PGG-ZuidWest Abdijkerk

Kerkdiensten

23 januari 2022, 10.00 uur Ds M.J.T. Burema

Zondagsbrief

16 januari 2022 23 januari 2022

Concerten

20 februari 2022, 15.30 uur Zondagmatinee Voorburgs Vocaal Ensemble
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Ds Michiel Aten met vervroegd emeritaat…

De afgelopen weken heb ik definitief besloten dat ik dit voorjaar met vervroegd pensioen wil. Ik heb toestemming gevraagd en gekregen van het pensioenfonds en ook van de landelijke kerk (kleine synode) om per 1 mei a.s. met emeritaat te mogen. Op 24 april sta ik ingeroosterd voor een dienst in de Abdijkerk, dus dat wordt dan mijn afscheidsdienst. De redenen dat ik nu stop zijn divers. De belangrijkste daarvan is mijn gezondheid. Ik ben nu ruim 4 jaar onder behandeling voor mijn aandoening en de energie raakt steeds meer op. Mijn lichaam is in constante strijd en dat voel ik dagelijks. Naast mijn werk houd ik bijzonder weinig energie over voor andere mensen of zaken, terwijl er een (geduldige) partner is, mijn ouders leven allebei nog, er zijn nog vrienden, andere familieleden. Ik zie hen allemaal te weinig. Daarnaast is er natuurlijk nog de door de synode uitgesproken wens tot grotere mobiliteit van de predikanten. Eigenlijk zou ik nu naar een andere gemeente moeten gaan uitkijken om daar in de jaren tot aan de AOW te gaan werken. Gezien deze wens tot mobiliteit zou ik toch niet veel langer meer in Zuidwest moeten blijven. Een voorganger is ook een voorbijganger. Mijn werk in Zuidwest is van tijdelijke aard. Na mij kan een andere predikant met andere talenten het werk voortzetten en de gemeente verder helpen naar de toekomst. Michiel Aten.

Actie Kerkbalans

Zoals ieder jaar start binnenkort weer de Actie Kerkbalans. Met deze Actie vragen wij om een financiële bijdrage voor het werk van de kerk. Zodat wij de activiteiten kunnen voortzetten en zorg kunnen dragen voor het beheer en onderhoud van het gebouw de Abdijkerk. Een aantal van u heeft zich aangemeld om de brieven langs te brengen, waar wij heel dankbaar voor zijn. Mocht u de komende weken geen brief ontvangen van de Actie Kerkbalans of heeft u vragen: Neem dan contact op met Hans Bergwerff of Louise Moerbeek-Petri.

Financieel overzicht 2021…

In 2021 hebben we elkaar minder gezien en hebben wij het hele jaar moeten zoeken naar manieren om op verantwoorde wijze invulling te geven aan onze gemeenschap. Ondanks de covid- maatregelen hebben wij veel bijdragen mogen ontvangen. Met deze financiering hebben wij een nieuwe pastoraal werker aan kunnen nemen, de diensten kunnen streamen via KerkTV en een verlichtingsplan doorgevoerd in de Kloostergang en ramen in de Kerk, waardoor het monumentale pand nog mooier uitgelicht is. Natuurlijk zien wij uitdagingen voor de komende jaren, maar wij zijn dankbaar voor uw gaven. 2021 2020 Giften Wijkwerk 6.136,00 10.285,00 Collecten 4.432,87 5.698,87 Kerkbalans 152.581,13 166.839,77

Kerk-tv

Hoe kunt u de uitzending bekijken? Daarvoor klikt u op deze link: kerkdienstgemist.nl/stations/2469- Abdijkerk-Loosduinen. Dit adres is elke zondag hetzelfde. Vervolgens kunt u de dienst aanklikken. De uitzending begint standaard rond 9.50 uur met het inleidend orgelspel. U kunt de uitzending ook later nog terugkijken. Lukt het u niet de uitzending op uw PC, tablet of mobiel te krijgen, bel dan naar de help-desk: 06 27596564.

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk
PGG-ZW - Abdijkerk

Ds Michiel Aten met vervroegd emeritaat…

De afgelopen weken heb ik definitief besloten dat ik dit voorjaar met vervroegd pensioen wil. Ik heb toestemming gevraagd en gekregen van het pensioenfonds en ook van de landelijke kerk (kleine synode) om per 1 mei a.s. met emeritaat te mogen. Op 24 april sta ik ingeroosterd voor een dienst in de Abdijkerk, dus dat wordt dan mijn afscheidsdienst. De redenen dat ik nu stop zijn divers. De belangrijkste daarvan is mijn gezondheid. Ik ben nu ruim 4 jaar onder behandeling voor mijn aandoening en de energie raakt steeds meer op. Mijn lichaam is in constante strijd en dat voel ik dagelijks. Naast mijn werk houd ik bijzonder weinig energie over voor andere mensen of zaken, terwijl er een (geduldige) partner is, mijn ouders leven allebei nog, er zijn nog vrienden, andere familieleden. Ik zie hen allemaal te weinig. Daarnaast is er natuurlijk nog de door de synode uitgesproken wens tot grotere mobiliteit van de predikanten. Eigenlijk zou ik nu naar een andere gemeente moeten gaan uitkijken om daar in de jaren tot aan de AOW te gaan werken. Gezien deze wens tot mobiliteit zou ik toch niet veel langer meer in Zuidwest moeten blijven. Een voorganger is ook een voorbijganger. Mijn werk in Zuidwest is van tijdelijke aard. Na mij kan een andere predikant met andere talenten het werk voortzetten en de gemeente verder helpen naar de toekomst. Michiel Aten.

Actie Kerkbalans

Zoals ieder jaar start binnenkort weer de Actie Kerkbalans. Met deze Actie vragen wij om een financiële bijdrage voor het werk van de kerk. Zodat wij de activiteiten kunnen voortzetten en zorg kunnen dragen voor het beheer en onderhoud van het gebouw de Abdijkerk. Een aantal van u heeft zich aangemeld om de brieven langs te brengen, waar wij heel dankbaar voor zijn. Mocht u de komende weken geen brief ontvangen van de Actie Kerkbalans of heeft u vragen: Neem dan contact op met Hans Bergwerff of Louise Moerbeek-Petri.

Financieel overzicht 2021…

In 2021 hebben we elkaar minder gezien en hebben wij het hele jaar moeten zoeken naar manieren om op verantwoorde wijze invulling te geven aan onze gemeenschap. Ondanks de covid-maatregelen hebben wij veel bijdragen mogen ontvangen. Met deze financiering hebben wij een nieuwe pastoraal werker aan kunnen nemen, de diensten kunnen streamen via KerkTV en een verlichtingsplan doorgevoerd in de Kloostergang en ramen in de Kerk, waardoor het monumentale pand nog mooier uitgelicht is. Natuurlijk zien wij uitdagingen voor de komende jaren, maar wij zijn dankbaar voor uw gaven. 2021 2020 Giften Wijkwerk 6.136,00 10.285,00 Collecten 4.432,87 5.698,87 Kerkbalans 152.581,13 166.839,77

Kerk-tv

Hoe kunt u de uitzending bekijken? Daarvoor klikt u op deze link: kerkdienstgemist.nl/stations/2469-Abdijkerk-Loosduinen. Dit adres is elke zondag hetzelfde. Vervolgens kunt u de dienst aanklikken. De uitzending begint standaard rond 9.50 uur met het inleidend orgelspel. U kunt de uitzending ook later nog terugkijken. Lukt het u niet de uitzending op uw PC, tablet of mobiel te krijgen, bel dan naar de help-desk: 06 27596564.