PGG-Zuidwest Abdijkerk

Kerkdiensten

29 januari 2023, 10.00 uur Ds W. Verkuyl, S&T

Zondagsbrief

22 januari 2023 29 januari 2023

Activiteiten januari 2023

Concerten

19 februari 2023, 15.30 uur Zondagmatinee Karin Kuijper & Janine de Leeuw, piano Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Choral Evenson in Loosduinen

Op zaterdagavond 4 februari om 19.00 uur gaan we in de Loosduinse Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (aan de Loosduinse Hoofdstraat) van start met een serie Evensongs. Deze serie is een samenwerking tussen de parochie en de Abdijkerk. De Evensongs zijn afkomstig uit de Anglicaanse traditie en hebben zich inmiddels in zowel de Nederlandse Protestantse als Katholieke kerken een stevige positie verworven. De Evensong wordt ook wel Choral Evensong genoemd vanwege de grote hoeveelheid gezongen muziek die er klinkt. Zo worden de bijbellezingen beantwoord met een gezongen Magnificat en Nunc Dimittis, klinken er anthems, worden de responsies gezongen en is er natuurlijk plaats voor samenzang. De Cantorij de Vier Evangelisten van de O.L.V. Hemelvaartkerk zal deze fraaie vieringen muzikaal verzorgen, begeleid door Gijsbert Kok. Het beloven mooie vieringen te worden en we hopen op een grote opkomst vanuit de Abdijkerk!

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Choral Evenson in Loosduinen

Op zaterdagavond 4 februari om 19.00 uur gaan we in de Loosduinse Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (aan de Loosduinse Hoofdstraat) van start met een serie Evensongs. Deze serie is een samenwerking tussen de parochie en de Abdijkerk. De Evensongs zijn afkomstig uit de Anglicaanse traditie en hebben zich inmiddels in zowel de Nederlandse Protestantse als Katholieke kerken een stevige positie verworven. De Evensong wordt ook wel Choral Evensong genoemd vanwege de grote hoeveelheid gezongen muziek die er klinkt. Zo worden de bijbellezingen beantwoord met een gezongen Magnificat en Nunc Dimittis, klinken er anthems, worden de responsies gezongen en is er natuurlijk plaats voor samenzang. De Cantorij de Vier Evangelisten van de O.L.V. Hemelvaartkerk zal deze fraaie vieringen muzikaal verzorgen, begeleid door Gijsbert Kok. Het beloven mooie vieringen te worden en we hopen op een grote opkomst vanuit de Abdijkerk!