Nieuws

Kerstvieringen…

Nieuwe video’s Gijsbert Kok…

Gids voor onderling pastoraat…

Bereikbaarheid predikanten…

Kerstvieringen

Voor de Kinderkerst kunt u dit jaar kiezen uit drie Kinderkerstvieringen op 23 december om 12.30, 15.30 of 18.30 uur. Zoals gebruikelijk is er een kerstspel en zingen we kerstliederen. Kinderen mogen verkleed komen. In verband met de huidige maatregelen geldt: maximaal twee begeleiders (12+) per gezin. Ook is het verplicht u aan te melden (onder vermelding van het aantal personen) via jeugd@denhaag-zuidwest.nl of 070- 3972495. Op 24 december zijn er twee vieringen om 16.00 en 21.00 uur en op is er één viering om 10.00 uur. Voor deze drie vieringen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Telefonisch aanmelden is verplicht. U kunt daartoe bellen op 7, 8, 9 en 10 december tussen 16.00 en 17.00 uur naar 06-12085686. We vragen u bij binnenkomst in de kerk en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Plaatsen worden aangewezen. Helaas kan er nog niet worden gezongen, maar er is een zanggroep aanwezig. U bent van harte uitgenodigd!

Nieuwe video’s Gijsbert Kok…

Onze organist Gijsbert Kok heeft twee partita’s (variatiereeksen) geschreven over de adventspsalmen 80 en 132, die recent bij de uitgeverij Inventione zijn uitgekomen. We hebben deze werken inmiddels opgenomen op ons eigen orgel in de Abdijkerk en het resultaat daarvan kunt u bekijken op onze website. Veel kijkplezier!

Gids voor onderling pastoraat

Onze oud-predikant dr. Reijer de Vries nam op 30 oktober afscheid als docent praktische theologie en pastoraat aan de PThU vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij deed dat met een minisymposium over 'de (h)erkenning van onderling pastoraat'. Reijer de Vries heeft over dit onderwerp een 'Gids voor onderling pastoraat' geschreven. De Gids helpt professionals in de kerk om wat er al gebeurt aan onderling pastoraat te waarderen en te expliciteren, en mogelijke nieuwe wegen op dit gebied in te slaan. Om predikanten en kerkelijk werkers (verder) bekend te maken met 'onderling pastoraat' is er op woensdag 18 november een online workshop onderling pastoraat. Reijer de Vries zal hierin zijn Gids toelichten. Er zal volop ruimte zijn om in groepjes en met de auteur door te praten hoe onderling pastoraat gestalte kan krijgen in het gemeenteleven.

Gebruiksplan vieringen Abdijkerk

Dit gebruiksplan kunt u hier inkijken/downloaden.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten 06 december 2020, 10.00 uur Ds M.C. Aten

Zondagsbrief

29 november 2020 06 december 2020

Concerten

Geen concerten in najaar Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Nieuws

Kerstvieringen…

Nieuwe video’s Gijsbert Kok…

Gids voor onderling pastoraat…

Bereikbaarheid predikanten…

Kerstvieringen

Voor de Kinderkerst kunt u dit jaar kiezen uit drie Kinderkerstvieringen op 23 december om 12.30, 15.30 of 18.30 uur. Zoals gebruikelijk is er een kerstspel en zingen we kerstliederen. Kinderen mogen verkleed komen. In verband met de huidige maatregelen geldt: maximaal twee begeleiders (12+) per gezin. Ook is het verplicht u aan te melden (onder vermelding van het aantal personen) via jeugd@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495. Op 24 december zijn er twee vieringen om 16.00 en 21.00 uur en op is er één viering om 10.00 uur. Voor deze drie vieringen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Telefonisch aanmelden is verplicht. U kunt daartoe bellen op 7, 8, 9 en 10 december tussen 16.00 en 17.00 uur naar 06-12085686. We vragen u bij binnenkomst in de kerk en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Plaatsen worden aangewezen. Helaas kan er nog niet worden gezongen, maar er is een zanggroep aanwezig. U bent van harte uitgenodigd!

Nieuwe video’s Gijsbert Kok…

Onze organist Gijsbert Kok heeft twee partita’s (variatiereeksen) geschreven over de adventspsalmen 80 en 132, die recent bij de uitgeverij Inventione zijn uitgekomen. We hebben deze werken inmiddels opgenomen op ons eigen orgel in de Abdijkerk en het resultaat daarvan kunt u bekijken op onze website. Veel kijkplezier!

Gids voor onderling pastoraat

Onze oud-predikant dr. Reijer de Vries nam op 30 oktober afscheid als docent praktische theologie en pastoraat aan de PThU vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij deed dat met een minisymposium over 'de (h)erkenning van onderling pastoraat'. Reijer de Vries heeft over dit onderwerp een 'Gids voor onderling pastoraat' geschreven. De Gids helpt professionals in de kerk om wat er al gebeurt aan onderling pastoraat te waarderen en te expliciteren, en mogelijke nieuwe wegen op dit gebied in te slaan. Om predikanten en kerkelijk werkers (verder) bekend te maken met 'onderling pastoraat' is er op woensdag 18 november een online workshop onderling pastoraat. Reijer de Vries zal hierin zijn Gids toelichten. Er zal volop ruimte zijn om in groepjes en met de auteur door te praten hoe onderling pastoraat gestalte kan krijgen in het gemeenteleven.

Gebruiksplan vieringen Abdijkerk

Dit gebruiksplan kunt u hier inkijken/downloaden.
PGG-ZW - Abdijkerk