PGG-ZuidWest Abdijkerk

Kerkdiensten

24 oktober 2021, 10. 00 uur Ds. B. Kuipers

Zondagsbrief

17 oktober 2021 24 oktober 2021

Concerten

6/13/20 november 2021, 15.30 uur Orgelconcert bij kaarslicht Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Vesperdienst op 31 oktober

Op zondag 31 oktober is er een vesperdienst om 16.00 uur. In deze dienst volgen we de Anglicaanse vesperliturgie, incl. canticles, Magnificat en Nunc Dimitis. Een koor, The New Choral Singers, o.l.v Freek Elbers werkt hieraan mee. Zij verzorgen het leeuwendeel van de zang. Drie liederen uit het Liedboek zingen we gezamenlijk. Gijsbert Kok ondersteunt de dienst met zijn orgelspel. Toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten van deze dienst. Er is beperkt plaats, i.v.m. de corona-maatregelen, dus u moet u aanmelden bij Petra Oudshoorn, liefst per e-mail: pboudshoorn@xs4all.nl

Lunchen in de Abdijkerk…

Op donderdag 21 oktober is er aansluitend op de inloopochtend van 10.00 tot 12.00 uur weer een "Lunchen in de Abdijkerk". Wij zorgen voor soep, broodjes, koffie en thee. En u draagt bij aan gezelligheid. Na de maaltijd gaan we in gesprek met elkaar over een thema, bijvoorbeeld: vriendschap of hoop. Opgave bij Marianne Schravendijk: tel. 06 – 58070041 of per mail: mvanschravendijk@stekdenhaag.nl, liefst een week vooraf i.v.m. inkopen e.d.!

Collecte opbrengsten augustus

Ontvangsten eerste 7 maanden

Hieronder ziet u een overzicht van de ontvangsten tot en met juli dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Wij zijn heel blij met uw vrijgevigheid. Bij de Abijkerk is er een kleine afname. Ter vergelijking: in de Bosbeskapel zijn de opbrengsten over de eerste 7 maanden gestegen. In de Shalomkerk blijven deze duidelijk achter. Gezamenlijk zijn we ongeveer op het niveau van vorig jaar.

Kerk-tv

Hoe kunt u de uitzending bekijken? Daarvoor klikt u op deze link: kerkdienstgemist.nl/stations/2469- Abdijkerk-Loosduinen. Dit adres is elke zondag hetzelfde. Vervolgens kunt u de dienst aanklikken. De uitzending begint standaard rond 9.50 uur met het inleidend orgelspel. U kunt de uitzending ook later nog terugkijken. Lukt het u niet de uitzending op uw PC, tablet of mobiel te krijgen, bel dan naar de help-desk: 06 27596564.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Vesperdienst op 31 oktober

Op zondag 31 oktober is er een vesperdienst om 16.00 uur. In deze dienst volgen we de Anglicaanse vesperliturgie, incl. canticles, Magnificat en Nunc Dimitis. Een koor, The New Choral Singers, o.l.v Freek Elbers werkt hieraan mee. Zij verzorgen het leeuwendeel van de zang. Drie liederen uit het Liedboek zingen we gezamenlijk. Gijsbert Kok ondersteunt de dienst met zijn orgelspel. Toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten van deze dienst. Er is beperkt plaats, i.v.m. de corona-maatregelen, dus u moet u aanmelden bij Petra Oudshoorn, liefst per e-mail: pboudshoorn@xs4all.nl

Lunchen in de Abdijkerk…

Op donderdag 21 oktober is er aansluitend op de inloopochtend van 10.00 tot 12.00 uur weer een "Lunchen in de Abdijkerk". Wij zorgen voor soep, broodjes, koffie en thee. En u draagt bij aan gezelligheid. Na de maaltijd gaan we in gesprek met elkaar over een thema, bijvoorbeeld: vriendschap of hoop. Opgave bij Marianne Schravendijk: tel. 06 – 58070041 of per mail: mvanschravendijk@stekdenhaag.nl, liefst een week vooraf i.v.m. inkopen e.d.!

Collecte opbrengsten augustus

Ontvangsten eerste 7 maanden

Hieronder ziet u een overzicht van de ontvangsten tot en met juli dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Wij zijn heel blij met uw vrijgevigheid. Bij de Abijkerk is er een kleine afname. Ter vergelijking: in de Bosbeskapel zijn de opbrengsten over de eerste 7 maanden gestegen. In de Shalomkerk blijven deze duidelijk achter. Gezamenlijk zijn we ongeveer op het niveau van vorig jaar.

Kerk-tv

Hoe kunt u de uitzending bekijken? Daarvoor klikt u op deze link: kerkdienstgemist.nl/stations/2469-Abdijkerk-Loosduinen. Dit adres is elke zondag hetzelfde. Vervolgens kunt u de dienst aanklikken. De uitzending begint standaard rond 9.50 uur met het inleidend orgelspel. U kunt de uitzending ook later nog terugkijken. Lukt het u niet de uitzending op uw PC, tablet of mobiel te krijgen, bel dan naar de help-desk: 06 27596564.