensen (jong én oud) samen kunnen komen voor activiteiten, creativiteit en spiritualiteit. U kunt LichtDelen daarbij helpen! Tot en met 7 november kan er op de website (www.komloosduinenbegroot.nl) gestemd worden op de verschillende plannen. Dat is heel makkelijk. Hiervoor heeft u namelijk alleen een mailadres nodig. Dat voert u eenmalig in en dan krijgt u een link toegestuurd waarmee u binnen 48 uur kan inloggen. Als u ingelogd bent, kunt u stemmen op het plan van LichtDelen (klik daarvoor links bovenaan op ‘Plannen’, dan op het plan van LichtDelen (LichtPunt Loosduinen) en dan op het witte duimpje omhoog). Kunnen we ook op uw stem rekenen?

Gijsbert Kok nu eerste organist

Abdijkerk

Vincent Hildebrandt is inmiddels ruim 50 jaar eerste organist van de Abdijkerk. Hij vond het tijd worden het stokje over te dragen aan zijn jongere collega Gijsbert Kok. Dat betekent niet dat hij nu stopt met spelen, voorlopig blijven Gijsbert en Vincent beiden twee diensten per maanden spelen, met Henk Lemckert als derde man voor de resterende zondagen en achterwacht in geval van vakantie, ziekte enz. Daarin verandert dus feitelijk niets, want zo was het altijd al de afgelopen jaren. Het was de bedoeling de benoeming van Gijsbert te vieren met een kort concert na afloop van deze dienst, maar door de Corona is ook dit plan uitgesteld. U houdt het tegoed!

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad Zuidwest heeft in de vergaderingen van juni en september 2020 de volgende ambtsdragers benoemd: voor de locatie Abdijkerk: mw Louise Moerbeke- Petri als ouderling- kerkrentmeester. voor de locatie Bosbeskapel: de heer Gerard de Goeij als pastoraal ouderling en de heer David Renkema als ouderling met bijzondere opdracht (voorzitter Algemene Kerkenraad).

Kerkelijke inkomsten t/m september

Wanneer u dit leest hebben we nog twee maanden te gaan. Voor zover u uw bijdrage voor dit jaar nog niet (volledig) heeft voldaan: we kijken uit naar uw bijdragen. Door het coronabeleid van onze regering blijven de huuropbrengsten over het algemeen achter bij voorgaande jaren. Ook de collecteopbrengsten voor de wijkgemeenten brengen beduidend minder op. Uw extra gift voor het wijkwerk wordt dan ook op hoge prijs gesteld. Het is fijn dat bijzondere inzamelingen voor afzonderlijke doelen ruim door u worden bedacht. Dat tekent het warme enthousiasme van al die meelevende leden in onze wijk. Hoe bijzonder zou het zijn als het ons samen ook zou lukken de achterstand van dit jaar weg te werken.

Gebruiksplan vieringen Abdijkerk

Dit gebruiksplan kunt u hier inkijken/downloaden.
PGG-ZW - Abdijkerk