Nieuws

Lunchen in de Abdijkerk…

Vakantiebonnen actie…

De Abdijkerk in Corona-tijd…

Brief solidariteitsactie…

Gebruiksplan vieringen Abdijkerk…

Kliederkerk…

Bereikbaarheid predikanten…

De diaconie helpt…

Telefooncirkel…

Vleugel gezocht…

Lunchen in de Abdijkerk

Op donderdag 16 juli gaan we met een nieuwe activiteit van start: "lunchen in de Abdijkerk". Gezellig lunchen we met elkaar van 12 tot 14 uur: soep, broodjes, koffie en thee staan voor u klaar. Bijdrage is twee Euro p.p. Na de maaltijd hebben we nog een kort gesprek met elkaar: u kunt kiezen uit een gesprek over een thema of een vrolijke quiz / spel. Opgave bij Marianne Schravendijk: tel. 06 – 58070041 of per mail: MvanSchravendijk@stekdenhaag.nl. Ook kunt u intekenen via het inschrijfblad in de gemeentezaal. Volgende data: 30 juli en 13 augustus.

Brief solidariteitsactie zonder registratienummer

U heeft afgelopen week de brief voor de solidariteitsactie ontvangen. Nu blijkt dat bij het drukken het registratienummer niet op de brief terecht is gekomen. Onze excuses voor deze fout. Gelukkig is het mogelijk om een bijdrage te geven zonder het registratienummer te gebruiken. De meeste gevers worden herkend aan de hand van hun bankrekeningnummer. Waar dat niet het geval is, hebben we de mogelijkheid om handmatig op naam te zoeken. Zo worden giften toch bij de juiste persoon en wijkgemeente geadministreerd.

Vakantiebonnen actie van de Diaconie Den

Haag

Elk jaar kregen gezinnen die daar voor in aanmerking kwamen van het College van Diakenen via Stek bij het begin van de Zomervakantie een ‘Vakantietas’ uitgereikt. Dit jaar kan deze actie door de coronacrisis geen doorgang vinden. Er is een alternatief plan ontwikkeld door Stek. Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar ontvangen een vakantiebon van €10 per kind. Deze bonnen worden via de Voedselbank uitdeelpunten verspreid. De Protestantse Diaconie van Den Haag staat garant voor €5000. De diaconie van Den Haag Zuidwest draagt €1000 bij aan deze actie. Op deze manier hopen wij een beetje te kunnen bijdragen aan het vakantiegevoel van deze kinderen.

Gebruiksplan vieringen Abdijkerk

Dit gebruiksplan kunt u hier inkijken/downloaden.

Bereikbaarheid predikanten

Ds Michiel Aten is telefonisch (06-10811430) en via Skype (zoek op m.c.aten@hotmail.com) te bereiken, bij voorkeur tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 uur. Ds Wietske Verkuyl houdt telefonisch/skype- spreekuur op dinsdagvan 9.30-11.30 uur en op donderdagvan 14.00 tot 16.00 uur. T 06-38267000 E w.verkuyl@xs4all.nl. Elly Moonen is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10.00 - 12.00 uur. T 06-49698660 E Ellymoonen57@gmail.com

Kliederkerk

Op 8 juli vindt de eerste echte anderhalvemeterkliederkerk plaats! Het draait die dag om het verhaal van David en Goliath. Natuurlijk zijn er weer een heleboel leuke activiteiten, zowel voor kinderen als voor volwassenen. En daarna is er ruimte voor het verhaal. Vervolgens ontmoeten we elkaar onder het genot van een lekkere maaltijd. En dat allemaal op anderhalve meter. Bent u/ben jij erbij? U/je bent op 8 juli vanaf 15.30 uur welkom bij de Kliederkerk, die deze keer in de Abdijkerk gehouden zal worden. Aanmelden is verplicht en het aantal toegestane bezoekers door de maatregelen beperkt. Dus meld je snel aan via info@lichtdelen.nl of 070-3972495. Tot 8 juli!

De diaconie helpt

De diaconie heeft besloten om de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij te staan in de komende tijd. De gevolgen van de corona-crisis zijn op straat merkbaar. De winkels zijn nog wel open. Wij willen u onze hulp aanbieden. Zeker voor de ouderen is het wellicht al moeilijk om boodschappen te doen. U kunt nu op ons rekenen. Wij zijn er voor elkaar en moeten ook een beetje omzien naar elkaar.U kunt u hulpvraag het beste per mail sturen aan: E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490

Telefooncirkel

De telefooncirkel van de Abdijkerk-Bosbeskapel is 3 dagen per week actief: op maandag, woensdag en vrijdag (starttijd: ca. 9.15 uur). Eventueel kunnen de deelnemers ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Jan Heidema (Abdijkerk) opent de eerste cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel weer te sluiten. In de recent gestarte tweede cirkel (met als ‘starter’ Cees Baaijen) is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met diaken Nico Tetteroo, nicotetteroo@kpnmail.nl, of spreek hem gewoon aan in de kerk.

