Diaconie - telefooncirkel

Ruim 2 jaar geleden zijn we in de Abdijkerk begonnen met een, uit wat ik verneem, goed werkende telefooncirkel met gemeenteleden van de Abdijkerk. De cirkel is drie dagen in de week actief: op maandag, woensdag en vrijdag. Starttijd: ca. 9.15u ’s morgens. Eventueel kan men ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Gemeentelid/vrijwilliger Jan Heidema opent de cirkel waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer belt Jan om de cirkel weer te sluiten. Wilt u hieraan meedoen, neem dan contact op met diaken Nico Tetteroo E nicotetteroo@kpnmail.nl.

Binnenkort: tweede telefooncirkel

Wij zijn begonnen met de voorbereiding van een tweede telefooncirkel! We zoeken hiervoor een vrijwilliger die de cirkel begint op de hieronder vermelde dagen, en bij wie de cirkel weer eindigt. De eerste telefooncirkel ging eind september 2016 van start voor en met gemeenteleden van de Abdijkerk en de Bosbeskapel. De cirkel ‘draait’ drie dagen in de week: maandag, woensdag en vrijdag om 9.15u’s ochtends; eventueel kunt u ervoor kiezen 1x per week deel te nemen, op maandagmorgen. Jan Heidema opent als starter de cirkel waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer belt Jan om de cirkel te sluiten. Wilt u hieraan meedoen, of als vrijwilliger de nieuwe cirkel starten/besluiten, neem dan contact op met Nico Tetteroo, tel.nr., 06- 44568721 of per e-mail, nicotetteroo@kpnmail.nl.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten 20 juni 2021, 10.00 uur Ds. N.L. van Dorp

Zondagsbrief

(tijdelijk achter de Orde van Dienst) 13 juni 2021 20 juni 2021

Concerten

4 juli 2021, 15.30 uur Aarnoud de Groen, orgel Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Diaconie - telefooncirkel

Ruim 2 jaar geleden zijn we in de Abdijkerk begonnen met een, uit wat ik verneem, goed werkende telefooncirkel met gemeenteleden van de Abdijkerk. De cirkel is drie dagen in de week actief: op maandag, woensdag en vrijdag. Starttijd: ca. 9.15u ’s morgens. Eventueel kan men ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Gemeentelid/vrijwilliger Jan Heidema opent de cirkel waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer belt Jan om de cirkel weer te sluiten. Wilt u hieraan meedoen, neem dan contact op met diaken Nico Tetteroo E nicotetteroo@kpnmail.nl.

Binnenkort: tweede telefooncirkel

Wij zijn begonnen met de voorbereiding van een tweede telefooncirkel! We zoeken hiervoor een vrijwilliger die de cirkel begint op de hieronder vermelde dagen, en bij wie de cirkel weer eindigt. De eerste telefooncirkel ging eind september 2016 van start voor en met gemeenteleden van de Abdijkerk en de Bosbeskapel. De cirkel ‘draait’ drie dagen in de week: maandag, woensdag en vrijdag om 9.15u’s ochtends; eventueel kunt u ervoor kiezen 1x per week deel te nemen, op maandagmorgen. Jan Heidema opent als starter de cirkel waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer belt Jan om de cirkel te sluiten. Wilt u hieraan meedoen, of als vrijwilliger de nieuwe cirkel starten/besluiten, neem dan contact op met Nico Tetteroo, tel.nr., 06-44568721 of per e-mail, nicotetteroo@kpnmail.nl.

Actueel….

Sociale supermarkt….

Klussendienst 'Handige Harrie'….

Collecten….

Diaconie hoofdpagina…

PGG-ZW - Abdijkerk