Nieuws

Werkgroep Lichtenberg…

Sponsoractie Kerk-tv…

Benoeming ouderling met bijzondere opdracht…

Vacature STEK voor een assistent-controller …

Financiële terugblik over 2020…

Licht delen…

Bereikbaarheid predikanten…

Werkgroep Lichtenberg

In ons gemeente contact met Lichtenberg, Weigmansdorf en Mudisdorf in de deelstaat Saksen in Duitsland, was er het plan, om dit jaar onze partnergemeente weer bij ons in Loosduinen uit te nodigen. Door de Corona maatregelen is dat echter onmogelijk gebleken, om daadwerkelijk bij elkaar op bezoek te komen. Vanuit Duitsland kwam vervolgens het idee om via “Zoom” toch contact met elkaar te onderhouden. We hebben nu een afspraak staan om op donderdag 6 mei om 19.30 uur elkaar te zien en te horen voor het computerscherm. Om dit mogelijk te maken hebben we een link vanuit Lichtenberg ontvangen. Wilt u ook meedoen? Dan moet u Jochum Talsma, tel 3970459, of bjtalsma@hotmail.com, zo snel als mogelijk is, daarover benaderen. Hij kan deze link dan nog bijtijds aan u doorsturen. Wij hopen op een gezellig weerzien van oude vrienden.

Sponsoractie Kerk-tv…

Velen van u genieten van de kerk-tv uitzendingen vanuit de Abdijkerk op YouTube. De diensten worden daarvoor zaterdag opgenomen, zaterdag-avond gemonteerd en zondagochtend op het Internet geplaatst. Dit is een arbeidsintensief karwei dat onredelijk veel tijd vraagt. Daarom willen we op korte termijn de diensten en concerten live gaan uitzenden (we noemen dat ‘streamen’). Dat gaat een stuk beter, maar daarvoor is wel andere (professionele) apparatuur en geschikte software nodig. De kosten van zo’n systeem (professionele camera’s, videomixer, software, PC’s, monitoren en bekabeling door heel het kerkgebouw) bedragen ongeveer € 12.000. Twee derde daarvan wordt gezamenlijk gefinancierd door de kerk en de Arie Molenkamp Stichting. Voor de resterende € 4000 doen we een beroep op u. We schrijven het systeem af in vijf jaar. In die tijd zijn er ongeveer 400 kerkdiensten en concerten. U kunt één of meerdere van deze 400 kerkdiensten/concerten sponsoren à € 10 per stuk en ons zo helpen de financiering van dit systeem rond te krijgen. Doet u mee met de Abdijkerk op TV? Dat kan online (of scan de QR-code!) of door een bedrag van € 10 euro (of een veelvoud daarvan) over te schrijven naar bankrekening NL87RABO 0119625776 t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v. ‘KerkTV’ en uw emailadres. Giften hiervoor zijn volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Wilt u liever contant doneren? Dat kan bij Petra Oudshoorn, Hans Bergwerff of de koster. Alvast hartelijk dank voor uw steun!!

Benoeming ouderling met bijzondere opdracht

De kerkenraad Zuidwest heeft in april 2020 mevr. J. Bregman in de bediening gesteld als kerkelijk werker met bijzondere opdracht, te weten als geestelijk verzorger bij de zorggroep Cardia verbonden aan het Woonzorgcentrum Tabitha. De Algemene Kerkenraad van de PGG heeft inmiddels deze in de bediening stelling overgenomen. Om kerkordelijke redenen is besloten mw. Bregman te benoemen tot ouderling met bijzondere opdracht, te weten haar werk als geestelijk verzorger bij Tabitha. Indien er uiterlijk 20 mei as. geen wettige bezwaren zijn ingediend via de scriba van de wijkkerkenraad Zuidwest, zal Janneke Bregman op Pinksterzondag 23 mei door ds. Wietske Verkuyl als ouderling worden bevestigd.

Vacature STEK voor een assistent-controller

Stek heeft een mooie vacature voor een assistent-controller. Deze zal o.a. de financiële administratie van de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag gaan ondersteunen.

Van de kerkrentmeesters

Lees hier onze financiële terugblik over het afgelopen jaar.

LichtDelen

Zoals u waarschijnlijk weet is pioniersplek LichtDelen sinds enkele jaren druk bezig in Den Haag-Zuidwest om de kerk met de wijk te verbinden. Sinds kort is daar een onderdeel bijgekomen. Er is namelijk een stichting, genaamd Pionieren in Loosduinen, opgericht, welke als voornaamste doel heeft de activiteiten van pioniersplek LichtDelen te financieren. Dit gaat om financiering voor bestaande activiteiten zoals de Kliederkerk en de Bijbelkeuken, maar ook nieuw te ontwikkelen activiteiten in het nieuwe pand aan de Schwerinkade 30 (bijvoorbeeld een weggeefwinkel). Inmiddels is de stichting onder leiding van een enthousiast bestuur gestart. Zij zullen zich dus voornamelijk bezighouden met het werven van fondsen. Wilt u ook (financieel) bijdragen aan het werk van LichtDelen? Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via info@lichtdelen.nl of 06-34689227 om de mogelijkheden te bespreken.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten alleen online 09 mei 2021, 10.00 uur, 6e zondag van Pasen Ds. F.B. Fennema