Mooie vleugel of piano gezocht voor de kerk

De huidige piano in onze kerk is aan vervanging toe. Wij zoeken een kleine vleugel of een grote piano van goede kwaliteit voor concerten en zangdiensten. Heeft u thuis een kleine vleugel of grote piano staan die u niet (meer) gebruikt? Of kent u iemand die zo’n instrument heeft en er een goede bestemming voor zoekt? Wij houden ons aanbevolen! Het vervoer nemen wij voor onze rekening en een beperkte vergoeding is mogelijk. Inlichtingen bij Vincent Hildebrandt, wm.pgg.lc@gmail.com
PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten 05 juli 2020, 10.00 uur Ds W. Verkuyl

Zondagsbrief

28 juni 2020 05 juli 2020

Concerten

Geen concerten deze zomer Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Lunchen in de Abdijkerk…

Vakantiebonnen actie…

De Abdijkerk in Corona-tijd…

Brief solidariteitsactie…

Gebruiksplan vieringen Abdijkerk…

Kliederkerk…

Bereikbaarheid predikanten…

De diaconie helpt…

Telefooncirkel…

Vleugel gezocht…

Lunchen in de Abdijkerk

Op donderdag 16 juli gaan we met een nieuwe activiteit van start: "lunchen in de Abdijkerk". Gezellig lunchen we met elkaar van 12 tot 14 uur: soep, broodjes, koffie en thee staan voor u klaar. Bijdrage is twee Euro p.p. Na de maaltijd hebben we nog een kort gesprek met elkaar: u kunt kiezen uit een gesprek over een thema of een vrolijke quiz / spel. Opgave bij Marianne Schravendijk: tel. 06 – 58070041 of per mail: MvanSchravendijk@stekdenhaag.nl. Ook kunt u intekenen via het inschrijfblad in de gemeentezaal. Volgende data: 30 juli en 13 augustus.

Brief solidariteitsactie zonder

registratienummer

U heeft afgelopen week de brief voor de solidariteitsactie ontvangen. Nu blijkt dat bij het drukken het registratienummer niet op de brief terecht is gekomen. Onze excuses voor deze fout. Gelukkig is het mogelijk om een bijdrage te geven zonder het registratienummer te gebruiken. De meeste gevers worden herkend aan de hand van hun bankrekeningnummer. Waar dat niet het geval is, hebben we de mogelijkheid om handmatig op naam te zoeken. Zo worden giften toch bij de juiste persoon en wijkgemeente geadministreerd.

Vakantiebonnen actie van de

Diaconie Den Haag

Elk jaar kregen gezinnen die daar voor in aanmerking kwamen van het College van Diakenen via Stek bij het begin van de Zomervakantie een ‘Vakantietas’ uitgereikt. Dit jaar kan deze actie door de coronacrisis geen doorgang vinden. Er is een alternatief plan ontwikkeld door Stek. Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar ontvangen een vakantiebon van €10 per kind. Deze bonnen worden via de Voedselbank uitdeelpunten verspreid. De Protestantse Diaconie van Den Haag staat garant voor €5000. De diaconie van Den Haag Zuidwest draagt €1000 bij aan deze actie. Op deze manier hopen wij een beetje te kunnen bijdragen aan het vakantiegevoel van deze kinderen.

Gebruiksplan vieringen Abdijkerk

Dit gebruiksplan kunt u hier inkijken/downloaden.

Bereikbaarheid predikanten

Ds Michiel Aten is telefonisch (06-10811430) en via Skype (zoek op m.c.aten@hotmail.com) te bereiken, bij voorkeur tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 uur. Ds Wietske Verkuyl houdt telefonisch/skype- spreekuur op dinsdagvan 9.30-11.30 uur en op donderdagvan 14.00 tot 16.00 uur. T 06- 38267000 E w.verkuyl@xs4all.nl. Elly Moonen is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10.00 - 12.00 uur. T 06- 49698660 E Ellymoonen57@gmail.com

Kliederkerk

Op 8 juli vindt de eerste echte anderhalvemeterkliederkerk plaats! Het draait die dag om het verhaal van David en Goliath. Natuurlijk zijn er weer een heleboel leuke activiteiten, zowel voor kinderen als voor volwassenen. En daarna is er ruimte voor het verhaal. Vervolgens ontmoeten we elkaar onder het genot van een lekkere maaltijd. En dat allemaal op anderhalve meter. Bent u/ben jij erbij? U/je bent op 8 juli vanaf 15.30 uur welkom bij de Kliederkerk, die deze keer in de Abdijkerk gehouden zal worden. Aanmelden is verplicht en het aantal toegestane bezoekers door de maatregelen beperkt. Dus meld je snel aan via info@lichtdelen.nl of 070-3972495. Tot 8 juli!

De diaconie helpt

De diaconie heeft besloten om de leden van onze kerkgemeente met raad en daad bij te staan in de komende tijd. De gevolgen van de corona-crisis zijn op straat merkbaar. De winkels zijn nog wel open. Wij willen u onze hulp aanbieden. Zeker voor de ouderen is het wellicht al moeilijk om boodschappen te doen. U kunt nu op ons rekenen. Wij zijn er voor elkaar en moeten ook een beetje omzien naar elkaar.U kunt u hulpvraag het beste per mail sturen aan: E christiaanscheen55@ziggo.nl T 06-27596564/070-4042490

Telefooncirkel

De telefooncirkel van de Abdijkerk-Bosbeskapel is 3 dagen per week actief: op maandag, woensdag en vrijdag (starttijd: ca. 9.15 uur). Eventueel kunnen de deelnemers ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Jan Heidema (Abdijkerk) opent de eerste cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel weer te sluiten. In de recent gestarte tweede cirkel (met als ‘starter’ Cees Baaijen) is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met diaken Nico Tetteroo, nicotetteroo@kpnmail.nl, of spreek hem gewoon aan in de kerk.

Mooie vleugel of piano gezocht voor

de kerk

De huidige piano in onze kerk is aan vervanging toe. Wij zoeken een kleine vleugel of een grote piano van goede kwaliteit voor concerten en zangdiensten. Heeft u thuis een kleine vleugel of grote piano staan die u niet (meer) gebruikt? Of kent u iemand die zo’n instrument heeft en er een goede bestemming voor zoekt? Wij houden ons aanbevolen! Het vervoer nemen wij voor onze rekening en een beperkte vergoeding is mogelijk. Inlichtingen bij Vincent Hildebrandt, wm.pgg.lc@gmail.com
PGG-ZW - Abdijkerk