Werkvelden

Eredienst

Pastoraat

Diaconaat

Vorming en Bezinning

Beheer

Communicatie

Eredienst….

De Werkgroep Eredienst denkt na over alle liturgische en kerkmuzikale zaken op onze locatie en adviseert de locatiecommissie in deze. Zie verder de pagina Eredienst.

Pastoraat

Pastoraat hoort bij het protestantse kerkelijke leven. Wij proberen zoveel mogelijk naar elkaar om te zien, juist ook op de kruispunten van het leven: bij geboorte, veranderingen in het leven, ziekte en verdriet, bij het ouder worden. De werkgroep Pastoraat komt drie per jaar bij elkaar. Zij bestaat uit de predikanten, ouderlingen en sectie-medewerkers. Hieronder vallen ook het bezoek nieuwe leden, het bezoek- en ouderenwerk, de bloemengroet en het jeugdpastoraat. Voor wie bij ziekte of anderszins behoefte heeft aan een gesprek met een ouderling, pastoraal medewerker of predikant: één telefoontje naar de scriba is voldoende! Wilt u zowel bij ziekenhuisopname als bij - ontslag hiervan mededeling doen aan de scriba?

Bereikbaarheid predikanten

Ds Michiel Aten is telefonisch (06-10811430) en via Skype (zoek op m.c.aten@hotmail.com) te bereiken, bij voorkeur tussen 9 en 10 uur en 16 en 17 uur. Ds Wietske Verkuyl houdt telefonisch/skype- spreekuur op dinsdag van 9.30-11.30 uur en op donderdagvan 14.00 tot 16.00 uur. T 06-38267000 E w.verkuyl@xs4all.nl. Elly Moonen is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10.00 - 12.00 uur. T 06-49698660 E Ellymoonen57@gmail.com

Diaconaat….

Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen. Ook de activiteiten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking vallen onder de verantwoording van de Diaconie. Meer info…

Vorming en bezinning…..

Deze werkgroep heeft als doel de gemeenteleden te vormen tot zelfstandige, kritische leden, tot opbouw van het geloofsleven, tot opbouw van de gemeente en tot het als gelovigen staan in de samenleving. Hiertoe biedt zij ieder jaar een aantal gesprekskringen aan. Het jaarprogramma loopt van september – juni. En voor iedereen die houdt van gezelligheid, maar ook wel een goed gesprek is er het kerkcafé (periodiek op de vrijdagavond 20.30 uur). Zie verder de pagina Kringwerk.

Beheer….

Aan de kerkrentmeesters is door de gemeente opgedragen zorg te dragen voor de organisatie van een goed financieel-administratief beheer tot instandhouding van de gemeente. Belangrijke onderdelen daarvan zijn fondsenwerving: jaarlijkse actie Kerkbalans, collecten, verhuur en bijzondere projecten. Daarnaast zaken als inrichting, onderhoud en schoonmaak van de gebouwen. Zie verder de pagina Kerkbeheer.

Communicatie

Dagelijks: website, facebookpagina Wekelijks: zondagsbrief Al het wekelijkse nieuws uit onze wijkgemeente wordt opgenomen in onze nieuwsbrief, welke op zondag wordt uitgedeeld. U kunt de nieuwsbrief ook online inzien (zie linkerkader). Kopij voor de nieuwsbrief kunt u naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl sturen. Sluitingstermijn is woensdagavond 19.00 uur. Maandelijks wijkblad Samenklank Onze wijkgemeente heeft ook een maandblad, getiteld 'Samenklank'. Abonnementsprijs € 10,00 per jaar, opgave door een mail te sturen naar abonnementen@denhaag-zuidwest.nl. Kopij voor Samenklank graag sturen naar kopij@denhaag- zuidwest.nl. Tweejaarlijks: wijkgids In onze wijkgids vindt u alle informatie over werkvelden, activiteiten en adressen.
PGG-ZuidWest Abdijkerk
Kerkdiensten 27 september 2020, 10.00 uur Ds W. Verkuyl, Schrift & Tafel

Zondagsbrief

20 september 2020 27 september 2020

Concerten

Geen concerten in najaar Meer info…
PGG ZuidWest, vierplek Abdijkerk wm.pgg.lc@gmail.com HOME
Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Protestantse Gemeente ‘s Gravenhage

Willem III straat 40, 2552 BS Den Haag T 070-3974182
PGG ZuidWest - Abdijkerk

Werkvelden

Eredienst

Pastoraat

Diaconaat

Vorming en Bezinning

Beheer

Communicatie

Eredienst….

De Werkgroep Eredienst denkt na over alle liturgische en kerkmuzikale zaken op onze locatie en adviseert de locatiecommissie in deze. Zie verder de pagina Eredienst.

Pastoraat

Pastoraat hoort bij het protestantse kerkelijke leven. Wij proberen zoveel mogelijk naar elkaar om te zien, juist ook op de kruispunten van het leven: bij geboorte, veranderingen in het leven, ziekte en verdriet, bij het ouder worden. De werkgroep Pastoraat komt drie per jaar bij elkaar. Zij bestaat uit de predikanten, ouderlingen en sectie-medewerkers. Hieronder vallen ook het bezoek nieuwe leden, het bezoek- en ouderenwerk, de bloemengroet en het jeugdpastoraat. Voor wie bij ziekte of anderszins behoefte heeft aan een gesprek met een ouderling, pastoraal medewerker of predikant: één telefoontje naar de scriba is voldoende! Wilt u zowel bij ziekenhuisopname als bij -ontslag hiervan mededeling doen aan de scriba?

Bereikbaarheid predikanten

Ds Michiel Aten is telefonisch (06-10811430) en via Skype (zoek op m.c.aten@hotmail.com) te bereiken, bij voorkeur tussen 9 en 10 uur en 16 en 17 uur. Ds Wietske Verkuyl houdt telefonisch/skype- spreekuur op dinsdag van 9.30-11.30 uur en op donderdagvan 14.00 tot 16.00 uur. T 06-38267000 E w.verkuyl@xs4all.nl. Elly Moonen is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10.00 - 12.00 uur. T 06-49698660 E Ellymoonen57@gmail.com

Diaconaat….

Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen. Ook de activiteiten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking vallen onder de verantwoording van de Diaconie. Meer info…

Vorming en bezinning…..

Deze werkgroep heeft als doel de gemeenteleden te vormen tot zelfstandige, kritische leden, tot opbouw van het geloofsleven, tot opbouw van de gemeente en tot het als gelovigen staan in de samenleving. Hiertoe biedt zij ieder jaar een aantal gesprekskringen aan. Het jaarprogramma loopt van september – juni. En voor iedereen die houdt van gezelligheid, maar ook wel een goed gesprek is er het kerkcafé (periodiek op de vrijdagavond 20.30 uur). Zie verder de pagina Kringwerk.

Beheer….

Aan de kerkrentmeesters is door de gemeente opgedragen zorg te dragen voor de organisatie van een goed financieel-administratief beheer tot instandhouding van de gemeente. Belangrijke onderdelen daarvan zijn fondsenwerving: jaarlijkse actie Kerkbalans, collecten, verhuur en bijzondere projecten. Daarnaast zaken als inrichting, onderhoud en schoonmaak van de gebouwen. Zie verder de pagina Kerkbeheer.

Communicatie

Dagelijks: website, facebookpagina Wekelijks: zondagsbrief Al het wekelijkse nieuws uit onze wijkgemeente wordt opgenomen in onze nieuwsbrief, welke op zondag wordt uitgedeeld. U kunt de nieuwsbrief ook online inzien (zie linkerkader). Kopij voor de nieuwsbrief kunt u naar zondagsbrief@loosduinen-centrum.nl sturen. Sluitingstermijn is woensdagavond 19.00 uur. Maandelijks wijkblad Samenklank Onze wijkgemeente heeft ook een maandblad, getiteld 'Samenklank'. Abonnementsprijs € 10,00 per jaar, opgave door een mail te sturen naar abonnementen@denhaag-zuidwest.nl. Kopij voor Samenklank graag sturen naar kopij@denhaag-zuidwest.nl. Tweejaarlijks: wijkgids In onze wijkgids vindt u alle informatie over werkvelden, activiteiten en adressen.
PGG-ZW - Abdijkerk