Zondagsbrief

(tijdelijk achter de Orde van Dienst) 02 mei 2021 09 mei 2021

Concerten

Geen concerten in het voorjaar Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Werkgroep Lichtenberg…

Sponsoractie Kerk-tv…

Benoeming ouderling met bijzondere

opdracht…

Vacature STEK voor een assistent-

controller …

Financiële terugblik over 2020…

Licht delen…

Bereikbaarheid predikanten…

Werkgroep Lichtenberg

In ons gemeente contact met Lichtenberg, Weigmansdorf en Mudisdorf in de deelstaat Saksen in Duitsland, was er het plan, om dit jaar onze partnergemeente weer bij ons in Loosduinen uit te nodigen. Door de Corona maatregelen is dat echter onmogelijk gebleken, om daadwerkelijk bij elkaar op bezoek te komen. Vanuit Duitsland kwam vervolgens het idee om via “Zoom” toch contact met elkaar te onderhouden. We hebben nu een afspraak staan om op donderdag 6 mei om 19.30 uur elkaar te zien en te horen voor het computerscherm. Om dit mogelijk te maken hebben we een link vanuit Lichtenberg ontvangen. Wilt u ook meedoen? Dan moet u Jochum Talsma, tel 3970459, of bjtalsma@hotmail.com, zo snel als mogelijk is, daarover benaderen. Hij kan deze link dan nog bijtijds aan u doorsturen. Wij hopen op een gezellig weerzien van oude vrienden.

Sponsoractie Kerk-tv…

Velen van u genieten van de kerk-tv uitzendingen vanuit de Abdijkerk op YouTube. De diensten worden daarvoor zaterdag opgenomen, zaterdag- avond gemonteerd en zondagochtend op het Internet geplaatst. Dit is een arbeidsintensief karwei dat onredelijk veel tijd vraagt. Daarom willen we op korte termijn de diensten en concerten live gaan uitzenden (we noemen dat ‘streamen’). Dat gaat een stuk beter, maar daarvoor is wel andere (professionele) apparatuur en geschikte software nodig. De kosten van zo’n systeem (professionele camera’s, videomixer, software, PC’s, monitoren en bekabeling door heel het kerkgebouw) bedragen ongeveer € 12.000. Twee derde daarvan wordt gezamenlijk gefinancierd door de kerk en de Arie Molenkamp Stichting. Voor de resterende € 4000 doen we een beroep op u. We schrijven het systeem af in vijf jaar. In die tijd zijn er ongeveer 400 kerkdiensten en concerten. U kunt één of meerdere van deze 400 kerkdiensten/concerten sponsoren à € 10 per stuk en ons zo helpen de financiering van dit systeem rond te krijgen. Doet u mee met de Abdijkerk op TV? Dat kan online (of scan de QR-code!) of door een bedrag van € 10 euro (of een veelvoud daarvan) over te schrijven naar bankrekening NL87RABO 0119625776 t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v. ‘KerkTV’ en uw emailadres. Giften hiervoor zijn volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Wilt u liever contant doneren? Dat kan bij Petra Oudshoorn, Hans Bergwerff of de koster. Alvast hartelijk dank voor uw steun!!

Benoeming ouderling met bijzondere

opdracht

De kerkenraad Zuidwest heeft in april 2020 mevr. J. Bregman in de bediening gesteld als kerkelijk werker met bijzondere opdracht, te weten als geestelijk verzorger bij de zorggroep Cardia verbonden aan het Woonzorgcentrum Tabitha. De Algemene Kerkenraad van de PGG heeft inmiddels deze in de bediening stelling overgenomen. Om kerkordelijke redenen is besloten mw. Bregman te benoemen tot ouderling met bijzondere opdracht, te weten haar werk als geestelijk verzorger bij Tabitha. Indien er uiterlijk 20 mei as. geen wettige bezwaren zijn ingediend via de scriba van de wijkkerkenraad Zuidwest, zal Janneke Bregman op Pinksterzondag 23 mei door ds. Wietske Verkuyl als ouderling worden bevestigd.

Vacature STEK voor een assistent-

controller

Stek heeft een mooie vacature voor een assistent- controller. Deze zal o.a. de financiële administratie van de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag gaan ondersteunen.

Van de kerkrentmeesters

Lees hier onze financiële terugblik over het afgelopen jaar.

LichtDelen

Zoals u waarschijnlijk weet is pioniersplek LichtDelen sinds enkele jaren druk bezig in Den Haag-Zuidwest om de kerk met de wijk te verbinden. Sinds kort is daar een onderdeel bijgekomen. Er is namelijk een stichting, genaamd Pionieren in Loosduinen, opgericht, welke als voornaamste doel heeft de activiteiten van pioniersplek LichtDelen te financieren. Dit gaat om financiering voor bestaande activiteiten zoals de Kliederkerk en de Bijbelkeuken, maar ook nieuw te ontwikkelen activiteiten in het nieuwe pand aan de Schwerinkade 30 (bijvoorbeeld een weggeefwinkel). Inmiddels is de stichting onder leiding van een enthousiast bestuur gestart. Zij zullen zich dus voornamelijk bezighouden met het werven van fondsen. Wilt u ook (financieel) bijdragen aan het werk van LichtDelen? Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via info@lichtdelen.nl of 06-34689227 om de mogelijkheden te bespreken.
PGG-ZW - Abdijkerk