PGG-ZuidWest Abdijkerk

Kerkdiensten

03 juli 2022 Ds W. Verkuyl

Zondagsbrief

26 juni 2022 03 juli 2022

Concerten

Juli en augustus, zondags 15.30 uur Orgelbespeling Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Eten en Lezen

Voor zondag 10 juli is een keuze gemaakt voor het volgende bijbelgedeelte: Mattheus 6: 19 - 34. Het betreft een pittig gedeelte uit de Bergrede. Prikkelende woorden van Jezus die tegelijk perspectief kunnen bieden in deze warrige tijd waarin wij leven. Opeenvolgende crises stapelen zich op en ik merk in het pastoraat dat dat mensen soms somber kan stemmen. Ter voorbereiding van de viering gaan we er met elkaar over in gesprek. Met als focus vers 6: `Het oog is de lamp van het lichaam`. Weet u welkom! Het staat in de agenda van 12.00 tot ca. 13.30 uur in de gemeentezaal. Neemt u uw eigen proviand mee, wij zorgen voor koffie en thee.

Zomerontbijt

In het weekend van 9-10 juli hebben de jongeren van The Sun hun seizoensafsluiting. Ze blijven dan een nachtje slapen in de Abdijkerk. Voor hun ontbijt op zondag 10 juli nodigen we u ook graag uit: een gezamenlijk moment als start van de zomer. We starten om 8.30 uur (inloop vanaf 8.15 uur) in de gemeentezaal en vragen een vrijwillige bijdrage. Iedereen is welkom om aan te sluiten: hopelijk zo veel mogelijk jongeren, maar ook kinderen en watminder-jongeren. U kunt u tot en met 7 juli aanmelden via jeugd@denhaag-zuidwest.nl, 070-3972495 of de intekenlijst op het mededelingenbord in de gemeentezaal.

OR code voor de collectes

Tot op heden is het mogelijk via GIVT uw bijdrage aan de collecte te geven. De diaconie Zuidwest heeft onlangs besloten een nieuw betaalmiddel te introduceren: de QR code. Deze code vindt u op de liturgie. Door met uw smartphone deze code te scannen, wordt uw bijdrage direct op de rekening van de diaconie gestort. Dit gaat sneller en is ook goedkoper dan GIVT. In de Bosbeskapel en Shalomkerk wordt de nieuwe methode al gebruikt en ook de Abdijkerk wil zo ook het voor u gemakkelijker maken om uw bijdrage te geven. Komt u niet in de kerk dan kunt u thuis met uw smartphone ook de code scannen (met de camera van uw smartphone of een QR-scanapp) en uw bijdrage geven. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Christiaan Scheen T 0627596564 of christiaanscheen@gmail.com.

Oekraïne

Hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne Ook uw diaconie is geschokt door wat zich afspeelt in Oekraïne als gevolg van de inval door Rusland. Met elkaar hebben wij nagedacht over wat wij hierin kunnen betekenen. Als oplossing hebben wij besloten om op zaterdagen de Bosbeskapel open te houden voor vluchtelingengezinnen en hier activiteiten aan te bieden waar behoefte aan is. Hiermee hopen wij de opvang- adressen voor één dag te ontlasten en onderlinge ontmoetingen tussen vluchtelingen te stimuleren. Ons aanbod staat sinds deze week op www.denhaagdoet.nl/oekraine . Een ongewis avontuur, waarbij het kan zijn dat ook uw hulp hard nodig is. U hoort dan zeker van ons.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk